Български автори,  Оръжия,  Трако-Келтика

Национален исторически музей Колекция „Новожелязна епоха”

взето от:

https://historymuseum.org/mobile/bg/collections/ev-42/

Колекцията е комплектувана от археологически материали, постъпвали през годините в НИМ от редовни и спасителни разкопки, провеждани от музея, от държавни институции, юридически и физически лица.

Тя е съставена от разнообразни групи предмети, изработени от различни материали, отнасящи се към VI – Iв. пр. Хр.  По-значимите групи в сбирката са тези на нападателно и защитно въоръжение, части и украси за конски амуниции, накити и коланни апликации, предмети на бита, култови предмети, надгробни стели и епиграфски паметници.  

Периодът V – IV в. пр. Хр. бележи най-значим подем в политическото, икономическото и културно развитие на древните траки. Мощното Одриско царство става фактор в политиката на Балканския полуостров.

От този период са предметите, поставени като гробни дарове при погребението на член на царската фамилия, открити в Голямата могила в землището на селата Златиница и Маломирово, Ямболско: венец, пръстен-печат и апликации от злато; ритон, фиали, наколенник и апликации за конска амуниция от сребро, съдове от бронз и керамика.

Впечатляващи са бронзовият шлем с украса от змийски спирали, желязната броня, съставена от десетки хиляди пришити пластинки, впечатляващи с размерите си върхове на копия и фрагмент от украсена тъкан, изработена от коприна и коноп и оцветена с античен пурпур от същия гроб.

От богати гробове на тракийски аристократи произхождат златни нагръдници – символи на властта: изящни сребърни съдове, един от които собственост на тракийския цар Котис I, златни и сребърни фибули.

Въоръжението от този период включва бронзови шлемове от коринтски, халкидски и тракийски тип (един от тях със сребърни апликации), бронзова двуделна броня, железни върхове на копия и криви бойни ножове, бронзови върхове за стрели и оловни ядра за прашка. Сбирката включва и произведения на тракийската торевтика – сребърни и бронзови апликации за конски амуниции, както и матрица за оформяне на украса на сребърен съд.

Елинистичната епоха от края на IV – I в. пр. Хр. също е представена в сбирката със значителен брой археологически паметници.

Най-интересният комплекс е от погребение с кремация на тракийска аристократка от средата на III в. пр. Хр., открито в могила при Синеморец, Бургаско. Той включва венец, диадема с филигранен надпис, обеци и огърлици от злато с изящна изработка, апликации от сребро и култови предмети от печена глина.

Въоръжението е представено с характерните за периода дълги железни келтски мечове, върхове на копия, умба на щитове, юзди и шпори.

Впечатлява пълното бойно снаряжение на войн, погребан с изцяло железен шлем – тракийски тип, меч в ножница и щит с рядка форма на умбото.

Социалното положение на погребания под могила до Шейново, Казанлъшко, войн личи от трите бронзови торкви (шийни гривни) и две бронзови фибули.

Интересни са и образците на специфично тракийско оръжие –ромфая. Това са дълги железни „ мечове“ с едно острие, което преминава в тясна масивна основа с ръкохватка в края.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *