Български автори,  Език,  Келтски свят

ЗА ИРЛАНДСКИЯ ВАРИАНТ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

автор: Ирина Митърчева Медицински университет – Пловдив

2019г., взето от: https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/749/I.%20Mitarcheva.pdf?sequence=1

ON THE IRISH VARIETY OF THE ENGLISH LANGUAGE Irina Mitarcheva Medical University – Plovdiv The article traces the development of the English language in Ireland, both North and South. It offers an overview of the history and the present-day forms of the Irish variety of English. The nature of the interference and the language contact between a majority Germanic language and a minority Celtic language is considered in detail. The article puts an emphasis on the morphological, syntactic and lexical features of Hiberno-English and presents its most common words and expressions, used in various sociolinguistic domains. Keywords: language contact, language variety, Hiberno-English

Ирландците говорят на английски език по специфичен начин. Той е вариант на английския, най-разпространен в Ирландия, известен още като Anglo-Irish или Hiberno-English.

Очевидно е, че както в лингвистично, така и в политическо отношение Ирландия е разделена на две обширни области, северна и южна. Първата се състои от шестте графства в рамките на държавата Северна Ирландия и голямото графство Донегал, което е част от Република Ирландия.

Северът има свой пъстър лингвистичен пейзаж с най-малко две големи исторически езикови разновидности: ълстърски скотски (Ulster Scots), който произхожда от шотландските заселници в Лоуланд, и средноълстърски английски (Mid-Ulster English) на потомците на английските заселници в централните части на Ълстър.

Освен това Белфаст е столица със сложен социолингвистичен характер. Графство Донегал (Donegal) като цяло принадлежи към останалата част на Ълстър, като споделя ключови особености на английския език в провинцията, както и на варианта на ирландския език, който се говори в тази област.

Северната част на страната е доста различна от южната, а акцентите на северняците се разграничават лесно и се разпознават от южняците.

Латинското название на Република Ирландия е Хиберния (Hibernia), а Hiberno-English (HE) е езикът, който се употребява в ежедневието, смесица от ирландски (първи официален език според конституцията на Република Ирландия) и английски език (втори официален език).

HE е консервативен вариант на английския, който в oпределени случаи запазва старите форми и произношение на думи, които произхождат от ранния съвременен английски език от края на 16-и и 17-и век – периода, в който английските заселници се установяват в страната, а ирландците имигрират в Англия, за да търсят работа. Тази разновидност на английския, която е близка до езика предшественик (Late Middle English), е основа на съвременния HE.

Hiberno-English e вариант на английския език в Ирландия, използван предимно от по-малко образовани носители, чийто роден език е ирландски келтски.

Той е най-силно изявен във и около Gaeltachts (областите, в които се говори основно ирландски език) и в селските райони. Запазва някои гаелски характеристики в произношението, синтаксиса и лексиката, докато в същото време много от говорещите езика се доближават до нормите на англо-ирландския или на ълстърския скотски език в района, в който живеят.

Английският език се използва в Ирландия от 12-и век. Ирландският език за първи път е изложен на влиянието на английския в резултат на нашествие на крал Хенри II, който е бил упълномощен от папа Адриан IV да обедини Англия и Ирландия.

Водачите на нашествениците са говорили на норманско-френски, а техните последователи на английски език. Към края на 12-и век в Ирландия са се употребявали четири езика: латински от висшето духовенство, норманско-френски и английски, използвани от нашествениците според тяхното социално положение и класа, и ирландски език, на който говори автохтонното население.

Норманско-френският език е в период на упадък в продължение на век, но английският оцелява и приема някои от характерните черти и лексика на ирландския език. Свидетелство за това е произведението The Land of Cokaygne от 14-и век.

През 15-и век версия на стихотворението Vision of Piers Plowman на Уилям Лангланд (William Langland) е възпроизведена в Ирландия и също е пример за употреба на HE в литературата: глаголът ‘sell’ се изписва ‘syll’, което е пример за фонемна асимилация от /е/ на /i/ в Hiberno-English.

Въпреки свидетелствата за използване на английския език и в Ирландия по това време, все пак влиянието на ирландския език е такова, че през 14-и век дори нашествениците започват да общуват на него.

Това съживяване на езика принуждава властите в Англия да направят сина на крал Едуард III председател на законодателното събрание в Килкъни (Kilkenny), което издава устав на Килкъни (Statute of Kilkenny), написан на норманско-френски. Това законодателство има за цел да попречи на управляващия елит да приеме ирландските традиции и обичаи и най-вече да употребява ирландски език.

Ирландският език укрепва своето влияние през 15-и век, но това не важи за следващия век, когато политиката на колонизация променя тази тенденция. Главният ефект от подобна политика е заселването на естествени носители на английски език в ирландскоговорещи области.

Ирландците, работещи в именията, е трябвало да научат английски възможно най-добре не заради законодателството, а по-скоро от гледна точка на целесъобразността и практичността. Друг фактор също оказва влияние и това е престижът: английският език се асоциира с образа на голямото имение (The Big House).

Този фактор насърчава амбициозните, търсещи работа ирландци да научат езика. Усвояването му е труден процес, а вариантът на английския, който използват, е странна смесица от произношение, лексика, идиоми и синтаксис, характерни за английския и ирландския език. Смята се, че HE произхожда от този период.

Други събития също спомагат за надмощието на английския език. Наказателните закони от 1695 – 1727 г. (The Penal Laws 1695 – 1727) насърчават местното население да приеме своя език и култура като символ на провал.

Законодателният акт за обединението на Ирландия с Великобритания от 1800 г. изисква от политиците, които представят ирландски въпроси в Уестминстър, да говорят на английски език. Даниел О’Конъл (Daniel O’Connell 1775 – 1847) го използвал като средство за комуникация с народа.

През 1831 г. се въвежда начално образование на английски език, а децата получавали „bata scoir“ или пръчица, на която са правени прорези, показатели за използването на думи на ирландски език, чиято употреба е била забранена.

Най-отрицателно въздействие върху езика има Големият Глад (the Great Famine), който предизвиква вълна от имиграция. Английският език е усвояван от имигрантите, за да могат да комуникират на него в САЩ и Великобритания.

Северноирландският английски език е истинска смесица от различни езици, внесени от колонизаторите през шестнадесети век. Нашествениците идват предимно от Шотландия и Североизточна Великобритания, а някои от тях – от Мидландс и югозападните части на Великобритания.

Първата цел на колонизаторите е да асимилират ирландския език и ирландския народ, но не успяват да го постигнат. Поради това съжителството на трите основни езика в този район (ирландски келтски, скотски и английски език) води до формирането на онова, което понастоящем познаваме като северноирландски английски език. Деноминацията Северна Ирландия се отнася само до шестте графства, които са част от Великобритания.

Въпреки това от езикова гледна точка не е погрешно да се включват деветте графства, които представляват провинция Ълстър, когато говорим за северноирландски английски език. Поради политически, религиозни и етнически причини тази област се разглежда като символ на ирландския национализъм, а ирландският език се използва дълго време и през деветнадесети век.

Северноирландският английски език обикновено се разглежда отделно, тъй като има много малко общи черти с южния вариант. Три големи групи представляват варианта на английския, който се говори в Северна Ирландия: ълстърски скотски (крайбрежните райони на Ълстър), средноълстърски английски (Mid Ulster English) (градски центрове) и южноълстърски английски (South Ulster English). Южноълстърският английски е единственият, в който се наблюдават някои общи черти с езика, използван в останалата част от острова.

Ако трябва да се анализира ирландският английски като втори официален език на Ирландия, въпреки че е първият говорим език, дискусията трябва да се съсредоточи върху южноирландския вариант на английския език.

Тази част от острова, в която се използва, е повлияна повече от британския английски език, говорен на западните брегове на Великобритания, където развитието на ирландския английски е по-хомогенно. Ето защо южните диалекти не се различават толкова много и основното разделение обикновено се прави между селските и градските диалекти.

Селските диалекти са свързани с тези райони, разположени основно в западната част на острова, където влиянието и употребата на ирландски език са продължили много, а градските диалекти се отнасят основно до вариантите, говорени в по-големите градски райони, главно в източната и югоизточната област.

Четири графства се считат за представителни при сравняване и проучване на ирландския вариант на английския език: Графство Клеър (County Clare), Графство Кери (County Kerry), Графство Уиклоу (County Wicklow) и Дъблин (Dublin). За Графство Клеър и Кери са характерни диалектите на провинциалната югозападна част; Графство Уиклоу е представител на източните диалекти, а Дъблин – на градския диалект, както се говори в Дъблин сити.

Дъблин е столицата на Република Ирландия и нейният най-населен град. Приблизително една трета от населението живее в него и крайградските му райони. Ирландското име на града е Baile Átha Cliath, което в превод означава „град в укрепен брод“.

Името идва от укреплението Pale, направено около Дъблин през 14-и век, за да се отдели английският домейн и англо-норманите, живеещи вътре, от всички останали извън него и считани за варварски. Английското название всъщност е вариант на по-малко използвания и неправилен ирландски Dubh Linn, което означава „черно блато“, който напомня за годините, когато градът е създаден, а районът е бил мочурлив.

Това е името на викингското селище, по-късно обединено с келтското, чието име е Ath Cliath. Произходът на града може да се проследи от праисторическо време, макар че викингските пирати са били първите, които всъщност се заселват тук през девети век, като създават своя аванпост, откъдето могат да отпътуват към други ирландски крайбрежни зони и пристанища.

Дъблин се намира на източния бряг, в Дъблинския залив, на устието на река Лифий, срещу Великобритания. Благодарение на стратегическото си местоположение Дъблин става значим град, което започва предимно от норманското нашествие и английската колонизация по-късно.

Неговата централна позиция като икономически, политически, търговски и културен център го прави важен и като езиков модел, който е следван по отношение на ирландски английски език. През 80-те и 90-те години градът претърпява невероятно развитие както в икономическо отношение, така и по отношение на броя на населението.

Дъблин е градът, в който се местят много хора, за да намерят възможности за работа. Това разнообразно население е съставено от представители на престижната класа, от една страна, и обикновени хора, от друга.

Точно тогава възпитаните и модерни дъблинчани започват да се отделят от местното население, като говорят на различен език. Но поради гордостта и националната идентичност на ирландския народ, целта на новия модерен стил не е била да достигне до красноречивия стил на градове като Лондон, Оксфорд и Кеймбридж, тъй като британският английски е считан за твърде снобски.

Следователно това, което се е случило, е умишлена промяна в произношението, което се различава както от английското, така и от основното местно произношение, и това представлява дисоциация на социално ниво. Крайният резултат е един супрарегионален вариант, който се превръща в сегашния стандарт на ирландския английски език.

Супрарегионализация (Supraregionalisation)

Очевидно е от английските заемки в ирландския език, че в ранния ирландски английски не се наблюдава т. нар. голяма промяна на гласните (The Great Vowel Shift), напр. ирландската дума bacús “bakehouse” показва непроменено /a:/ и /u:/. Пиесата Captain Thomas Stukeley последователно използва в думи с /au/ от /u:/ на английски, напр. toon вместо town.

Но в днешния ирландски английски има малка следа от тези непроменени гласни. Причината не е, че тази промяна се е състояла в ирландския английски някъде през 19-и век, а че непроменените форми са заменени от масовото английско произношение поради процес, който Р. Хики определя като супрарегионализация.

Същността на този процес е замяната на очевидните характерни белези на този вариант (Хики/Hickey 2003) със стандартни, често от екстранационалната норма, както при южния британски английски в сравнение с ирландския английски.

Мотивацията за този ход е да се направи по-малко локално обвързана разновидност на езика, по-приемлива за местната общност, поради което се налага терминът супрарегиoнализация (подобно на етикета „supralocal“).

Процесът е особено очевиден в ирландския английски език. В Ирландия и вероятно в други англофонски държави супрарегионализацията е свързана с образованието и формирането на средна класа и затова е процес, който датира до голяма степен от 19-и век и ранния период на 20-и век. За ирландския английски това означава, че някои функции са изчезнали в хода на 19-и век.

Например понижаването на /e/ пред /r/ е много разпространено в Ирландия, документирано е в началото на 19-и век и се наблюдава в произношението на думата serve /sa:rv/). Това понижаване се губи изцяло в ирландския английски, остават само онези елементи, които са част от основния английски език.

Поради своя произход и развитие ирландският английски език се счита за вариант, породен от езиков контакт. Според определението на Filppula терминът се използва за „вариантите, които се появяват при ситуации на научаване на втори език, чрез интензивен контакт между два или повече езика и в условия, които обикновено включват доста бърз процес на промяна на езика. […]

В ранните етапи на контакта, разбира се, двуезичието обикновено е широко разпространено и наистина е предпоставка за появата на нова разновидност“ (Филпула/Filppulа 1999: 15).

Характерните белези на ирландския английски език са отражение на политическата, културната и лингвистичната история на Ирландия и Англия. Вследствие на това ирландският език може лесно да бъде разпознат като субстрат, докато английският е суперстратът. Повечето от учените се опитват да обяснят характерните белези на ирландския английски език като произхождащи от единия или другия източник, но анализът не е толкова лесен и очевиден.

I. Морфология и синтаксис

Гаелското (келтското) влияние се изразява в:

 • (1) Номинални структури: Give her the full of it – Fill it; He has a long finger on him – He steals. Ирина Митърчева 227
 • (2) Конструкции с предлог и местоимение: His back’s at him – He has a backache; She stole my book on me – She stole my book; Let a squeal out of me – I squealed.
 • (3) Използване на it в началото на думи и фрази: It’s a lovely girl she is now, It wasn’t to make trouble I went.
 • (4) Поставяне на преден план на емфатични местоимения: It’s meself was the brave runner, It was himself I wanted.
 • (5) Разграничаване на форма за единствено и множествено число на you: You’re dead bate, child; Yiz is dead bate, childer – You are dead beat (child/children).
 • (6) Използване на форми на be за разграничаване на аспекта: She’s a great wee help about the place; She biz a brave help when she comes; She doesn’t be working all the time.
 • (7) Използване на after и -ing за изразяване на скорошно действие: I’m after doing it this very minute.
 • (8) Използване на a- и -ing като пасивни конструкции: Where were you? You were a-looking (being looked for) this last hour and more.
 • (9) Използване на and, noun phrase, и -in, за да се покаже, че двете действия се извършват по едно и също време: Went in and me trembling; In he walks and him whistling.
 • (10) Тенденция да не се използват yes и no при отговор на въпроси. В ирландския липсват думи yes/no и много ирландци отговарят по следния начин, например: Will you go? – I will; Is it yours? – It is not.
 • (11) Предпочитане на емфатични форми като at all at all, често ритмични еквиваленти на гаелските варианти: I’m not tired at all at all (от Nil mé tuirseach ar chorar bith). Емфатичната конструкция at all at all се появява също в Highland English.

II. Лексика и идиоми

Съществителните имена с ирландски произход често се отнасят до храната (boxty > картофено ястие, от bacstaidh > картофено пюре). В други случаи те са свързани със свръхестественото (banshee > фея, от bean sidhe). Други са: kitter > левичар, непохватен човек (from citeôg), mass (от meas), например в Fve no mass in them things now; smig брадичка (от smeig), например в It was a blow to the smig that felled him. Гаелското влияние в значенията може да се открие в думите destroy и drenched. Те притежават семантичния диапазон на техните гаелски еквиваленти mill наранявам, разглезвам (He has the child destroyed with presents) и bâite drenched, drowned, very wet (You’re drowned child. Get all off you. There’s not a dry inch to your clothes).

Използване на традиционни идиоми е резултат на гаелско (келтско) влияние: She’s as light on her foot as a cat at milking; There’s a truth in the last drop in the bottle.

В ирландския английски се срещат голям брой думи за описание на атмосферни условия и особено на видовете дъжд. За новодошлите в страната представлява особена трудност коя точно дума или фраза да използват. В статия на The Daily Edge от 21.01.2014 г. се описват 11 нива на дъждовно време в Ирландия, които авторите шеговито сравняват със скалата на Рихтер и я наричат Fliuch Scale (от ирл. fliuch – влажен):

 • 1. Grand soft day (grey out, just a thick mist, not too cold, might rain later. In other words, conditions are normal).
 • 2. Spitting (or “only spitting”) (definitely raining, but sure it might clear up).
 • 3. Wetting rain (it soaks through clothing and makes you screw up your face in an unattractive way while walking through it).
 • 4. Rotten (all-over greyness. Possible windiness. Unrelenting rain that never turns into a good honest downpour, but is definitely umbrella material. The weather equivalent of a sulking teenager).
 • 5. Pissing (heavy-ish rain. Would definitely make you think twice about going into town for a few things).
 • 6. Raining stair rods (a metaphor for heavy rain).
 • 7. Bucketing (heavy rain with a surprise element).
 • 8. Hooring (windscreen wipers up to full. People scurrying between shop doorways. Someone probably holding a newspaper over their head, which is completely pointless and will ruin your newspaper).
 • 9. Pelting down (serious quantities of water falling from the sky).
 • 10. Lashing (rain actually bouncing off the ground).
 • 11. Hammering (if rain hammers down, a lot of it alls with great force).

Таблица 1. Представя най-често срещаните думи и изрази на ирландски английски език и тяхното значение на британски английски език:

Hiberno-English Acushla Значение на английски език An old term of affection, from “a chuisle mo chroí” (“pulse of my heart”).

Hiberno-English After Значение на английски език Are you after having your dinner, or only after washing your hair? The Hiberno-English use of “after” confuses other English speakers, but it represents the Irish conjunction “tar éis”. It makes sense to us, at least.

Hiberno-English A rake of Значение на английски език A lot of, or many.

Hiberno-English Banshee Значение на английски език From “bean sídhe”, woman of the fairies / supernatural / elves, and an Irish contribution to campfire ghost stories.

Hiberno-English Bard Значение на английски език From the Old Irish “bard”, meaning poet or singer.

Hiberno-English Begrudgery Значение на английски език Apparently still the default Irish disposition when greeted with another’s success and happiness. Feck them anyway. The Middle English word “bigrucchen” meant “to grumble about”; the Irish made “begrudge” a noun.

Hiberno-English Beour Значение на английски език This term for a girl, attractive woman or someone’s girlfriend, which has various spellings, emerged from the term for “woman” in Shelta, the old Traveller language.

Hiberno-English Bodge Значение на английски език Although in British slang this refers to a huge error, in an Irish context “no bodge” means “no bother”.

Hiberno-English Bog Значение на английски език The name for the peaty wetland found across Ireland is the Irish for “soft”.

Hiberno-English Boycott Значение на английски език From Capt Charles Boycott, agent for the absentee Mayo landlord Lord Erne during the Land War (1878 – 1909). Charles Stewart Parnell, as president of the Irish National Land League, kicked it off by urging people to ostracise anyone who attempted to take the farms of evicted tenants. Boycott became one of the first victims when he tried to evict tenants after they demanded a decent rent decrease following a poor harvest at Lough Mask near Ballinrobe. Stinger. Brogue Long before Gucci was designing shoes, this basic footwear made from hide was worn in Ireland, and was so commonplace it needed only to be called “bróg”, or shoe.

Hiberno-English Deadly Значение на английски език Following the trend of using ordinarily negative words to describe things positively – wicked, sick, insane, killing it – “deadly” is a quintessential contemporary Dublin word with which to signify something’s coolness.

Hiberno-English Craic Значение на английски език Еnjoyable time spent with other people, especially when the conversation is entertaining and funny.

Hiberno-English Culchie Значение на английски език The pejorative Hiberno-English term that urban sophisticates use to describe their rural cousins.

Hiberno-English Cute hoor Значение на английски език Pretty self-explanatory if you’re Irish, from “cute”, as in sly, and “hoor”, as in whore.

Hiberno-English Dose Значение на английски език An awful dose of an illness, as in a large measurement of something, but that can lead to having a bad dose itself, which in term can lead to someone themselves being an awful dose.

Hiberno-English Eejit Значение на английски език The Irish English way of saying ‘idiot’.

Hiberno-English Fooster Значение на английски език Trying to find your keys in your bag, forgetting your phone and then having to go back again for your wallet, messing around with a bunch of belongings, putting things in and out of drawers. That’s right, you’re foostering. Would you ever stop? Comes from the Irish word “fúster”, meaning fussy sort of behaviour.

Hiberno-English Gaff Значение на английски език This slang for “house” is especially common in Ireland, Manchester and east London. Its origins are uncertain, but one theory is that derives from a Romany word for a market town. In the 18th century it came to mean an inexpensive theatre or music hall.

Hiberno-English Gallivanting Значение на английски език That’s enough gallivanting for one week may be a very Irish phrase – so much so that it has ended up on tea towels – but it comes from early 19th-century English (“gallant”), as a term for flirting with women, or “to gad about”.

Hiberno-English Galore Значение на английски език As in “go leor”, many.

Hiberno-English Give out Значение на английски език Another example is the phrasal verb “give out”, which means to scold or berate someone. If children in Ireland misbehave, their Mammy will give out to them. This is a literal translation of the Irish “tabhair amach“, meaning the same thing.

Hiberno-English Grand Значение на английски език According to the Oxford English dictionary, “grand“ is an adjective denoting something “magnificent and imposing in appearance, size, or style“. Not so in Ireland; “grand“ means “ok“, “fine” or “not bad”.

Hiberno-English Gob Значение на английски език A casual Irish word for “mouth” (the toast “gob fliuch”, for example); also used for “beak”.

Hiberno-English Gowl Значение на английски език Could it be from the Irish “gall”, for foreigner? Or, more likely, “gabhal”, which has multiple meanings, including a fork in a road, gap, junction or, of course, crotch?

Hiberno-English Gubu Значение на английски език The acronym for “grotesque, unbelievable, bizarre and unprecedented” can now refer to any political or legal wrangling.

Hiberno-English Leprechaun Значение на английски език A mischievous elf of Irish folklore usually believed to reveal the hiding place of treasure if caught.

Hiberno-English Lash Значение на английски език Another word the Irish have attached multiple meanings to. To go on the lash: to go drinking excessively. Lashing down: raining hard. He’s some lash: a goodlooking fella. Give it a lash: attempt something.

Hiberno-English Mar dhea Значение на английски език A great sceptical Irish term, it essentially means “yeah, right” or “as if”.

Hiberno-English Mot or moth Значение на английски език From the Irish “maith”, meaning “good” (but also “well” and “like”), the term for someone’s girlfriend. The word for yer burd, as it were.

Hiberno-English Naggin Значение на английски език The word for a 200ml bottle of spirits comes from “noggin”, a drink measure whose name is derived from the Irish “naigín”, meaning a small wooden pail.

Hiberno-English Nixer Значение на английски език The etymology of a side job, or a short-term gig for cash in hand, is unclear but surely has to be simply “nix” – from the German “nichts”, or “nothing” – with an -er at the end.

Hiberno-English On the long finger Значение на английски език “Ar an mhéar fhada”, as in to postpone something; it comes from the Irish proverb “Cuir gach rud ar an mhéar fhada agus beidh an mhéar fhada róghairid ar ball”, which means “If you put everything on the long finger, then the long finger will be too short in time”.

Hiberno-English Poker Значение на английски език Possibly originating from the Irish “póca”, as in your pocket, or what’s in it.

Hiberno-English Press Значение на английски език Visitors to Irish homes are often confused to hear that they can find cups, plates, sheets, towels, etc., in the press or the hotpress. We say “press” instead of “cupboard” and a variation on this word is “the hotpress”; an airing cupboard for drying towels and sheets, (so-called because, well, it’s hot in there!).

Hiberno-English Scoop Значение на английски език Slang for a drink that was for a time ubiquitous in Dublin, as it overtook “jar”.

Hiberno-English Session Значение на английски език Going on “the sesh” – as in going drinking, and possibly consuming other substances, followed by a party at someone’s house.

Hiberno-English Shamrock Значение на английски език From the Irish “seamróg”, meaning young clover. Our symbol, St Patrick’s way of explaining the deities of Christianity, Aer Lingus’s logo, and a squiggle on the creamy head of Guinness in Irish bars across the globe.

Hiberno-English Sleeveen Значение на английски език A sly person. The term is often used in politics or business to refer to someone who uses smooth talk to get their own way, or borderline-nefarious means for personal benefit. It comes from the Irish word “slíbhín”, which means a trickster, particularly a silver-tongued one.

Hiberno-English Soft day Значение на английски език When rain is misty to the point of invisibility yet still wet, when there’s poor visibility and a hazy sort of cloud, when the temperature isn’t too cold, when the drizzle seems to linger in suspended animation.

Hiberno-English Sound Значение на английски език Emerging from British slang, and not exactly deviating from its original etymology of being in a state of health, as in “safe and sound”, to mean decent.

Hiberno-English Thanks a million Значение на английски език This very common phrase actually comes from the Irish language phrase “go raibh míle maith agat” (a thousand thank yous).

Hiberno-English You dig? Значение на английски език The jazz and beat slang about being hip to the groove comes from the Irish “tuig” – or, more accurately, “dtuig”, as in “an dtuigeann tú?”; the “d” is an eclipsis, or urú, before the “t” of “tuigeann“ (“understand”). Ya get me?

Hiberno-English Whiskey Значение на английски език From the Irish word for water, “uisce”. Not to be confused with Scottish “whisky”.

Hiberno-English Whopper Значение на английски език Massive, and therefore great. Not to be confused with the burger.

Колониалната история на английския език в Ирландия и неговото съвместно съществуване с ирландски келтски език са запазили отличителната ирландска форма на английския език. Изключение правят аспекти на ирландската езикова идеология.

В Република Ирландия ирландският език запазва специалната позиция като първи официален език в страната според Конституцията, докато в Северна Ирландия, където през 17-и век се заселват много повече английски и шотландски носители на езика, ълстърският скотски, а не ълстърският английски е този, който фигурира в публичните дебати за езика и идентичността. И все пак няма съмнение, че ирландският английски е език, който запазва своя отличителен характер за поколенията.

По този начин, въпреки идеологическите опасения или влиянието на доминантния английски език, ирландският английски продължава да играе роля, добре известна в литературата и във филмовата индустрия, в регионалните или националните идентичности на носителите на езика на острова.

БИБЛИОГРАФИЯ

Долaн/Dolan 1999: Dolan T. A Dictionary of Hiberno-English. Dublin: Gill&Macmillan Ltd., 1999.

Филпула/Filppula 1999: Filppula М. The Grammar of Irish English. Language in Hibernian Style. London: Routledge, 1999.

Фриймън/Freeman 2014: Freeman M. Тhe 11 Levels of the Irish Rain. 21.01.2014, .

МакАртър/McArthur 1992: McArthur T. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Мълали/Mullally 2017: Mullally U. Up to 90: Ireland in our favourite words and phrases. 29.07.2017, .

Хики/Hickey 2007: Hickey R. in David Britain (ed.) Language in the British Isles. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 135 – 151.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *