История,  Келтски свят,  Литература

Откъс от „Забележителни дела и думи“ на Плутарх (изд. „Ерго“), преводът от старогръцки е на Петя Янева и Виолета Герджикова.

взето от:Изданието слага началото на последователен цялостен превод на български език на „Нравствени съчинения“. Началото е със „Забележителни дела и думи“, защото самият Плутарх ги e създал като съществено допълнение към „Успоредни животописи“.

Авторът е работил със съзнанието, че словата на изтъкнатите личности са събрани „като примери и зародиши на животоописанията им“. Тъй като дават възможност да се абстрахираме от намесата на съдбата, „изказванията и изявленията, които съпътстват делата, страданията и успехите, позволяват да наблюдаваме ясно духовния облик на всеки“.

Така, въпреки че Плутарх залага в тях претенцията за историчност, тези афоризми, анекдоти и дори кратки есета носят заряда на етнокултурна характеристика. Те ни позволяват да надникнем в най-скритите кътчета на гръцкия, римския и варварския характер с техните добродетели и пороци, със забележителни примери за приятелство и любов, воинска доблест, уважение към равностойния противник, чувство за чест и достойнство и какво ли още не. Затова не е учудващо, че към тях се обръщат много поколения европейци, които ги четат и имитират.

Доблестта на жените

  1. Келтските жени

Преди да преминат Алпите и да се заселят в онази област от Италия, която обитават сега, келтите (1) били връхлетени от страшен и непримирим раздор, който довел до гражданска война. Именно жените застанали сред въоръжените противници и като се захванали с разногласията, посредничили и отсъдили толкова безупречно, че между всички настъпило удивително приятелство – и по линия на градовете, и по линия на родовете.

В резултат на това келтите продължавали да се съветват с жените си по въпросите на мира и войната и да решават чрез тях споровете със съюзниците си. Затова в споразумението си с Ханибал (2) записали, че ако келти предявят претенции срещу картагенци (3), съдии трябва да бъдат управителите и военачалниците на картагенците в Иберия, но ако картагенци предявят претенции срещу келти, съдии трябва да бъдат келтските жени.

Забележки

1.Близки по език и материална култура племена с индоевропейски произход, населяващи голяма територия в Западна и Централна Европа.
2. Походът на Ханибал през южна Галия срещу Италия е в 219 г.пр.Хр.
3. Жителите на Картаген (финикийска държава със столица едноименен град, намираща се в Северна Африка, приблизително на територията на съвременен Тунис). 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *