Български автори,  История,  Келтски свят

ГОЛЕМИТЕ ЕПОХИ НА МЕСАМБРИЯ – откъс

в. Морски вестник – Несебър, автор: Проф. дин Иван Карайотов

взето от:

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/11072013mesembriq.html

През III век пр. Хр. удобното географско разположение на Месамбрия и гъвкавата политика на нейните граждани довели до върхови моменти в нейното историческо развитие. Месамбрийци
продължили да ухажват съседните могъщи владетели. Малко след средата на III век сред тях се наредил и келтският цар Кавар.

По поръчка на съседния тракийски град Кабиле месамбрийската монетарница отсякла една емисия сребърни тетрадрахми в негова чест. В самата Месамбрия бил въведен специален тип бронзови
монети (Карайотов 2000, с. 70). На лицевата им страна е гравиран в профил шлемът на основателя на града – Мелсас, а на опакото келтски щит гледан от вътрешната страна. Това е своеобразен символичен начин, с който градът показва, че се осланя на хероизирания, влязал в легендите Мелсас и на реалния Кавар като защитници.

Според писмените извори този цар на келтите в Тракия имал голямо влияние между 240 и 210 г. пр. н.е. Полибий го споменава като основна фигура при сключване на мирния договор между остров Родос и Бизантион през 219 г. пр. Хр. Кавар се прочул и като покровител на търговията в Черноморската област (Polyb, VII, 22). На такива важни владетели месамбрийските старейшини и
стратези гласували голямо доверие в името на просперитета на своя град.

Библиография

Венедиков, Герасимов 197. Тракийското изкуство, С.
Герасимов, Т. 1950. Неиздадени автономни монети от Месамбрия на Черно море. – ИНМБс Т. I, 1950, с. 23-33.
Гълъбов, Ив. 1950. Един новооткрит надпис от Несебър. – ИНМБс, І, 1950, с. 7-22
Гълъбов, Ив. 1955. Каменни гробници от Несебър. – ИАИ, ХІХ, 1955, 129-147.
Дечев, Д. 1954. Античното име на Несебър. – In: ИИБИ, V, 1954, с. 367-371.
Йорданов, Ив. 1998. Печатите на комеркиарията Девелт. София, Издателство Агато, 88 с.
Карайотов, Ив. 1992. Монетосеченето на Месамбрия, Бургас, 1992 г.
Карайотов, Ив. 1997. Залезът на месамбрийското автономно монетосечене. Нумизматика и сфрагистика, IV, 1994/97, 42-53.
Карайотов, Ив. 1998. Най-старите монети на Месамбрия. – In: Jubileus I,
Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, София 1998, с. 53-58, Обр. 1-16.
Карайотов, Ив. 2000. Месамбрия и владетелите на крайбрежна Тракия. – ИНМБ, ІІІ, 66-82.
Карайотов, Ив. 2002. Мелсас – основателят на Месамбрия върху монета от V век пр. Хр. – сп. Море, 2002/1-2, с. 11-14.
Карайотов, Ив. 2003. Монетарната политика на Месамбрия. – Море, 2003/5-6, с. 18-22.
Латышев, В. 1997. Очерк греческих древностей, Богослужевные и сценические древности, Санкт-Петербург, 1997.
Топалов, Ст. 1998. Нумизматични сведения за съществуването на отбелязания само в Плиний античен град МЕСА (MESSA), In: Анали, 1998, 1-4, с. 36-49
Топалов, Ст. 2001. Неизвестна драхма от типа “Глава с шлем насреща – колело с четири спици, между спиците в срещуположни сектори, съответно глава на Аполон(?) наляво и свастика”. Анали, 2-4/2001, 48 – 67 (с. 54 – 55, обр. 10).
Чимбулева, Ж. 1964. Новооткрита елинистическа гробница от Несебър. –Археология 1964, 4, с 57-61.
Bodenstedt, F. 1973. Studien zur Elektronprägung von Phokaia und Mytilene. Revue Suisse de Numismatuque, 52, 1973, S. 17-56.
Bourgas-Album. Goro Gorov, Mikhael Lazarov, Jeanna Rchimbuleva, Musée archéologique de Bourgas. Filiales à Nessèbre et Sozopol, S. 1967, 179 p.
Detchev, D. 1976. Die thrakischen Sprachreste, Wien,1976.
Fabricius, J. 1999. Die hellenistischen Totenmahlreliefs, Grabpräseentation und Weltvorstelungen in ostgriecheschen Städten, Studien zur antiken Stadt, 3, München, 1999.
Furtwängler, Andr. 2000. Massalia in 5.Jh.v.Chr.: Tradition und Neuorientirung. Ein Uberblick uber die statlischen Emissionen im Lichte neuer Funde. – In: Etude offertes a Jean Schaub. Bliesbrug Reinheim, 1993 (BLESA,I), S.438-448.
Furtwängler, Andr. 1999. Le trésor d’Auriol et les types monétaires phocéens, In: Les cultes des cités phocéennes, Actes du colloque international organisé par le centre Camille-Jalian (Aix-en-Privence/Marceille, 1999, p. 175 -181
Gardner, P. 1880. Ares as a sun-god, and solar symbols on the coins of Macedon and Thrace, NC, 1880, p. 49 – 61.
Hanell-Megarische – Krister Hanell, Megarische Studien, Lund
Karayotov, Iv. 1994. The Coinage of Mesambria, vol. I, Silver and gold coins of
Mesambria, Center of unterwater Archaeology, Sozopol, Bulgaria,1994, 135 p. XLVIII Pl.15
Mihailov G. 1943. La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, Phonétique et morphologie, Sofia,1943.
Mihailov-IGBR. Georgi Mihailov, Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, I, Sofia, 1970
Mihailov-IGBR-V – Георги Михайлов, Гръцките надписи, намерени в България, т. V, Новооткрити надписи, допълнения и поправки,, София, 1997.
Nawotka, Krz. 1994. Melsas the Founder of Mesambria. – In: Hermes, Zeitschrift fur klassische Philologie, Band 122, 1994, 320 – 326.
Nawotka, Krz. 1997. Melsas the Founder of Mesambria. – In: The western Pontic Cities. History and political Organization, Rudolf M. Hakkert – Publischer – Amsterdam, 1997.
Ognenova-Marinova, 1991 – L. Ognenova-Marinova, La “bria” thrace d’aprè le recherches archéologique à Nessèbre, In Thracia pontica, IV,Sofia, 1991, p. 133-136.
Porojanov, K. 2000. La ville thrace de Mesembria sur la côte de la Mer Noire. – In: Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizri Velkov), p. 345-350.
Tomaschek. W 1980. Die alten Thraker, Eine ethnologische Untersuchung, Wienm 1980, S. 66-67, (Mélsoß).
Velkov, V. 1969. Mesambria – Mesembria – Nessеbre, In: Nessebre, I, S. 1969, p. 9 -28.
Velkov, V. Ognenova, L. Chimbuleva, Zh. 1986. Mesambria-Mesembria-Nessebur.– Svyat, S. 1986.
Venedikov, Iv. 1980. La Mesambria thrace. – In: Nessebar, II, S. 1980, с. 7-22.
Venedikov-Reliefs. Trois reliefs surprenants de Mesambria. – In: Nessebre, II, S. 1980, p. 81-95.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *