История,  Митология,  Символи,  Традиции

Trinacria: Символ на сближаването на Сицилия с елинската и норманската история и култура

09.05.2023г., публикувано от: CelticBardJeff, оригинално заглавие: The Trinacria:

Symbol of Convergence of Sicily with Hellenic and Norman History, Culture, източник: Ninni Radicini, 2007

превод: Сурен Исраилян: 11.05.2023г.

взето от:

https://www.facebook.com/CelticBardJeff

Флагът на Сицилия

Флагът на Остров ман

Символът Тринакрия/Trinacria днес е известен, защото присъства в знамето на Сицилия/Sicily и на остров Ман/Islе of Man. Историята му е заплетена и в някои отношения все още е обвита в мистерия или поне в неопределеност, тъй като е свързана с митологията. Тринакрията, символ на Сицилия, е съставена от главата на Горгона/Gorgon, в чиято коса са вплетени змии с царевични класове, от която се излъчват трите крака, свити в коляното.

Горгоната е митологична фигура, една от трите сестри, според гръцкия поет Хезиод/Hesiod (VIII – началото на VII в. пр. н.е.). Трите дъщери на Кето/Ceto и Форкис/Phorcys, двама богове на морето са: Медуза Горгона/ Medusa (Горгона заради превъзходство), Стено/Stheno („силна“), Евриала/Euryale („голяма“).

Те имали бивни от дива свиня, бронзови ръце, златни крила, змии на главата и в кръста, и са живели при Хесперидите/Hesperides (дъщери на Атлас/Atlas, които са живели на Острова на блажените/Isle of the Blessed, в най-западната част на света). Те можели с един поглед да вкаменят хората.

Пшеничните класове са символ на плодородието на земята. Трите крака представляваби трите носа на Сицилия – нос Пелорус/Pelorus (или върха на Фаро/Faro, Месина/Messina, на североизток), нос Пасеро/Passero (Сиракуза/Syracuse, на юг) и нос Лилибео/Lilibeo (Марсала/Marsala, на запад).

Тяхното разположение е определено с гръцката дума triskeles и е свързано с географското значение: treis (три) и akra (носове): от което произлиза и латинското triquetra (три върха).

Разположението на трите крака, което предполага въртене, накара изследователите да се върнат към източните религиозни символи, по-специално към този на Баал/Baal, Бога на Времето (в чийто паметник във Вага/Vaga (Бежа/Beja, в Тунис), над бика, има Тринакрия) – или към този на Бога на Луната, където трите крака са заменени с коси /за косене – заб. на преводача/.

В Мала Азия, между VI и IV в. пр. н. е., Тринакрия е изсечена върху монетите на различни градове, в древни региони като: Аспендо/Aspendo (в Панфилия/Panfilia, в източната част на Средиземно море), Берито/Berrito и Тебе/Tebe (в Троада/Troade, около град Троя/Troy, между Скамандър/Scamander и Хелеспонт/Hellespont),  в Олба/Olba (в Киликия/Cilicia, между Армения и Сирия) и в някои градове на Ликия/ Lycia (на югозапад, близо до морето).

Символът на Тринакрия се използвал и в Крит/Crete, Македония/ Macedonia, както и в Келтиберийска Испания/Celtiberian Spain (северно-централна област), въпреки липсата на препратки към местното географско положение. Омир/Homer в „Одисея“, намеквайки за формата на Сицилия, използва термина „Тринаки“/Thrinakie, който идва от thrinax (три върха). Тезата за произхода на Тринакрията има съществена препратка към историята на Древна Гърция. Спартанските бойци издълбавали в щитовете си бял крак, свит в коляното, като символ на сила. Този образ се среща в рисунките на древните вази, както и в монографията по темата, написана през 1863 г. от немския философ KW Goettling.

Чрез норманите/Normans, пристигнали в Сицилия през 1072 г., Тринакрия попада на остров Ман, където я избират за символ, за да замени предишния – кораб, който е бил със скандинавски произход.

Пример за символичното значение на Тринакрия в историята на Сицилия е събитието на 30 август 1302г., когато островът е включен в състава на Кралство Тринакрия/Kingdom of Trinacria, след мирния договор от Калтабелота/ Caltabellotta. Този договор положил край на „Възстанието „Сицилианската Вечерня“/ War of the Sicilian Vespers във войната между анжуйците/Angevins и сицилианските съюзници/Sicilian allies срещу арагонците/Aragonese.

Върховната власт на кралство Тринакрия формално и била възложена на Фридрих II Арагонски/Frederick II of Aragon (1227-1337), но фактически то е било независимо от останалите арагонски владения в Южна Италия.

Тринакрията присъства и в гербовете на няколко благороднически династии – Стюартите от Олбани/Stuarts of Albany в Англия (вероятно от владенията им върху островите в Ирландско море/Irish Sea, включително остров Ман), Рабенщайнер/Rabensteiner (Франция), Шанке/Schanke (Дания), Дрокомир/Drocomir (Полша) и на Йоаким Мурат/Joachim Murat, крал на Неапол и Сицилия, в началото на XIX век.

Тринакрията е в центъра на знамето на Сицилия, червено и жълто по диагонал, което бе официално одобрено през януари 2000 г. Законът постановява, че сицилианското знаме се издига пред сградата на Сицилианския парламент/Sicilian Parliament, на регионалното правителство/Regional Government, на регионалните и общинските съвети, на образователните институции на всички нива, както и на сградите, използвани като избирателни секции по време на изборите за Сицилианския парламент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *