История,  Келтски свят,  Традиции

Галатия – библейско тълкувание

взето от:

ОНЛАЙН БИБЛИЯ

Област в Мала Азия, на юг и югоизток от Витиния и Пафлагония, на запад от Понт, на север и северозапад от Кападокия, и на север и североизток от Ликаония и Фригия. Името Галатия произлиза от галите, от които две племена, заедно с едно племе от келти се преселили там след завладяването на Рим от Брен.

Те се разпръснали между жителите на областта и и дали името Галогреция (през 280г. преди Р.Х.). Потомците им запазили келтския език. Той се говорел дори до времето на Йероним (шестстотин години след преселението си). По времето на Август (26г. преди Р.Х.), Галогреция станала Римска област и е управлявана от римски областен началник.

Галогреция или Галатия била прочута с плодородието си и с процъфтяващата си търговия. Там живеели заселници от различни народи, между които имало много евреи, и е явно, че Апостол Павел е привеждал към християнската вяра от всички тези заселнически групи – 1Кор. 16:1. Първото си посещение – Д.А. 16:6,

Апостола вероятно е направил около 52г. след раждането на Спасителя, а второто си посещение след няколко години, след което изпратил посланието си до галатяните – Д.А. 18:23. При първото си посещение Павел бил болен, но галатяните го приели като “Божий ангел”, и искрено приели евангелската истина.

След пет-шест години между тях се промъкнали еврейски учители, които изповядвали християнската вяра. Те отричали апостолската власт на Павел и извращавали Евангелието, като го смесвали с еврейските обреди. Павел като научил за състоянието на галатийските си обръщенци им написал и изпратил едно специфично писмо. По това време той може би е бил в Коринт. Той смело изобличава галатийските си в “Христа чада” за внезапното им отчуждение от него и от истината.

Защитава апостолската си власт, като доказва, че я е приел от самия Христос, и излага по един категоричен начин великото начало на християнството (оправданието чрез вяра, и отношенията му със закона и със святостта в живота на хората). Темата на това послание и на посланието към римляните е почти една и съща. Явно е, че и двете послания са написани по едно и също време. Църквите в Галатия се споменават в църковната история за период от около деветстотин години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *