Език,  Изкуство,  История,  Келтски свят,  Ритуали,  Символи,  Традиции

Келтско-ведическа връзка

18.03.2020г., автор: Markus Merlin, оригинално заглавие: The Celtic-Vedic-Connection

Превод: Сурен Исраилян, 18.04.2023г., публикува се с изрично разрешение на автора

взето от:

https://www.academia.edu/42252073/Celtic_vedic_connection?email_work_card=view-paper

Келтската висока култура се разпространила от своя център в Централна Европа в целия континент през първото хилядолетие пр.н.е. В нея има съчетание от технологии, оръжия и духовност, което я прави по-добра от тази на своите съседи. Келтите също са били изключителни земеделци, строители на пътища, търговци и изобретатели на бързи двуколесни колесници.

След първоначално превъзходство (келтските воини завладяват Рим около 380 г. пр. н.е.) те преминават към отбрана от 2 век пр. н.е. нататък. Около 50 г. пр.н.е. те губят решителната битка в Алезия/Alesia (южна Франция) след седемгодишна безпощадна война с империята. Цезар го бе направил. Имперската егомания взе своето…

Келтска Европа започва да се съревновава с развиващата се Римска империя, която е напълно подредена в пълен разрез с келтския подход. Империята е централистична, монархична и насочена към военна експанзия с последвала експлоатация на спечелените по този начин колонии. Тя създава управляваща класа на богатото дворянство.

Каква е келтската култура, какви са нейните корени и какво я прави толкова силна?

Всъщност, тя не е толкова разпространена, но с келтската култура идва световната търговия,  и не само с европейските съседи, но също и с Египет, Индия, Китай, Картаген/Carthage и Микена/Mycenae. Още през 1200 г. пр. н.е. в битката при Толензе/Tollense (Северна Германия) „протокелтските“/protocoletic племена осигуряват търговията с кехлибар от Балтийско море до Египет.

Съвсем нормално е да има културен обмен заедно с търговията или поне той да се взема под внимание. В доимперските времена духовността е била почти в целия свят, във вид на по-скоро цялостната природна духовност/holistic natural spirituality и тя все още не е била силно доминирана от дуалното мислене/dual thinking.

Първоначалният келтицизъм/Celticism – преди адаптирането му към Римската империя се основавал върху по-различен хуманизъм, по-различен поглед върху нещата, по-различен начин на живот и по-различен холистично-интегрален метод на мислене/holistic-integral method of thinking. След като в продължение на 2000 години масово и с всички налични средства сме потискали този цялостен мироглед, време е да го приемем отново. Струва ми се, че това е жизненоважно за оцеляването.

Най-изявеният и концентриран израз на келтицизма е друидизмът. Известна ни е реакция на Брен/Brennus, предводител на галите, който по време на пътуването през Гърция се е натъкнал на образа на двама гръцки богове в един храм, Затова можем да сме сигурни, че учението на друидите не е позволявало изобразяването на божеството в човешки образ. Ако вярваме на Диодор Сицилийски (Diodor of Sicily, Fragm. XXII), по принцип е напълно невъзможно келтите да са си представяли своите боговете в този вид.

Защото той казва: „Брен избухна в смях от факта, че боговете са получили човешки форми и са направени от дърво и камък“. Това обяснение не оставя никакво съмнение. Поведението на Брен показва, от една страна, отхвърлянето на човешкия образ на боговете, а от друга – невъзможността да си ги представим като човешки същества.

Но кои са тогава тези божествени фигури, които организират, воюват, опияняват, чифтосват се и убиват в митичните приказки? Ако се замислим за реакцията на Брен, тогава излиза, че те не могат да бъдат богове.

Келтската култура се заражда преди около 3000 години, но може да е била и много по-рано. След това неизвестен народ, вероятно идващ от североизток, се преселва в Централна Европа. Без да водят големи военни действия, те се смесват с намиращата се там мегалитна култура и така се развива общата протокелтска култура.
Тук искам да наблегна на паралелите с индо-ведическата култура въз основата на труда на Питър Тремейн/Peter Tremayne (псевдоним на английския историк и изследовател на келтите Питър Бересфорд Елис/Peter Berresford Ellis)

Келтско-ведически паралели

В резултат на скорошни изследвания са разкрити удивителните прилики между келтската и ведическата култура.

Келтските друиди и брамините от индуската религия показват удивително и изненадващо родство. Изглежда, че общият индоевропейски корен е започнал да се разклонява тук преди около 5000 години. И едва през последните десетилетия на келтските изследвания започва да се признава пълната степен на родство между келтската и ведическата култура.

Келтите са първата висока култура в документираната история, свързана с развитието на цивилизацията на север от Алпите. По време на най-голямата експанзия, през 3-ти век пр. н.е., келтска Европа се простира от Ирландия на запад до централната турска равнина на изток. На север – от днешна Белгия до Кадис/Cadiz в Южна Испания. И през Алпите до италианската долина По. Тя е открита и в полски територии, в Украйна и след удивителните скорошни открития, келтски мумии/Celtic mummies се появяват в китайската провинция Синцзян/Xinjiang във връзка с тохарските текстове/Tocharian texts ! Те дори стигат на изток, чак до северните части на Тибет.

Останки от някогашната велика келтска цивилизация сега могат да бъдат намерени в Ирландия, Шотландия, сред уелските, корнуолските и бретонските народи. Така оцелелите от вековете на етническо прочистване от страна на Римската империя могат да бъдат намерени в северозападния край на Европа. Само 2,5 милиона души днес говорят келтски език като майчин.

Но и в Централна Европа келтските малцинства са се наложили. Има и някои останки от келтската култура, които могат да бъдат намерени в целия алпийски регион и чак в Южна Германия. И не на последно място, келтите също са обогатили християнството като „книжна религия“/“book religion“ с Троицата/Trinity и „Богородица“/“Mother of God“ – иначе това не би могло да се „продаде“ в Централна Европа.

Започвайки от връзката с мегалитната култура, ведическите влияния и също египетската теология, както и на база местната естествена религиозност, друидизмът се развивал – но не като „духовенство“ в модерен или имперски стил. Друидите са били интелектуалната класа на древното келтско общество. Те са били съдии, адвокати, лекари, посланици, инженери, металурзи и, подобно на брамините във ведическото царство – духовни водачи.

Първо Римската империя, а по-късно и християнската пропаганда ги превръщат в шамани, заклинатели и магьосници.

В крайна сметка учените от прочутата Александрийска школа описват друидите, като изпълняващи функции, подобни на ведическите брамини/Vedic Brahmins.

Погледната в тази светлина, думата „друид“ е с два келтски корена, които имат своите паралели в санскрит. Единният е „vid“ – „знание“, което на санскрит е „veda“, а другия /в началото/ е келтското „Dru“, което и на санскрит също означава „потапяне, задълбочаване“. Заедно тези корени създават прекрасен смисъл: Друидът е този, който е „потопен в знанието“.

След като Ирландия е една от малкото области на келтския свят, която не е била превзета и по този начин до 5-ти век не е била повлияна от латинската култура, там се открива най-голямата връзка с ведическата култура.

Професорът от Харвард Калвърт Уоткинс/Calvert Watkins, един от водещите езикови експерти, посочва, че староирландският запазил изключително архаична и консервативна традиция в рамките на индоевропейското езиково семейство. Неговите номинални и вербални системи са много по-близки до индоевропейския матерен език, отколкото гръцкия или латинския. Структурата на древния ирландски език може да се сравни по-близо до ведическия санскрит/Vedic Sanskrit или хетския език от Старата империя/Hittite of the Old Empire.

Това се отнася не само за лингвистиката, но и за правните и социални обичаи, митологията и традиционната музикална форма. Много традиционни ирландски и уелски митове показват забележителни прилики с темите, историите и дори имената в сагата на индийските Веди/Indian Vedas. Човек може да прави почти безкрайни сравнения.

„Дану“ е била смятана от древните келти за „богиня-майка“. Ирландските богове и богини били Туата Де Данан (децата на Дану). Дану е била божествената вода, която започнала своето пътуване във великата свещена река Данувий/Danuvius – днес наричана Дунав. Много европейски реки носят името Дану- Рона/Rhone (ро-Дхану/ro-Dhanu, Велик Дану/Great Danu) и има няколко реки с името Дон/Don. Реките и изворите са били свещени в келтския свят. Те са и места, където са се давали оброци или са се провеждали погребения. Темза, която тече през Лондон, все още носи своето келтско име от Tamesis, „тъмната река“.  Между другото със същото име Tamesa е кръстен приток на Ганг. На санскрит Дану също означава „божествена вода“ и „влага“.

Келтската космология също има паралели с ведическата космология. Древните келтски астролози са използвали система, базирана на „двадесет и седем лунни къщи“/twenty-seven moon houses – вид лунен зодиак – заб. на блогера/ – същото е на ведически санскрит „Накшатри“. Крал Аилил/Ailill от Конахт, Ирландия, подобно на индуската богиня Сома/Soma, имал кръгъл дворец с двадесет и седем прозореца, през които можел да гледа на своите двадесет и седем „звездни жени“/“starwomen“.

Известният келтски календар Колини/Coligny от първи век пр.н.е., открит през 1897 г., показва голямо сходство с изчисленията на ведическия календар. В скорошно проучване астрономът и келтски изследовател д-р Гарет Олмстед/Dr. Garret Olmsted доказва, че календарът, създаден през първи век пр. н. е., се основава на изчисления от единадесети век пр. н. е.!

Друг завладяващ паралел е, че както древните ирландци, така и индусите са наричали планетата Меркурий „Буд“/Budh. Думата „budh“ се появява във всички келтски езици. Както и на санскрит тя означава „победител“, „дар на учението“, „постигнат“, „просветен“, „възвишен“ и т.н. Имената на известната келтска кралица Будика/Boudicca (Британия, 1 век) и на Джим Боуи/Jim Bowie (Тексас, Аламо, 1796-1836) съдържат един и същ корен. Буда/Buddha е причастие на същата санскритска дума – „който е просветен“.

За келтските изследователи светът на друидите е много по-просветляващ и вълнуващ от всички измислици на така наречените съвременни „неодруиди“. И това, че извършват дейността си с голяма искреност също не носи никаква полза.

Ако всички искаме да живеем в хармония, свързани помежду си, както и с природата и космоса, не трябва да забравяме нашето келтско наследство! Келтските езици и култура днес са на ръба на изчезване. И това не е естествен процес, а резултат от вековен политически мотивиран геноцид. Днес отчаяно търсим „духовно съзнание“ – не е нужно да го преоткриваме! Със сигурност е много по-добре да помним древната мъдрост на келтите и да я запазим непокътната. И тогава „индийската връзка“ може да ни бъде добър и естествен съюзник.

Песента на друида Амергин/Amairgen

Аз съм вятъра, който духа през морето; аз съм вълната в океана;

Аз съм шепота на вълната; аз съм бика на седемте битки;

Аз съм хищника на скалата; аз съм слънчевия лъч; аз съм най-прекрасния сред цветята;

Аз съм дръзкия див глиган; аз съм сьомгата във вира; аз съм езерото в равнината;

Аз съм сръчността на занаятчия; аз съм думата на мълчанието;

Аз съм върха на копие, с което се води битка;

Аз съм Бога, който създава в главата на човек огъня на мислите;

Кой е този, който просветлява събранието в планината, ако не съм аз?

Кой казва за фазите на Луната, ако не съм аз ?

Кой показва мястото, където почива слънцето, ако не съм аз ?

Кой е Богът, който създава магията –

Магията на битката и вятъра на промяната ?

Декларация на Кришна/Declaration of Krishna

/превод –

http://www.krishnabg.com/wp-content/uploads/2012/07/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0.pdf

Аз съм вкусът на водата, о сине на Кунти,

Аз съм сричката „Ом“ във всички ведически мантри

Аз съм звукът в етера и талантът у човека.

Аз съм първоначалното ухание на земята и топлината на огъня.

Аз съм животът във всичко, което живее и покаянието на всички аспекти

О, сине на Пртха, знай, че аз съм първоначалното семе на всичко съществуващо

Аз съм разумът на интелигентния

И силата на всички могъщи мъже.

Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания.

Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на Бхаратите.

И всички състояния на съществуване – независимо дали в гуната на добро, на страст или на невежество – се проявяват чрез Моята енергия.

Аз не съм подвластен на гуните на материалната природа, напротив – те са вътре в Мен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *