Български автори,  Игри,  История,  Келтски свят,  Традиции

Музеят и предизвикателствата на XXI век. – откъс

2013г., Материали от конференция, 1–2 юли 2011, СОФИЯ, ISBN 978-954-92777-4-6
Национален военноисторически музей, София.

д-р Илияна Борисова-Кацарова

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В МУЗЕОЛОГИЯТА. ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ. ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ МУЗЕИоткъс

взето от:

https://militarymuseum.bg/-cms/wp-content/uploads/2020/12/elektronen-sbornik-new1.pdf

Римски дворец във Фишборн, Англия

Забележителният археологически и музеен комплекс при Фишборн е един от най-големите музеи за антични мозайки в Европа. Образователните модели, които се предлагат там, са прекрасен
пример за всеки археологически музей.

Ателие „Какво прави археологът? Как откриваме какво е да си римлянин?“. Предназначено е за деца над 6 год. Децата извършват разнообразни дейности като построяване на арка, писане върху восъчни таблички, кухненски домакински работи. Имат възможност да пипнат оригинални артефакти от разкопките и избрани деца са облечени в римски облекла по време на занятието. Обвързано е с учебната програма.

Ателие „Келти и Римляни“ e предназначено за деца над 8 год. Акцентът е поставен върху живота на келтите и римляните. Използват се оригинални артефакти и модели, предене, тъкане, игри, конструкции. Децата са окуражавани да взимат решения дали предизвикателните дейности, които те извършват, са били извършвани от келтите или римляните. Занятието има и елемент на ролева
игра, използвайки репликата на римска кухня, като подбрани деца са облечени в римски или келтски дрехи. Провеждат се и дискусии и демонстрации. Обвързано е с учебната програма.

Програма Домашният живот 1. Предназначена е за по-горен курс, подходяща за изучаващи латински език и римска култура. Представят се идеите, свързани с храната и нейното приготвяне и консумация, както и начинът на живот на обитателите на двореца. Учениците усвояват начините за археологическа интерпретация и държат артефакти като съдове от глина или камък. След като работят в малки екипи, споделят откритията си с цялата група. След занятието някои се обличат в римски дрехи и участват в ролева игра (пиеса) в реконструираната кухня. Програмата е обвързана с
учебния план.

Програма Домашният живот 2. Представена е отново римската цивилизация, но това занятие включва обсъждане на живота на хората, които са обитавали двореца и близката околност. Също
включва манипулации с артефакти, анализи и интерпретации. Това е последвано от презентации на открития, костюми и ролева игра. Могат да се добавят специални изисквания от учители.

Програма Строителни технологии. На участниците се предоставят подбрани строителни м териали. Работи се в малки групи исе дискутира природата на материалите, методите за производство и как и къде може да са били използвани в конструкцията на двореца. Коментират се археологически методи, изпробват се експериментални методи; представя се графичен разрез на сградата в
допълнение към дискусията.

Програма Класическата цивилизация, древна история и археология включва обсъждане и дискусия. Представена в три отделни части, тази програма стимулира участниците да формулират, дискутират и оценят идеите, свързани със завладяването на Британия и изграждането на сградата на двореца. Учениците (или студентите) отбелязват пораженията върху мозайките и коментират възможните причини за тях. В някои случаи учителите могат да организират посещения до близкото пристанище в Чичестър, за да се запознаят с околния пейзаж

Програма Военни работи включва проучване на римската инвазия в Британия и военния живот. След общо въвеждане в мястото и околността участниците работят на малки групи по отделни проблеми, идентифицирайки и оценявайки подбрани материали. Групите са окуражавани да представят заключенията си пред целия клас. Използват се реплики на предпазно и нападателно въоръжение за демонстрация на ефективността на римския легион като част от бойната мощ.

Запознаване с археологически методи за разкопаване, документиране, интерпретация.
В Ателие „От зърното до хляба“ децата проследяват цикъла от засаждането на зърното, стриването му в ръчна мелница, изпичането на хляба и опитването му. Децата могат да отнесат със себе си засаденото зърно и омесен хляб, готов за изпичане.

В Ателие „От вълната до платното – как правим дрехи?“ децата пробват различни дейности като предене на вълна, правене на кече (плъст), тъкане, обличане на готови дрехи.

Мозайките в двореца, техните цветове и симетрия са вдъхновение за децата да създадат свои прости мозайки в ателието Десени и картини.

В програмата Игри от миналото участниците научават как са се забавлявали хората в миналото. Играят се стратегически игри, дама, зарчета, игри с пулчета, ребуси, ашици, надбягвания. Децата
могат да изработят собствени пулчета или зарчета за игра на дъска, когато решат какви ще са правилата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *