Български автори,  Ритуали,  Традиции

Какво всъщност представлява календара и как той влияе на живота ни!

28.08.2015г., снимки: shutterstock взето от http://bradva.bg/bg/article/article-17496#.XlQp3ojF5l8

Биологичното време е естествено, натурално, нашият живот е воден от ритмични цикли които ни позволяват да еволюираме в хармония с Цялостта, Тоталността.

Естествените закони съдържат в себе си “космичният ред” и ако не ги уважаваме ще променим осъзнаването ни за действителност.

Това биологично време е изразено като честотата 13:20. В човешкото тяло има 13 основни сгъвки (стави), 20 пръста (на краката и ръцете), освен това съществуват 13 Лунни цикъла в един Слънчев (1 година от 365 дни), 13 менструални цикъла от 28 дни и 20те слънчеви вибрации.

Изкуственото време е “изобретение” на човека което ни откъсва от нашата природа, провокирайки сблъсъци с естественото време вътре в нас и околната среда.

Познаваме инструменти които претендират че измерват Времето като например актуално ползващият се грегориански календар или механичният часовник. Същите създават една изкуствена честота, 12:60, 12 месеца и 60 минути за един час.

Тази честота противоречиво използва една мярна единица за пространство за да уравновеси Времето, което е в измерението на психиката. Един кръг разделен на 12 части за да измерва елиптичното изместване на земята около Слънцето. На тази сгрешена мярна единица се приписва глобалното ни механизиране чрез употребата на часовника.

Какво е календарът?

Календарът е уравновесител между циклите, биологични и галактични, който настройва всички системи с шаблоните на Универсалното Време.
Календарът е инструмент за измерване на Времето, което програмира живота.

Какво измерва?

Галактичният цикъл, Слънчев (365 дни), Лунен (28 дни), седмичен (7 дни) и дневен.

Каква е функцията на календарът?

Има функцията да организира съзнанието ни и да ни настройва с действителните шаблони на времето. Освен това е подходящ и за нашата социална постройка. Чрез календарът запазваме социалните принципи, регистрираме нашите житейски и социални събития, и т.н. Например: в сега използвания грегориански календар имаме 5 работни дни, 2 почивни, работни месеци и месеци за почивка, национални и международни чествания, религиозни чествания, Нова година и т.н.

Знаеш ли кой е произходът на думата “календар”?

Calenda е латинското наименование дадено от римляните на една книга за сметки където всеки първи ден на всеки месец се отбелязвали данъците сметките и глобите които трябвало да се плащат. От тази дума произтича фразата че “Времето е пари”. По подходяща дума за регистриране на времето би била тогава, хронометър или може би просто отчитане или отчет.


Знаеш ли кои се известните досега измервания на времето?

ОТЧИТАНЕ СЛЪНЧЕВО-ЛУННО:
Праисторическа система, използвана в Полинезия, при келтите и инките, основана на средната продължителност на 13 месечния лунен цикъл от 28 дена. 364 дена + 1 аз, за да се завърши земната орбита около Слънцето.

ОТЧИТАНЕ ЛУННО:
Използвано в Япония, Китай, в мюсюлманския свят и при евреите, то е основано на 12 те синодски цикъла на луната от 29,5 дена, общо 354 дни за една година. Една лунна година от 354 дни не взима предвид орбитата на земята около Слънцето.

ОТЧИТАНЕ ГАЛАКТИЧНО-СЛЪНЧЕВО-ЛУННО:
Най сложната система за отчитане на времето позната ни от историята, защото взима за начална точка започването на годината, звездата Сириус и изравняването й с нашето Слънце всеки 26ти юни на всяка година.
Това отчитане на времето се е използвало само от 2 известните ни култури; Маите и Египтяните с техния календар Тхот.

Грегориански календар:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е uesc_02_img0103.jpg

Произход: Вавилонски
Шаблон: Слънчев
Започване на цикъла: 1ви януари, ден посветен на слънцето
Мерна единица: Самоналожени мерки, неточни и изкуствени
Разбиране за Времето: Линейно измерение, минало, сегашно и бъдеще. Хронологично, времето е функция вътре в пространството на триизмерността.
Ефект-последици: Конфликти, неточности, разделение, индивидуализъм, неравенство, забързване, стрес, техносфера.
Философия: Времето е пари

Календар с отчитане на 13-те Луни:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е NASAmoon-292x300.gif

Произход: Универсален
Шаблон: Галактично – Лунно – Слънчев
Започване на цикъла: 26-ти юни, изравняването на слънцето с централната галактична звезда – Сириус
Мерна единица: Еднакви мерки, естествени и хармонични 28 дни – 13 месеца.
Разбиране за Времето: Многомерно, центрирано вертикално, Тук и Сега, Радиално и Синхронично, Времето е функция на съзнанието, Четвърто Измерение.
Ефект-последици: Доверие, Хармония, Точност, Интегриране, Обединено съзнание, Припомняне и Развитие на Телепатията, Вечно сегашно, Биосфера, Ноосфера.
Философия: Времето е изкуство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *