Език,  Келтски свят,  Традиции

Как да кажем „Да“ и „Не“ на шотландския гелски език ?

10.02.2017г., от http://www.gaidhliggachlatha.com   взето от:

http://www.gaidhliggachlatha.com/blog-mios-na-gaidhlig/how-to-say-yes-and-no-in-scottish-gaelic

Превод: Сурен Исраилян, 12.01.2022г., Публикува се с изричното съгласие на г-жа Каролин Рут

Celtic Languages of the 21st Century
снимка – https://gaelic.co/what-is-gaelic/

В шотландския гелски език няма думи за „да“ и „не“. В сравнение с английския, където разчитаме на „да“ и „не“ в по-голямата част от разговорите си (особено „не“, ако наблизо има малки деца) това изглежда странно.  

Ето един бърз поглед върху това, как работи. 

Накратко казано, отговаряйки на въпроса, в този език вие използвате формата за позитивно твърдение вместо „да“ и негативното вместо „не“    


Има обаче няколко начина, как това може да стане.

В гелския има няколко различни вида изречения. Двата най-разпространени от тях са: 1. Някой е/ или бе/ или ще бъде 2. Някой бе направил/или ще прави нещо 

В първия тип винаги има „-ing“ форма на глагола (позната като отглаголно съществително или сегашно причастие). Например /преводът е буквален – заб. на преводача/: „В момента се занимавам с бягането“, „Тя се занимаваше с воденето на еди-кой си при него “ или „Предстои ни отиване на почивка във вторник“.

В гелския тези видове изречения се съставят по следния ред

глагол ‘to be’ /„съм“/ – подлог (съществително или местоимение) – “ing” форма на глагола.

Например:

Tha mi ag obair. = I am working. – Аз работя в момента.
Bha iad ag òl tì. = They were drinking tea. -Те пиеха чай /в даден момент/.
Bidh sinn a’ dannsa. =  We will be dancing. -Ще танцуваме /в определен момент във времето/.

Тъй като глаголът to be/„съм“ се явява „главен глагол“, всички отговори трябва включват него.   

Ето как изглежда това: 

A bheil? –> да = tha   не= chan eil
An robh? –> да = bha   не= cha robh
Am bi? ––> да = bidh   не= cha bhi 

Вторият тип изречения са тези без глагола „съм“. Например: „Разхождах се“, „Те ядяха“, „Ти каза“ …

В този случай:
„да“= формата на позитивно твърдение, съобразена с глаголното време, използвано във въпроса.

„не“= формата на негативно твърдение, съобразена с глаголното време, използвано във въпроса.


Например:
An do dh’òl thu an tì? (пи ли чая ?) да = Dh’ òl  не= Cha do dh’ òl. 

An cuir thu e air a’ bhord? (би ли поставил това на масата ?) да = cuiridh. не = Cha chuir

​Както разбирате, това означава, че има различни думи за „да“ и „не“ за всеки конкретен глагол в този тип изречения. Важно е да се слуша началната част от изречението, за да се разбере какъв глагол се използва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *