Български автори,  Митология,  Символи,  Традиции

Християнските символи – духовно послание и елемент от храмовата архитектура /част 1/

09.09.2006г., автор: д-р арх. Николай Тулешков: източник АрхАрт взето от:

https://www.pravoslavie.bg/%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0/

Християнството още в първите векове на своето съществувание е изградило собствена система от символи, които не представляват проста първична сигнализация, а са носители на дълбоки евангелски, библейски и нравствени послания.

Те са били така дълбоко вкоренени в тази религия през вековете, че се превърнали в неделима част от иконографията на живописната, дърворезбена и каменнопластична храмова украса из целия християнски свят, в това число и в православния.

I. КРЪСТЪТ

В дохристиянско време кръстът (лат. сruх) е бил позорен символ. За публично изпълнение на смъртни присъди осъдените престъпници се приковавали към забити в земята кръстообразни дървени конструкции, върху които постепенно и в голяма мъка умирали. Върху такъв кръст, побит върху хълма Голгота, бил разпнат и Иисус Христос, който със своята смърт и последвалото я Възкресение изкупил греховете на човешкия род.

Затова впоследствие християнството възприело кръстния символ за свещен знак. Св. Василий Велики и Квинт Тертулиан твърдят, че кръстният знак е утвърден като символ още в апостолско време. Св. Августин е категоричен, че “външният белег на христянина е знакът на кръста”.

Теологията разяснява, че християнството се опира върху две свещени тайни – на Божествената трагичност (един Бог в три лица) и на Човешкото изкупление, постигнато чрез Въплъщението, Страданието, Смъртта и Възкресението Христово.

Кръстният знак символично ни разкрива тези две тайни на вярата, тъй като, изписвайки го с ръка, което ни напомня за човешкото изкупление, всяка негова част се съпровожда с думите “В името на Отца и Сина и Святого Духа” – разкриващи ни Триединството.

Счита се, че кръстът е бил окончателно възприет като основен християнски богослужебен символ през IV век.

През цялата хилядолетна християнска история той е бил изписван по различни начини, чиято иконография в някои случаи е ранна и автентична, но в повечето други е въздадена по-късно най-вече за нуждите на хералдиката и архитектурната и художествена декорация.

Файл:Greek Tau classical.svg – Уикипедия

Една от най-ранните форми на кръста, възприета от християнството, има формата на буквата „Т“” (фиг. 1). Затова този знак се е обозначавал като Тау-кръст (лат. crux commissa или patibulata). По-разпространените му имена обаче са Разбойнически или Антониев.

Първото е свързано с това, че това е най-използваната конструктивна форма на съоръженията за разпъване на осъдените. А второто – с въвеждането му като почитана форма от основоположника на християнското монашество св. Антоний Велики (251-356). Това е и най-използваното от християните наименование.

За евреите Тау-кръстът е бил свещен символ на очаквания Месия, на Спасението и вечния живот и в този му библейски смисъл се почита от християнството.

Блогът на leonleonovpom2 :: Откъде идва Анхиало - античното име на Поморие

През същата епоха в Египет, а оттам на някои места и в Мала Азия, се е изобразявал един тип Антониевски кръст с добавена отгоре нимбообразна форма, който символизирал задгробния живот.

Той е известен от дълбока древност под името Анх (ст. египет. = живот) (фиг. 2). В Египет Анхът обаче е символизирал първоначално вечността (формата “Т”) и мъдростта (кръглата форма) и се считало, че е носител на безсмъртие.

Оттам в Християнската епоха се свързва с безсмъртието на душата. Заради произхода си е познат още под имената Египетски, а поради това, че с него се измервало водното ниво на река Нил – Нилски. По-рядко се нарича Кръст с ухо (лат. crux ansata).

Amazon.com: Wall Cross Made in Solid Mahogany Wood 7" X 14" in White Gift  Box: Home & Kitchen

В западна Европа като символ на разпятието християните възприемат за основно изображението на кръст, съставен от две перпендикулярно пресичащи се линии („греди“”), образуващи четири рамена, от които трите горни са с равна дължина, а отвесната долна е по-дълга около два пъти (фиг. 3).

Този познат на хералдиката като Гредов кръст в иконографията се обозначава като Латински или crux immissa (впъхнат, втъкнат кръст).

File:Greek cross.svg - Wikimedia Commons

Когато и четирите рамена са еднакво дълги, една форма предпочитана от православието, кръстът се нарича Гръцки или Византийски, а в хералдиката също така се разглежда като един от гредовите кръстове (фиг. 4).

Y-Shaped Cross

Специфична форма на кръста, наподобяваща латинската буква “Y”, се е употребявала доста често през ранното Средновековие главно за украсата на преписи на Новия Завет, въпреки че произходът му е библейски. Затова и носи името Библейски (фиг. 5).

В хералдиката поради формата му го обозначават още като основния тип от т. нар. вилични кръстове. Последните познаваме в няколко разработки, най- често употребяваната от които представлява гредов кръст с вилицообразно завършващи рамене (фиг. 6).

File:Saint Andrew's cross black.svg - Wikimedia Commons

Във връзка с мъченическата смърт на апостол Андрей Първозваний се изобразява един специфичен мъченически кръст във вид на буквата “Х”. Кръстът с тази форма, върху който бил разпнат апостола в Патра, носи неговото име – Андреевски (фиг. 7).

Orthodox Cross Christianity symbol - Worldwide Ancient Symbols

Сравнително рано се появява шестконечния кръст, представляващ съчетание на Латинския с едно по-късо наклонено рамо, разположено под основното напречно рамо, в средата на по-дългата вертикална долна част на кръста.

Счита се, че това е стилизация на подвижната закована само с един пирон подпора за краката, която е имал кръстът Христов. Така се увеличавали мъченията, защото върху подвижната опора не било възможно трайно да се пази равновесие. Именно поради това въпросното кръстно рамо се изобразява наклонено (фиг. 8) .

Изисквания към изображението на православния кръст. Разликата между  православния кръст и католическия. Катакомбният кръст или "знакът на  победата"

Този кръст има и една разновидност, наричана Голготски кръст, при която той е изобразяван, стъпил върху сегмент от кръг, наподобяващ възвишение. Този постамент символизира хълма, върху който е бил побит Христовият кръст (фиг. 9).

Православен кръст

По-сложна форма, съчетаваща в едно Антоновия, Латинския и последния тип кръст, е седемконечният кръст. Неговата иконография се обяснява с това, че хоризонталната най-горна напречна част е наподобяване на прикованата там към кръста Господен дъсчица с надпис: “Иисус Назарянин – Цар Юдейски” (фиг. 10).

патриархат png | PNGEgg
Патриаршески кръст
Papal cross Christian cross Pope Symbol, christian cross, angle, symmetry  png | PNGEgg
папски кръст

Два други типа кръстове са свързани с архийерейското достойнство на главите съответно на Руската църква Двоен или Патриаршески (фиг. 11) и на Римо-католическата – Папски (фиг. 12).

Файл:Cross of the Russian Orthodox Church 01.svg – Уикипедия

Една форма, представляваща осемконечен кръст на базата на Патриаршеския, но с още едно долно наклонено рамо, е позната под наименованието Руски кръст (фиг. 13).

Патриаршеският кръст е имал голямо разпространение и в средна Европа и затова е познат още като Унгарски. Горното му късо рамо символизира също дъсчицата с надпис както при Антониевския кръст. Появява се около VI век в Мала Азия.

Папският кръст традиционно присъства в хералдиката на светия Ватикански престол от ХV век насам.

крест, лотарингский крест, лотарингия

Останалите римо-католически архиепископи (архиереи) са получили също свой кръстен знак на достойнство, познат под наименованието Лотарингски кръст (фиг. 14). Името му е свързано с хералдиката на крал Ренатус I от Анжу, който е бил херцог на Лотарингия (1431 – 1453), в чиито герб присъства този двоен кръст.

LLI-82 Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian  and Lithuanian Eastern border territories (SYNERGY FOR SECURITY) – LATLIT

Латвийският кръст е създаден преди ХV век, докогато християнството все още не е било официална религия и поради това има доста характерна форма, производна от Лотарингския. Вероятно тя е възникнала поради нуждата от прикритие (фиг. 15).

Armenian Cross - Wooden Orthodox religious Carved Crucifix крест (16" x 9")  | eBay

Арменската църква притежава също така свое специфично разпятийно изображение, представляващо разновидност на латинския кръст (фиг. 16).

Християнската символика ІІІ | ФРАГМЕНТИ

Един от вариантите на гредовите кръстове – Латински и Гръцки – е Детелинният (фиг. 17). Нарича се още Лазаров кръст или Триипостасен кръст, тъй като смислово всяко тройно окончание, наподобяващо трилистна детелина (или малък кръст), се отъждествява с божественото триединство.

С името на Лазар е свързан чрез включването му през 1816 година в хералдиката на сардинския монашески рицарски орден на св. Мавриций и св. Лазар.

File:Coa Illustration Cross Constantine.svg - Wikimedia Commons

Днес познат ни под името Константинов кръст върху храмовете, строени от император Константин Велики, е бил изобразяван един розетообразен знак, чието символно значение се обяснява като небесен кръст, разпръскващ светлинни лъчи (фиг. 18).

Византийските хронисти разказват, че императорът имал видение как на небето се появил кръст с надпис “С него ще победиш“”.

Before the cross, there was the Chi-Rho. | Constantine (emp.… | Flickr

Константиновият кръст обаче, ако не е соларен знак, възприет от християнството, вероятно представлява вариант на друг един кръст – монограмния (хризматичен) Христов знак, съчетаващ в едно първите букви от името Му – I и Х.

Познат е под названието Хризма (фиг. 19). Вероятно от нея произлиза старобългарската “шестлъчева” розета, така често изобразявана върху храмове, надгробия, къщи и битови предмети чак до миналия век – в изчистен вид или вписана в кръг.

Кръст с кръг в центъра, което означава. Главните герои в окултизма
Антониевият кръст
Jerusalem Cross Icon Black Silhouette. Ancient Christian Sign... Stock  Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 69162942.
Иерусалимският кръст
Vintage Florentine Cross | Etsy
Флорентийският кръст
Arrow Cross png images | PNGEgg
Чешкият кръст
Amazon.com: CafePress Swiss Flag Rectangle Sticker Rectangle Bumper Sticker  Car Decal: Home & Kitchen
Хелветският /Швейцарски/ кръст
Amazon.com: Austrian Cross Biker Chopper Drag Race Hot Rod Decal Bumper  Sticker: Automotive
австрийският кръст

През Средновековието, вероятно и с развитието на хералдиката, се появяват редица кръстни изображения, носещи името на светци, както и на градове и държави, в някои от които те са проповядвали. Това са Антониевият (фиг. 20), Йерусалимският (фиг. 21), Флорентийският (фиг. 22), Бохемския (Чешкият) със специфична стреловидна форма и поради това наричан още Стреловиден кръст (фиг. 23), Хелветският (Хелвета, Швейцарски), който е равнораменен гръцки кръст с обхождащ го контур (фиг. 24), Австрийският, който поради специфичната си форма в хералдиката се нарича още Оръдеен или Армейски (фиг. 25).

Файл:Maltese-Cross-Heraldry.svg – Уикипедия

Широко известен е Малтийският кръст, който в православния свят навлиза чрез Русия по времето на цар Павел (1796 – 1801) (фиг. 26). Но той е възприет като хералдически знак от Малтийския рицарски орден още около 1048 година. Тъй като орденът е имал за патрон св. Йоан, този кръст се нарича още Йоанийски.

Котвеният кръст
Свободнозидарски измерения на християнския символ на кръста
кръстът на Алказар
Nilsiä - kuntavaakuna - kommunvapen - Coat of arms - crest of Nilsiä
кръстът на гр.Нилсия

Един може би хералдично разработен кръст е Котвеният (фиг. 27). Негово подобие е появилият се през 1156 година в Кастилия Лилиев кръст – знак на военизирания монашески орден от Алказар (фиг. 28). Стилизация от последния е кръстът-герб на финландския град Нилсия (фиг. 29).

Celtic Cross Prayer Flag

Сложно съставен е Келтският кръст, чието вписване в кръг е може би инвенция от соларен знак (фиг. 30).

Camino Pilgrim Cross Pendant Stainless Steel

Също така сложно съставен е т. нар. Якобински кръст свързван с апостол Яков. Нарича се още Пилигримски, т.е. Поклонннически (фиг. 31), защото апостол Яков умира в 42 година в Йерусалим.

Всички разгледани дотук кръстни изображения са по своята същност християнски, но част от тях принадлежат на римо-католическата църква и са нетипични за православните традиции. Сравнително по- тесен е кръгът на кръстните изображения, разработени в каменната пластика и дърворезбата, като част от храмовата архитектура, мебелиар и утвари, както и надгробна пластика на Балканския полуостров.

Но все пак разнообразието, което познаваме от нашите паметници на културата, е доста голямо. Застъпени са разработки на Латинския, Гръцкия, шестконечния кръст с долно наклонено рамо, както и Голготския му вариант, Патриаршеския, Лотарингския, Арменския, Виличния, Детелинния, Константиновия, Хризмата, Антониевия, Йерусалимския в чист вид и в съчетание със сегментното стилизирано очертание на Голготския хълм, Австрийския, Малтийския.

При това част от всички тези кръстни изображения са доразработени в специфични декоративни стилизации или се срещат дори съчетания от два типа, създаващи нова иконографска схема. Такъв е например, нека го наречем Тройният кръст, който несъмнено е повлиян от идеите на Ерусалимския. От съчетаването на детелинния кръст със сегмента от Голготския е получен друг нов тип с живописни очертания.

Като древна християнски преосмислена традиция, специфична само за българските земи, се е появил Антропоморфният кръст. Той е надгробен и го познаваме в две разновидности – Женски, при който горната правоъгълна част е заменена с кръгла, и Мъжки, при който тя е с формата на обърнат трапец.

Великолепни декоративни възможности са постигнати с появата на т. нар. Разцъфнали кръстове, изобразяващи кръстния знак с флорални стилизации. В надгробната пластика, където е най-голямото разнообразие от форми, откриваме дори кръстни знаци с вълнообразно преливащи форми.

Българските майстори често пъти още от Средновековието са изобразявали няколко типа производни от Гръцкия кръст, вписвани в кръг, по същия начин както част от розетните изображения.

Те освен това, както посочих по-горе, въобще не са се притеснявали подобно на западноевропейските хералдици да сътворяват и нови форми на кръстни знаци, много от които са с отлично декоративно звучене. Всичко това е едно чудесно национално наследство, което може да обогати художествено-образния регистър, използван от проектантите и художниците за декорации в областта на храмовата архитектура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *