Ритуали,  Традиции

Църква: Знаете ли произхода на думата?

10.05.2019г., взето от https://e-zdravey.com/bg/tsarkva-znaete-li-proizhoda-na-dumata/

Произход на църквата
Снимка: Църквата Свети димитър, Арбанаси

Думата „църква“ произлиза от гръцки език, от „кирияке“ – „Господ“, т.е. родителен падеж от съществително „кириос“, което означава „Бог, господар“

Думата „църква“ започва да се използва от съкращението на „кирияке оикия“ – „къща Господня“. Българската дума за „църква“ произлиза от гръцката Κυριακή. Тя се състои от двете думи – Κύριος = Господ и οίκήά – дом. Съответно кириакион, означава Дом господен.

Църквата като строителство и като институция е от особена важност за всички европейски народи, но дали знаем, че тази дума произхожда само от един европейски език – гръцкия или старогръцкия?

Гръцката дума „еклезия“ буквално означава „събира, призовава, свиква“ и означава общност от хора, която в града или или на друго място се е събрала поради някаква особена причина. В християнската вяра – по религиозни причини, най-често за литургия. Интересно е, че отначало елинизираните евреи използвали думата паралелно с друга гръцки дума „синагога“ – „събрание“, която става тяхна единствена, докато християните възприели първото наименование.

Румънските и келтските езици в Европа използват тази дума или някои нейни производни за това, което ние наричаме църква. И православните гърци използват същата дума.

Още през IV век църквите на гръцкия изток на Римската империя започнали да се наричат ​​“киряк“, но „еклезия“ и „базилика“ били много по-често срещани. Но с течение на времето, а се смята, че чрез готите при славяните и в Германия припознали тази дума.

Кирхе“ в Германия, „црки“ в старославянския, „циркев“ в Чехия и в Словакия, „церковь“ в Русия, „киркен“ в Дания, „киркан“ в Швеция, „церкев“ в Словения, „Кърк“ в Исландия, Шотландия и Норвегия, „църква“ в Македония, Сърбия, Хърватия, България – все подобни наименования на църквата.

В Румъния се използва „бисерика“, а в Латвия и Литва „базница“ (от базилика).

В унгрофинските езици етимологията е разделена, унгарците наричат църквата ​​“еѓихаз“ от „еклезия“, финландците „Кърк“ и естонците „кирик“ от „кирияка“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *