Език

50-И МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЛИНГВИСТИЧЕН АТЛАС

взето от:

https://ibl.bas.bg/50-i-mezhdunaroden-kongres-na-evropeyskiya-lingvistitchen-atlas/

ALE

Български учени са участници в заседанията на 50-ия международен конгрес на Европейския лингвистичен атлас  (Atlas Linguarum Europae, ALE) в Сантяго де Компостела, Испания (от 19 до 23 юни 2017 година).

Атласът има за цел да отрази езиковото и културното многообразие на Европа на диалектно равнище. В него се публикуват лингвистични карти и обстойни езикови коментари за диалектните названия на основни понятия от бита на народите на Европа.

Мрежата на Атласа включва 2 631 селища в Европа, илюстриращи езици от различни езикови групи: келтски, романски, германски, балтийски, славянски, уралски, семитски, албански, гръцки и др. Диалектолозите от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ участват с доклад, свързан с картата „Названия за ръж в диалектите“.

В навечерието на Еньовден на конференцията беше демонстриран уникален местен обичай – игри около огън под съпровода на гайда. На празника жените носят венци от свежи цветя на главите си, а жарта от огньовете се прескача „за здраве“.

Този обичай и неговата атмосфера удивително приличат на някои известни български обичаи. Подобни примери са ярко доказателство за мястото на българския народ сред европейските народи още от дълбока древност.

ЕВРОПЕЙСКИ ЛИНГВИСТИЧЕН АТЛАС (ЕЛА)

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2020 – 2022

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“ при Румънската академия, които председателстват Международния комитет на ЕЛА

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: доц. д-р Илияна Гаравалова

Участници: проф. д-р Лучия Антонова-Василева; доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Илияна Гаравалова; от румънска страна: акад. Николае Сараманду, проф. д-р Мануела Невачи

Анотация:

Посредством проекта Европейски лингвистичен атлас колектив от Института за български език участва в международното издание Atlas Linguarum Europae (ALE). В него се картографират диалектните особености на всички езици на континента Европа, обхващащи седемте основни езикови групи – келтски, романски, германски, славянски, балтийски, угро-фински, кавказки, както и на други отделни езици, върху селищна мрежа от над 2 600 пункта.

Отразяват се лексикални особености по въпросник, проучващ названията на основни понятия от бита и природата на континента. Всяка карта се придружава от обстоен коментар, който изяснява лексемите в ономасиологичен, семасиологичен и мотивационен аспект, като засяга и характерни въпроси на словообразователните и фонетичните варианти.

Резултатите от лингвогеографското представяне способстват за изясняването на взаимовръзките между езиците на народите в Европа. Резултатите от изпълнението на проекта имат приложение в езикознанието, културологията, историята, европеистиката. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: лингвогеографски карти и коментари към тях за международното издание Atlas Linguarum Europae; студии и статии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *