Български автори,  Занаяти,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

Автономни и псевдоавтономни монети на Одесос от колекцията на Александър Русев (III в.пр.Хр. – I в.сл.Хр.). Част 4-3.

2015г., автор: Владимир Беков, ЖУРНАЛ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, бр.3, 2015г., издава УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ШУМЕН

взето от:

https://www.academia.edu/43124760/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B_%D0%97%D0%90_%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF_3_2015_JOURNAL_OF_HISTORICAL_AND_ARCHAEOLOGICAL_RESEARCH_3_2015?email_work_card=view-paper

КАТАЛОГ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

21. Тетрахалк от Тип 2 с магистратско означение (Тип 2, М 1) между амфората и Полулегналия Велик бог на Одесос – Плутон, който придържа Рог на изобилието (след средата на III в.пр.Хр.).
АЕ; 3,6 г., 16,8–18 мм., 12 ч. (AMNG 2197; Топалов 1998, 25; Беков 2014, Обр. 42).

22. Същата.
АЕ; 3,95 г., 17–19 мм.

23. Същата, но с магистратско означение (Тип 2, М 2).
АЕ; 2,6 г., 16–17,5 мм., 12 ч.(AMNG-; Топалов 1998, 25; Беков 2014).

24. Същата.
АЕ; 3,9 г., 15–18 мм., 12 ч.

25. Същата.
АЕ; 3,9 г., 15,5–17,2 мм., 12 ч.

26. Същата.
АЕ; 4,0 г., 16,8–18 мм., 12 ч.

27. Същата.
АЕ; 4,6 г., 16,5 мм., 12 ч.

28. Октохалк от Тип 3 с магистратско означение под конника (Тип 3, М 1а), (след средата на III в.пр.Хр.).
АЕ; 7,7 г., 21,5–23,2 мм., 12 ч. (AMNG 2201; Топалов 1999, 24; Беков 2009, М 4, Обр. 6).

29. Същата.
АЕ; 9,6 г., 21–22 мм., 12 ч.

30. Същата.
АЕ; 8,1 г., 21–22 мм., 12 ч.

31. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М 1b).
АЕ; 7,7 г., 20–21,5 мм., 12 ч. (AMNG 2200; Топалов 1999, 24; Беков 2009, М 4, Обр. 7).

32. Същата.
АЕ; 6,8 г., 20,5 мм., 12 ч.

33. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М 1c).
АЕ; 8,1 г., 19,5 мм., 12 ч.(AMNG 0; Топалов 1999, 24; Беков 2009)

34. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М 1d).
АЕ; 7,9 г., 20–20,5 мм., 12 ч. (AMNG-; Топалов 1999-; Беков 2009, М 4, Обр. 8 тази монета!).

35. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М ).
АЕ; 7,7 г., 20 мм., 12 ч. (AMNG 03; Топалов 1999 24; Беков 2009, М 5, Обр. 9 тази монета!).

36. Същата.
АЕ; 7,5 г., 19 мм., 12 ч.

37. Същата, но ранен варваризат с псевдонадпис и псевдомагистратско означение –ромб (Тип 3, М 3) под конника. (края на III – началото на II в. пр.Хр.).
АЕ; 7,3 г., 20–21 мм., 12 ч. (AMNG-; Топалов 1998, стр. 236; Беков 2009, М 6, Обр. 12 тази монета!).

38. Същата.
АЕ; 6,9 г., 20,2 мм., 12 ч. (Беков 2014, М 6, Обр. 11 тази монета!).

39. Тетрахалк Тип 2 с магистратско означение (Тип 2, М 3) (края на III – началото на II в.пр.Хр.).
АЕ; 3,5 г., 15,3–16,3 мм., 12 ч. (AMNG 9; Топалов 1998, стр. 181).

40. Същата, но препечатана върху по-ранен тетрахалк на Филип II Македонски или Александър III?
АЕ; 3,5 г., 17–18,5 мм., 12 ч.

41. Същата, но надписът на реверса е ΟΔΗΣΙΤ (Тип 2, М 4) (междинна серия от II в.пр.Хр.?).
АЕ; 3,0 г., 16,2 мм., 12 ч. (AMNG 96; Топалов 1998, стр. 181).

42. Същата.
АЕ; 3,2 г., 17,2 –17,8 мм., 12 ч.

43. Дихалк? Тип AMNG група D (края на II в. – началото на I в.пр.Хр.).
Аверс: Глава на Хермес с петасос, кадуцей под нея.

Реверс: ΟΔΗΣΙ ΕΛΛΗ около препълнен Рог на изобилието.
АЕ; 2,2 г., 13,8 мм., 12 ч. (AMNG 2220; Топалов 1999, 36). Много рядка с този магистрат!

44. Тетрахалк от Тип 2, но с пълен надпис на реверса ΟΔΗΣΙΤΩΝ.
Известни сходства с портрета на Митридат VI (113/111–63 г.пр.Хр.), с магистратско означение ΕΛ (Тип 2, М 5) (края на II в. – началото на I в. пр.Хр.).
АЕ; 3,7 г., 116 мм., 12 ч. (AMNG 2194; Топалов 1998, стр. 181).

45. Същата.
АЕ; 3 г., 14,5–17,5 мм., 12 ч.

46. Октохалк от Тип 3 с магистратско означение ΕΛ (Тип 3, М 4), с точки в прическата на Великия бог на Одесос – Плутон на аверса и в конника на реверса, характерни за тетрадрахмите, отсичани в Одесос за подготовката на Първата Митридатова война (88–85 г.пр.Хр.) (Края на II в.пр.Хр – началото на I в.пр.Хр.).
АЕ; 7,4 г., 20 мм, 12 ч. (AMNG 2007; Топалов 1998, 233).

47. Същата.
АЕ; 9,5 г., 20,5 мм., 12 ч.

48. Същата.
АЕ; 7,7 г., 19,5–20 мм., 12 ч.

49. Същата, но магистратското означение не е ясно и вероятно е варваризат.
АЕ; 4,2 г., 17–20,5 мм., 12 ч.

50. Тип 2 варваризат, с псевдомагистратско означение, наподобяващо ΕΛ (Тип 3, М 4).
AE/Pb; 50/50% 3,2 г., 17–17,5 мм., 12 ч. (Бъчваров 1994, 12; Топалов 1998, 64).

51. Същата, но изцяло оловна.
Pb; 4,1 г., 18–19 мм. (Бъчваров 1994, 12; Топалов 1998, 264).

52. Същата, но псевдомонограмът Λ прилича и на (Тип 3, М 5). Част от колективна находка от Шуменско.
Pb; 4,2 г., 18–19 мм. (Бъчваров 1994, 10-14; Топалов 1998, 264).

53. Същата, но псевдомагистратското означение е по-скоро Е. Част от колективна находка от Шуменско.
Pb; 3,4 г., 14,8–16,5 мм. (Бъчваров 1994, 10-14; Топалов 1998).

54. Същата като 52. Част от колективна находка от Шуменско.
Pb; 2,5 г., 15–17 мм.

55. Същата като 51. Част от колективна находка от Шуменско.
Pb; 3,7 г., 15–16,5 мм.

56. Същата като 52. Част от колективна находка от Шуменско.
Pb; 2,5 г., 15–17 мм.

57. Същата като 52. Част от колективна находка от Шуменско.                      Pb; 4,6 г., 14,5 мм.

58. Същата като 52. Част от колективна находка Шуменско.
Pb;  5,4 г., 17–18 мм.

59. Същата като 46, но с магистратско означение (Тип 3, М 5) (Първата половина на I в.пр.Хр.).
АЕ; 8,4 г., 19–21 мм., 12 ч. (AMNG 2206; Топалов 1999, 177).

60. Същата.
АЕ; 6,5 г., 19,–20,5 мм., 12 ч.

61. Същата.
АЕ; 7,2 г, 19–21 мм, 12 ч.

62. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М 6) (Първата половина на I в.пр.Хр.).
АЕ; 7 г, 20–20,5 мм., 12 ч. (AMNG 2205; Топалов 1998, стр. 178).

63. Същата.
АЕ; 7 г., 20–20,5 мм., 12 ч.

64. Същата, но магистратското означение е по-малко и е върху дебела земна линия.
АЕ; 6,2 г., 19–20 мм., 12 ч.

65. Същата, но оловен варваризат с псевдомагистратско означение (PB M6b). От находката от Шуменско.
Pb; 2,9 г., 14,8–16,3 мм., 12 ч. (Бъчваров 1994, 10-4; Топалов 1998, стр. 264).

66. Същата, но с бронзов или меден примес (PB M6a).
Pb/AE; 3,8 г., 4,8–16,3 мм., 12 ч. (Бъчваров 1994, 10-4; Топалов 1998, стр. 264).

67. Същата, но с магистратско означение (Тип 3, М 7) (Първата половина на I в.пр.Хр.).
АЕ; 8,3 г., 20–22 мм., 12 ч. (AMNG 2204; Топалов 1998, стр. 179).

68. Същата.
АЕ; 7,4 г., 21–22 мм., 12 ч.

69. Същата.
АЕ; 6,2 г., 20–21 мм., 12 ч.

70. Същата.
АЕ; 7,5 г., 20–21,5 мм., 12 ч.

КРАЙ НА ТРЕТАТА ЧАСТ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *