История,  Традиции

Дешифриране на месеците от Календара Coligny (Decrypt the months of the Celtic Calendar Coligny)

автор: Димитър Василев Георгиев, d_georgieff@yahoo.co.uk
взето от: www.researchgate.net

https://www.researchgate.net/publication/333533753_Decrypt_the_months_ of_the_Celtic_Calendar_Coligny_Desifrirane_na_mesecite_ot_Kalendara_Coligny

http://atlantipedia.ie/samples/wp-content/uploads/2014/06/Coligny.gif
снимка: http://atlantipedia.ie/samples/coligny-calendar-the-n/

Календарът Coligny е галски лунно-слънчев календар от 2 век от новата ера, намерен в Coligny край Лион.

Съвсем закономерно келският месец Samonios се реконструира в първоначалната латинска форма Semonios или Seminios, обхваща времето между средата на октомври и средата на ноември и отговаря изключително точно на времето за засяването на семената на пшеницата – един от най-важните месеци в земеделието на северните келтски народи, тъй като той отговаря за целогодишната прехрана на племенните общности.

Dumannios е месецът във времето от средата на ноември до средата на декември. Свързан е с най-малко количество на слънчевите дни, разпределени в цялата календарна година и оттук името му се определя като производно на протоиндоевропейския корен  *temH- тъмен, сходно с българското тъма – мрак, тъмнота (сходно с индо-иранското *tamas). Високата влажност на есенните валежи и застудяването на времето формират мъгли, слани, ниски облаци и мрачно време.

Riuros–   келтски месец за студеното време от средата на декември до средата на януари от ῥέω– тека и ῥόος (ῥοῦς) – стремително движение, течение, изтичане (близост с  ῥοή-влага).

Anagantios – келтски месец от средата на януари до средата на февруари. Характеризира с намалена човешка активност извън дома, заради студените дни през тази част от годината. Келтското име на месеца произлиза от  ἀνάκειμαι – опирам се на масата, седя на масата.

Ogronios e месец във времето между февруари и март и означава време на лед. Келтското име на месеца произлиза от старогръцкото ὀκρυόεις хвърлящ в хлад. През този месец снега се превръща в лед.

Cutios – келтски месец от средата на март до средата на април с неизвестен произход на името. Предполага се, че името на месеца идва cutis – кожа, обвивка, покров, външност, кора. Обяснението за съдържанието на името на този месец е през този период земята се покрива с първите зелени треви, а дърветата се разлистват с първите листа.

Glamonios -келтски месец от средата на април до средата на май. Това е времето на обилното разлистване и на появата на нови клонки (леторасли) у дърветата. Вероятно името е с произход от calamus – стъбло.

Simivisionios – келтски месец от средата на май до средата на юни със значение от латински полуясен, полувидим.

Еquos – конски месец вероятно свързано с работата на коня като впрегатно животно. Продължава във времето от средата на юни до средата на юли.

Elembiuos   келтски месец  от средата на юли до средата на август с произход от  ἡλιόομαι – подхвърлям на палещото действие на слънцето.

Edrinios – келтски месец  от средата на  август до средата на септември с произход от ἀδρανέης – слаб, кротък, немощен, безсилен, вероятно заради изгарящото и морно действие на последните топли дни на лятото.

Quimonius – един от вмъкнатите месеци с етимологичен произход вероятно от χειμών – ῶνος зима.

Rantaranos – един от вмъкнатите месеци вероятно през есента и произлиза от ῥαντήριος – обгризан до кръв, обагрен, заради обагрените жълто, оранжево и червено листа на дърветата. 

Литература

Duval, P.M. and Pinault, G., Recueil des inscriptions gauloises, Tome 3: Les Calendriers (Coligny, Villards d“Heria), CNRS, Paris, 1986, pp. 35-37.

Lambert, Pierre-Yves, La langue gauloise, Editions Errance, 2nd edition, Paris, 2003, p. 111.

Lejeune, Michel, „Notes d“etymologie gauloise“ („XI. Les „Dix Nuits“ de Grannos“), Йtudes Celtiques, XXXI, 1995, 91-97.
Olmsted, Garrett, „The Use of Ordinal Numerals on the Gaulish Coligny Calendar“, The Journal of Indo-European Studies 16 (1988), p. 296.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *