История,  Келтски свят

Галските войни 56-50г. пр.н.е. Част 7-5

Публикува се с изрично съгласие на собственика на сайта https://history-maps.com

взето от:

https://history-maps.com/bg/story/Gallic-Wars

©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).

01.06.55 г. пр.н.е.

Разузнаване и планиране

Boulogne-sur-Mer – Франция

В края на лятото, 55 пр. н. е., въпреки че било късно за сезона на кампаниите, Цезар решил да направи експедиция до Британия. Той извикал търговци, които търгували с острова, но те не са могли или не пожелали да му дадат каквато и да е полезна информация за жителите и техните военни тактики или за пристанищата, които може да използва, вероятно не искайки да загубят монопола си върху търговията през канала.

Той изпратил трибун, Гай Волузен/Gaius Volusenus, да разузнае брега с един военен кораб. Той вероятно изследвал крайбрежието на Кент между Хит/Hythe и Сандвич/Sandwich, но не успял да акостира, тъй като „не посмял да напусне кораба си и да се повери на варварите“ и след пет дни се върнал, за да даде на Цезар информацията, която успял да събере.

Междувременно посланици от някои от британските кралства, предупредени от търговци за предстоящата инвазия, пристигнали, обещавайки своето подчинение. Цезар ги изпратил обратно, заедно със своя съюзник Комий/Commius, крал на белгите атребати/Belgae Atrebates, за да използват влиянието им, за да спечелят колкото се може повече други владетели.

Той събрал флота, състояла се от осемдесет транспортни кораба, достатъчни да превозят два легиона (Legio VII и Legio X), и неизвестен брой военни кораби под командването на квестор, в неназовано пристанище на територията на Морини, най-вероятно в Portus Itius (Булон/Boulogne ).

Други осемнадесет транспорта с кавалерия трябвало да отплават от друго пристанище, вероятно Амблетеуз/Ambleteuse. Тези кораби може да са били триери/triremes или биреми/biremes, или може да са били адаптирани от венетските стилове, които Цезар е виждал преди, или може дори да са били реквизирани от венетите и други крайбрежни племена. Очевидно бързащ, самият Цезар оставил гарнизон на пристанището и тръгнал „по време на третата стража“- тоест доста след полунощ на 23 август с легионите, оставяйки кавалерията да марширува до своите кораби, да се качи и да се присъедини към него веднага колкото е възможно.

В светлината на по-късните събития това е било или тактическа грешка, или (заедно с факта, че легионите са дошли без багаж или тежки обсадни съоръжения) потвърждава, че инвазията не е била предназначена за пълно завладяване

Илюстрация на десанта на римляните в Британия, включваща знаменосеца на X легион ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).

28.08.55 г. пр.н.е.

Първото нашествие на Цезар в Британия

Pegwell Bay, Cliffsend – Великобритания

Първото пътуване на Цезар в Британия е било не толкова нашествие, отколкото експедиция. Той взел само два легиона; неговите спомагателни кавалерийски части не успели да преминат въпреки няколко опита. Цезар предприел пътуването в края на сезона, в голяма бързина, тръгвайки доста след полунощ на 23 август.

Първоначално той смятал да стъпи на брега някъде в Кент, но там го чакали британците. Цезар се придвижил нагоре по брега и акостирал – съвременните археологически находки предполагат в залива Пегуел/Pegwell Bay – но британците, поддържайки темпото и там изпратили впечатляваща сила, включително кавалерия и колесници. Легионите се колебаели дали да слязат на брега. В крайна сметка знаменосецът на X-ти легион скочил в морето и се приближил до брега. Да падне знамето на легиона в битка било най-голямото унижение и мъжете слезли, за да защитят знаменосеца.

След известно забавяне най-накрая се оформила бойна линия и британците се оттеглили. Тъй като римската кавалерия не е преминала, Цезар не можел да преследва британците. Късметът на римляните се влошил и римска група за търсене на храна попаднала в засада. Британците приели това като знак за слабост на римляните и събрали голяма сила, за да ги нападнат. Последвала кратка битка, въпреки че Цезар не предоставя подробности за това, освен да посочи, че римляните са победили.

Отново липсата на кавалерия, която да преследва бягащите британци, попречила на решителната победа. Сезонът на кампаниите бе почти приключил и легионите не били в състояние да зимуват на брега на Кент. Цезар се оттеглил обратно през Ламанша. Гиливър отбелязва, че Цезар отново е избегнал бедствието на косъм. Отвеждането на слаба армия с малко провизии в далечна земя било лошо тактическо решение, което лесно можело да доведе до поражението на Цезар, но въпреки това той оцелял.

Въпреки че не бил постигнал значителни успехи във Великобритания, той направил важна стъпка просто като кацна там. Това също е била невероятна пропагандна победа, отбелязана в Commentarii de Bello Gallico на Цезар. Писанията в Commentarii подхранвали Рим с постоянна актуализация на подвизите на Цезар (с негово лично обръщане към събитията). Целта на Цезар да спечели престиж и публичност успяла изключително много: след завръщането си в Рим той е бил приветстван като герой и му е била дадена безпрецедентна 20-дневна благодарност. Сега той започнал да планира правилно нахлуване в Британия.

55 – 53 г. пр.н.е.

Период на размирици и отклонения

Британците атакуват с колесници ©Angus McBride

01.04.54 г. пр.н.е.

Второто нахлуване в Британия

Kent – Великобритания

Подходът на Цезар към Британия през 54 г. пр. н. е. е бил много по-всеобхватен и успешен от първоначалната му експедиция. През зимата били построени нови кораби и Цезар взел пет легиона и 2000 конници. Той оставил останалата част от армията си в Галия, за да пази реда. Гиливър отбелязва, че Цезар е взел със себе си голям брой галски вождове, които смятал за ненадеждни, за да може да ги държи под око, допълнителен знак, че не е завладял напълно Галия.

Решен да не прави същите грешки като предходната година, Цезар събрал по-голяма сила, отколкото при предишната си експедиция с пет легиона, за разлика от два, плюс две хиляди конници, превозени в кораби, които той проектирал, с опит във венетските корабостроителни технологии, така че да бъдат по-подходящи за акостиране на брега от тези, използвани през 55 пр.н.е., като са по-широки и по-ниски за по-лесно качване.

Този път той посочил Портус Итиус като отправна точка. Тит Лабиен/Titus Labienus били оставен в Портус Итиус, за да наблюдава редовния транспорт на храна оттам до британския плацдарм. Към военните кораби се присъединила флотилия от търговците, с римски капитани от и хората от цялата империя, както и местните гали, които се надявали да спечелят пари от възможностите за търговия.

Най-вероятно цифрата, която Цезар цитира за флотата (800 кораба) да включва общо търговски и военни съдове, а не само транспорта на войската. Цезар акостирал без съпротива и веднага тръгнал да търси британската армия.

Британците използвали партизанска тактика, за да избегнат пряка конфронтация. Това им позволило да съберат страхотна армия под ръководството на Касивелаун/Cassivellaunus, краля на Катувелауни/Catuvellauni. Британската армия имала превъзходна мобилност благодарение на своята кавалерия и колесници, което им позволявали лесно да избягат и да тормозят римляните. Британците атакували римските снабдители на храна, надявайки се да разбият изолираната група, но те отвърнали яростно и напълно победили местните воини. Тогава повечето от тях се отказали от съпротивата, много племена се предали и предложили данък срещу мира.

©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s)

01.05.54 г. пр.н.е.

Кампания Кент

Bigbury Wood, Harbledown, Cant – Великобритания

При акостирането Цезар оставя Квинт Атрий/Quintus Atrius да отговаря за брега и предприема незабавен нощен марш на 12 мили (19 км) във вътрешността, където се натъква на британските сили при пресичане на река, вероятно някъде на река Стур/Stour. Британците атакуват, но биват отблъснати и се опитват да се прегрупират на укрепено място в горите, вероятно в крепостта в Бигбъри Ууд/Bigbury Wood, в Кент, но отново биват победени и разпръснати.

Тъй като това е станало в края на деня и Цезар не бил сигурен за територията, той прекратил преследването и направил лагер. На следващата сутрин, докато се подготвял да напредва по-нататък, Цезар получил съобщение от Атрий, че за пореден път корабите му на котва са били блъснати един срещу друг при буря и са претърпели значителни щети. Около четиридесет, казал той, са били изгубени.

Римляните не били свикнали с приливите и бурите в Атлантическия океан и Ламанша, но въпреки това, като се има предвид щетата, която бил понесъл през предходната година, това било лошо планиране от страна на Цезар. Цезар може да е преувеличил броя на разбитите кораби, за да увеличи собственото си постижение в спасяването на ситуацията. Той се върнал на брега, като си прибрал легионите, които били тръгнали напред, и веднага се заел да ремонтира флотата си.

Неговите хора работили ден и нощ в продължение на приблизително десет дни, като ремонтирали корабите и изграждали укрепен лагер около тях. Изпратено е било съобщение до Лабиенус да изпрати още кораби.

Цезар бил на брега на 1 септември, откъдето написал писмо до Цицерон/Cicero. Новините трябва да са стигнали до Цезар в този момент за смъртта на дъщеря му Юлия, тъй като Цицерон се въздържа от отговор „поради траура“.

Римски легиони в Британия, Галска война ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).

01.06.54 г. пр.н.е.

Кампания срещу Касивелаун

Wheathampstead, St Albans – Великобритания

Британците назначили Касивелаун/Cassivellaunus, за военачалник на север от Темза, за да ръководи обединените им сили. Касивелаун разбрал, че не може да победи Цезар в ожесточена битка. Разпускайки по-голямата част от силите си и разчитайки на мобилността на своите 4000 колесници и превъзходно познаване на терена, той използва партизанска тактика, за да забави римското настъпление.

По времето, когато Цезар стигна до Темза, единственото проходимо място е било укрепено с заострени колове, както на брега, така и под водата, а далечният бряг бил защитен. Триновантите/Trinovantes, които Цезар описва като най-могъщото племе в региона и които наскоро пострадали от ръцете на Касивелаун, изпратили посланици, обещавайки му помощ и провизии. Мандубраций/Mandubracius, който е придружавал Цезар, е бил възстановен като техен крал, а триновантите осигурявали зърно и заложници.

Пет други племена, Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci и Cassi, се предали на Цезар и му разкрили местоположението на крепостта на Касивелаун, вероятно крепостта на хълма в Wheathampstead, която той продължил да държи под обсада. Касивелаун изпратил съобщение до съюзниците си в Кент/Kent, Цингеторикс/Cingetorix, Карвилий/Carvilius, Таксимагул/Taximagulus и Сеговакс/Segovax, описани като „четирите крале на Кантиум/Cantium“, да организират отклоняваща атака срещу римляните на брега, за да отвлекат Цезар, но тази атака се провалила и Касивелаун изпратил посланици да преговарят за капитулация.

Цезар нямал търпение да се върне в Галия за зимата поради нарастващите вълнения там и споразумение било постигнато с посредничеството на Комий. Касивелаун дал заложници, договорил годишен данък и се задължил да не води война срещу Мандубраций или Триновантите.

Цезар пише на Цицерон на 26 септември, потвърждавайки резултата от кампанията със заложници, но без плячка, и че армията му е била на път да се върне в Галия. След това той напусна, без да остави нито един римски войник в Британия, който да наложи неговата власт. Не е известно дали този жест е бил оценен.

Ебуроните устройват засада на римския легион ©Angus McBride

01.07.54 г. – 53г. пр.н.е.

Бунтът на Амбиорикс

Tongeren – Белгия

Недоволството сред покорените гали предизвикало голямо въстание сред белгите срещу Юлий Цезар през зимата на 54–53 г. пр.н.е., когато ебуроните/Eburones от североизточна Галия се вдигнали на бунт с водача си Амбиорикс/Ambiorix. Ебуроните, които до унищожаването на Атуатуци/Atuatuci от Цезар са били васали на това белгийско племе, били управлявани от Амбиорикс и Катуволк/Catuvolcus.

През 54 г. пр. н. е. имало лоша реколта и Цезар, чиято практика била да командва част от доставките на храна от местните племена, бил принуден да раздели легионите си между по-голям брой племена. При Ебуроните той изпратил Квинт Титурий Сабин/Quintus Titurius Sabinus и Луций Аурункулей Кота/Lucius Aurunculeius Cotta с командването на наскоро събран 14-ти легион от север на река По/Po и отряд от пет кохорти, общо 9000 души. Амбиорикс и неговите съплеменници нападнали и убили няколко римски войници, които търсели дърва в близките околности.

Една сутрин римляните излизат от крепостта си. Врагът чува глъчката във крепостта и подготвя засада. Когато се зазорява, римляните, в маршов ред (дълги колони от войници, като всяка единица следва другата), по-тежко натоварени от обикновено, напуснат крепостта. Когато по-голямата част от колоната навлиза в пролом, галите ги нападнат от двете страни и се опитат да разбият ариергарда и да попречат на авангарда да напусне пропастта. Поради дължината на колоната, командирите не могат да издават заповеди ефективно, така че предават думата по линията на частите, за да се оформят в каре.

Воините се бияг смело, но страх и сблъсъци помагат на галите. Така Амбиорикс заповядва на хората си да насочат копията си към войските, да отстъпят, ако бъдат нападнати от група римляни и да атакуват отново римляните, когато те се опитат да направят редица. Сабинус изпраща съобщение до Амбиорикс, че се предават и предложение е бива прието. Кота отказва да се предаде и остава непоколебим, докато Сабинус се предава.

Въпреки това, Амбиорикс, след като обещава на Сабинус живота си и безопасността на неговите воини, го разсейва с дълга реч, като през цялото време бавно го обикаля и избива хората му. След това галите се нахвърлат масово върху чакащите римляни, убиват Кота, който все още се бие, и по-голямата част от войските. Останалите се връщат обратно в крепостта, където, отчаяни от безизходност, се избиват един друг. Само няколко мъже успяват да избягат, за да информират Тит Лабиен за станалото. Общо един легион и 5 кохорти, около 7500 римляни биват убити.

До края на 53 г. пр. н. е. римляните се заемат с наказателна кампания срещу ебуроните и техните съюзници, за които се твърди, че са били почти унищожени.

©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).

01.01.53 г. пр.н.е.

Потушаване на галските въстания

Sens – Франция

Зимното въстание от 54 г. пр.н.е. е било фиаско за римляните. Един легион бил напълно изгубен, а друг почти унищожен. Въстанията показали, че римляните реално не владеят Галия. Цезар се подготвял за поход, за да подчини напълно галите и да предотврати бъдеща съпротива. Той се нуждаел от повече хора, за да направи седем легиона. Наети са били още два легиона, а единият е бил заимстван от Помпей.

Сега римляните разполагали с 40 000–50 000 души. Цезар започнал бруталната кампания рано, преди времето да се затопли. Той предприел нетрадиционна кампания, деморализирайки населението и атакувайки цивилни. Той нападнал нервиите и съсредоточил енергията си върху набези, опожаряване на села, кражба на добитък и вземане на пленници. Тази стратегия проработила и нервиите незабавно се предали.

Легионите се върнали на местата си за зимуване, докато сезонът на кампанията не бе започнал напълно. След като времето се затоплило, Цезар предприел изненадваща атака срещу сеноните/Senones. Тъй като те нямали време да се подготвят за обсада или дори да се оттеглят към своя опидум, сеноните също се предали.

След това вниманието му се насочило към Менапии/Menapii, където Цезар следвал същата стратегия за нападение, която е използвал при Нервиите. Тя също имала ефект и Менапиите бързо се предали. Легионите на Цезар били разделени, за да унищожат повече племена, а неговият лейтенант Тит Лабиен имал със себе си 25 кохорти (около 12 000 мъже) и голяма част от кавалерията в земите на треверите/Treveri (водени от Индутиомарус/Indutiomaru).

Германските племена обещали помощ на треверите и Лабиен осъзнал, че сравнително малката му сила щяла бъде в неизгодно положение. Той се опитал да подмами треверите, като се направил, че се оттегля, и Треверите се хванали на стръвта. Лабиен се бил погрижил да отстъпва нагоре по хълма, карайки треверите да тичат по него, така че докато стигнали върха, те били изтощени. Тогава римляните се обърнали и започнали да се бият, побеждавайки галите за минути; племето се предало малко след това.

В останалата част на Белгия три легиона нахлули в останалите племена и принудили масово да се предадат, включително ебуроните под ръководството на Амбиорикс. Сега Цезар се опитал да накаже германските племена, задето се осмелили да помогнат на галите. Той превел легионите си през Рейн още веднъж, като построил мост. Но отново, снабдяването на Цезар го подвело, принуждавайки го да се оттегли, за да избегне сблъсък с все още могъщите суеби.

Независимо от това, Цезар бе накарал повсеместно предаване на галите чрез жестока кампания, която се съсредоточила върху унищожението вместо битката. Северна Галия била по същество изравнена. В края на годината шест легиона презимували, по два в земите на сеноните, треверите и лингоните. Цезар имал за цел да предотврати повторението

на предишната катастрофална зима, но предвид бруталността на действията му през тази година, въстанието не можело да бъде спряно само от военните гарнизони.

Библиография

 • Adema, Suzanne (June 2017). Speech and Thought in Latin War Narratives. BRILL. doi:10.1163/9789004347120. ISBN 978-90-04-34712-0.
 • Albrecht, Michael von (1994). Geschichte der römischen Literatur Band 1 (History of Roman Literature, Volume 1) (Second ed.). ISBN 342330099X.
 • Broughton, Thomas Robert Shannon (1951). The Magistrates of the Roman Republic: Volume II 99 B.C.–31 B.C. New York: American Philogical Association. ISBN 9780891308126.
 • Cendrowicz, Leo (19 November 2009). „Asterix at 50: The Comic Hero Conquers the World“. Time. Archived from the original on 8 September 2014. Retrieved 7 September 2014.
 • Chrissanthos, Stefan (2019). Julius and Caesar. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-1-4214-2969-4. OCLC 1057781585.
 • Crawford, Michael H. (1974). Roman Republican coinage. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-07492-4. OCLC 1288923.
 • Dodge, Theodore Ayrault (1997). Caesar. New York: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-80787-9.
 • Delbrück, Hans (1990). History of the art of war. Lincoln: University of Nebraska Press. p. 475. ISBN 978-0-8032-6584-4. OCLC 20561250. Archived from the original on 25 November 2020.
 • Delestrée, Louis-Pol (2004). Nouvel atlas des monnaies gauloises. Saint-Germain-en-Laye: Commios. ISBN 2-9518364-0-6. OCLC 57682619.
 • Ezov, Amiram (1996). „The „Missing Dimension“ of C. Julius Caesar“. Historia. Franz Steiner Verlag. 45 (1): 64–94. JSTOR 4436407.
 • Fuller, J. F. C. (1965). Julius Caesar: Man, Soldier, and Tyrant. London: Hachette Books. ISBN 978-0-306-80422-9.
 • Fields, Nic (June 2014). „Aftermath“. Alesia 52 BC: The final struggle for Gaul (Campaign). Osprey Publishing.
 • Fields, Nic (2010). Warlords of Republican Rome: Caesar versus Pompey. Philadelphia, PA: Casemate. ISBN 978-1-935149-06-4. OCLC 298185011.
 • Gilliver, Catherine (2003). Caesar’s Gallic wars, 58–50 BC. New York: Routledge. ISBN 978-0-203-49484-4. OCLC 57577646.
 • Goldsworthy, Adrian (2007). Caesar, Life of a Colossus. London: Orion Books. ISBN 978-0-300-12689-1.
 • Goldsworthy, Adrian Keith (2016). In the name of Rome : the men who won the Roman Empire. New Haven. ISBN 978-0-300-22183-1. OCLC 936322646.
 • Grant, Michael (1974) [1969]. Julius Caesar. London: Weidenfeld and Nicolson.
 • Grillo, Luca; Krebs, Christopher B., eds. (2018). The Cambridge Companion to the Writings of Julius Caesar. Cambridge, United Kingdom. ISBN 978-1-107-02341-3. OCLC 1010620484.
 • Hamilton, Thomas J. (1964). „Caesar and his officers“. The Classical Outlook. 41 (7): 77–80. ISSN 0009-8361. JSTOR 43929445.
 • Heather, Peter (2009). „Why Did the Barbarian Cross the Rhine?“. Journal of Late Antiquity. Johns Hopkins University Press. 2 (1): 3–29. doi:10.1353/jla.0.0036. S2CID 162494914. Retrieved 2 September 2020.
 • Henige, David (1998). „He came, he saw, we counted : the historiography and demography of Caesar’s gallic numbers“. Annales de Démographie Historique. 1998 (1): 215–242. doi:10.3406/adh.1998.2162. Archived from the original on 11 November 2020.
 • Herzfeld, Hans (1960). Geschichte in Gestalten: Ceasar. Stuttgart: Steinkopf. ISBN 3-7984-0301-5. OCLC 3275022.
 • Keppie, Lawrende (1998). The Making of the Roman Army. University of Oklahoma. p. 97. ISBN 978-0-415-15150-4.
 • Lord, Carnes (2012a). Proconsuls: Delegated Political-Military Leadership from Rome to America Today. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-25469-4.
 • Luibheid, Colm (April 1970). „The Luca Conference“. Classical Philology. 65 (2): 88–94. doi:10.1086/365589. ISSN 0009-837X. S2CID 162232759.
 • Matthew, Christopher Anthony (2009). On the Wings of Eagles: The Reforms of Gaius Marius and the Creation of Rome’s First Professional Soldiers. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-1813-1.
 • McCarty, Nick (15 January 2008). Rome: The Greatest Empire of the Ancient World. Carlton Books. ISBN 978-1-4042-1366-1.
 • von Ungern-Sternberg, Jurgen (2014). „The Crisis of the Republic“. In Flower, Harriet (ed.). The Cambridge Companion to the Roman Republic (2 ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL0521807948. ISBN 978-1-139-00033-8.
 • „The Roman Decline“. Empires Besieged. Amsterdam: Time-Life Books Inc. 1988. p. 38. ISBN 0705409740.
 • Walter, Gérard (1952). Caesar: A Biography. Translated by Craufurd, Emma. New York: Charles Scribner’s Sons. OCLC 657705.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *