Български автори,  Традиции,  Храна и Кухня

Знаете ли какво е Спелта?

автор: Д-р Мария РУСИНОВА, от Национален седмичник „Родово имение“, бр.7 (224), 08-14.02.2010 г. взето от: http://rodovo-imenie.org/pdf/224.pdf

WikiZero - Спелта

ИСТОРИЯТА

Знаете ли, че спел­тата е специален сорт жито (латински: triticum spelta), познатo още от най-­дълбока древност и наричано „житото на фа­раоните”? Известно още като лимец (на съвреме­нен немски Spelz, също Dinkel, Dreikorn или Schwabenkorn), произ­лиза от германски (spelt – разцепвам). Тя е най­-малко на 8000 години! Най- ­богатите археологи­чески находки, свързани със спелтата, са от Евро­па.

През Желязната ера (750 -15г. пр.н.е.) спелта­та става основният сорт жито в Северна Герма­ния и Швейцария, както и в северните части на британския полуостров. Пренесена е в Северна Америка в края на 19 век.

ЕКОЛОГИЧНА

През 20 век почти на­всякъде спелтата е за­менена с обикновеното (хлебно) жито, тъй като добивите от него могат да се увеличават с торе­не и генни модификации за разлика от спелтата, която не се поддава на такива интервенции. Спелтата е изключи­телно лесно за отглежда­не растение, което ви­рее прекрасно и върху бедни, каменисти почви, и оцелява и в суров кли­мат. Добивът й почти не се покачва с наторява­не. Затова спелтата е по-­малко замърсена с отро­ви от околната среда в сравнение с останалите видове житни растения.

Можем да приемем, че тя е най-­чистото житно растение, защото пора­ди изключителната си резистентност към гъ­бички и вредители може да се отглежда почти без инсектициди, хербициди и пестициди.

Измерванията на ра­диоактивното замърся­ване на университета в Констанц след Чер­нобилската катастрофа през април 1986 г. показ­ват, че ожънатите през следващото лято зърна от спелта съдържат десетократно по­-малко коли­чество радиоактивност в сравнение с пшеничните зърна. Плътно прилеп­налата люспа на лимеца следователно осигуря­ва перфектна защита на зърната дори в екстрем­ни условия. В зависимост от бъде­щата си употреба спелта­та се прибира или когато достигне млечна зрелост, или след пълното й узря­ване, с комбайн.

Тъй като зърната й остават плътно обгърнати от люспата и след вършитбата, преди смилането й в мелница­та трябва да се изпълни още една работна про­цедура – белене. При нея зърната се освобождават механично от люспата. След това сместа от зър­но и люспи се подлага на процес на пречистване, в който плявата се отделя от зърното. Чак тогава зърното се смила в мел­ницата за брашно.

СЪСТАВ

Съдържа високо коли­чество полезни храни­телни вещества:

  • 57,9 % въглехидра­ти
  • 17,0% протеини,
  • 3% мазнини,
  • 9,2% фибри,
  • витамини A, E, B1, B2 и ниацин, който е необхо­дим за функционирането на нервите, за нормална­та обмяна на веществата и за кожата.

Съдържанието на ценни мастни киселини, микроелементи и минерални вещества (же­лязо, магнезий, фосфор и калций) е по-високо в сравнение с останалите видове житни растения.

Спелтата съдържа балансирано количество глутен и е изключително подходяща за приготвя­не на тестени изделия.

http://zdraveya.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *