История,  Литература

Културни коридори

откъс от

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК
ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
Европейска конференция на министрите,
отговарящи за устройството на територията
(CEMAT)

Издания на Съвета на Европа
F-67075 Strasbourg Cedex
http://book.coe.int

ISBN 978-92-871-6286-1
© Съвет на Европа, септември 2007 г.
Превод от фр./англ.: М.Стефанова, НЦТР


взето от:

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/1b198a1646a0b97ee059c6647987416d.pdf


Културни коридори
En. Cultural routes
Fr. Itinéraires culturels

Културните коридори свързват важни елементи на наследството и
традициите, които отразяват някои събития или периоди от
европейската история. Те показват също пространствената и
виртуалната динамика, която е чужда за културния ландшафт, тъй
като последният е с по-статичен и по-ограничен характер.

Програмата за културните коридори на Съвета на Европа е
инструмент, който служи за интерпретиране на европейските
ценности, които в повечето случаи са общи за няколко европейски
страни. Тези теми са разглеждани в интердисциплинарните мрежи,
създадени в много държави членки. Те се проявяват в цяла серия
проекти за многостранно сътрудничество. Ето някои примери за
културни коридори: пътища на поклонничеството; коридори на
манастирско влияние; келтски пътища; ханзийски обекти, пътища и
паметници; военно-укрепителна архитектура в Европа и др.
Културните коридори са с основно значение за развитието на
културния туризъм6.


6 Вж. Програмата за културните коридори на Съвета на Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *