Български автори,  Език

Класификации на индоевропейските езици

22.04.2015г. взето от:

http://poliphilology.blogspot.com/2015/04/11.html

А) класификации по географски признак – Владимир Георгиев:

  • северни – славянски, балтийски, германски;
  • централни – келтски, италийски, илирийски, гръцки, старомакедонски, арменски, индоирански;
  • южни –(анатолийски езици) от 2 хилядолетие пр.н.е. – клинописен хетски, йероглифен хетски – палайски, нувински от 1 хилядолетие пр.н.е. никилийски, лигийски, лидийски, харийски, индийски.

*палеобалкански – илирийски, тракийски (дако-мизийски). Долното течение на Дунав.

Около началото на новата ера келтските езици са били много разпространени (Западна и средна Европа) – Галия=дн. Франция, средна и южна Германия, Швейцария, Австрия, северна Италия, Чехия, Словакия, южна Полша, части от Румъния, части от Балканите (Сингудумум – Белград), царство Галатия. До 4-5 век от Н.Е. се говори. До днес се говори в Ирландия, Шотландия, Уелс, п-в Бретон (Фр).

Б) класификация по езиково родство – обединява някои индоевропейски езикови групи по двойки, с оглед на особено близкото им родство.

Индийски + ирански = индоирански; итало-келтски, балто-славянски Има спор в индоевропеистиката доколко са подобни тези двойки наистина. За 1 двойка – почти на 100% съгласие, докато 2-ра е най-спорна.

В) класификация по един фонетичен признак – според начина, по който се развиват (палаталните) k’,g’

Кентум езици                       Сатем езици

Латински (италийски)          славянски

Гръцки, келтски                    балтийски

Готски (германски)              арменски                                               Индоирански езици

/разположени на запад/    /разположени на изток/

По-късно са открити хетския (анатолийски език) и тохарския, които обаче са разположени на изток. Започва да преобладава теорията, че кентум езиците – в периферията, а сатем – в центъра.

Тохарските езици – на север от Тибет; най-много от източниците на тези езици да от VI-VII-VIIIв. от н.е.; Тохарски А и тохарски Б.

В кентум езиците k’,g’ губят палаталността си; преминават в чисти k,g.

В сатем езиците k’,g’ преминават в предноезични (s,z / š,ž и други в различните езици)

Кентум – (от късен индоевропейски = *kmtom > лат. Centum =100), готски: hund, уелски: cant, тохарскиБ: känte

Сатем – авестийски (от иранските езици) – satam; ст.инд. satam; = 1000, лит. šimtas, перс. Sad, стб съто; рум. (заемка) – sutӑ

Примери:   кентум: лат. Cor, cordis      сатем: лит. širdus

К.и.е. *krd-              Гр.                                     Арм. Sird                     

Староирл. Cride                           стб  срьдьце

К.и.е. *gombhos   кентум: гр.  Сатем: ст. инд.  jambhah                                          Англ. Comb                 лит.  žambas                                                                               Стб: зąбъ

Първоначално значението е било бодил или зъбец на инструмент; по-късно се обособява значението на зъб в славянските езици.

Възражения: Според някои изследователи това разделение не е толкова важно, напр. Владимир Георгиев – палат. са възможни по различно време и на различно място на k,g.

Древни и съвременни индоевропейски езици: названия, езикови групи, географско разположение

  • 1. Славянска група 
  • 2. Германска група 
  • 3. Група на романските езици 
  • 4. Келтски езици 
  • 5. Други индоевропейски езици 
  • 6. Ирански езици 
  • 7. Индийски езици 

Разделение на индоевропейските езици според хронологическата им употреба 

1. Древни езици – те са изчезнали 

2. Съвременни езици 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *