Български автори,  Език

Езикови семейства и народи /откъс/

https://www.novini.london/files/articles/uk.png

Софийски университет

Селища и урбанизационни процеси

26.02. СУП

взето от: https://www.studocu.com/bg/document/sofia-university/selishcha-i-urbanizatsionni-protsesi/lecture-notes/2-ezikovi-semeystva-i-narodi/4219367/view

Езикови семейства и народи в Европа

Езикът, на които хората говорят е един от най-важните признаци за етническа принадлежност. На основата на различните езици е създадена т.н. лингвистична (езикова) класификация на народите в света. Тя се основава на различията в речниковия фонд и граматическите правила на отделните езици. Въз основа на тази класификация народите в света се поделят на езикови семейства, езикови групи и подгрупи.

По настоящем в света съществуват 15 големи езикови семейства. Те от своя страна се поделят на различни по численост, езикови групи и подгрупи. Езиковите семейства могат да бъдат разглеждани и по териториален признак, т.е. по континенти и региони.

В континента Европа са представени няколко големи езикови семейства. Най-голяма разпространение от тях има т.н. индо-европейско езиково семейство. То се поделя на отделни езикови групи (германска, романска, славянска, келтска и балтийска), като самостоятелни групи се разглеждат и езиците гръцки, арменски и албански, тъй като те нямат свои езикови аналози.

Германска езикова група има разпространение сред народите формирали се на основата на германските племена на територията на западна, северна и части от централна Европа. Германската езикова група се поделя на 2 подгрупи – западногерманска и северногерманска. Към западногерманската се отнасят немците, австрийците, немско говорящите швейцарци, жители на Люксембург, холандците, фламандците в Белгия, англичаните, фризите в Холандия, част от населението на Шотландия, част от Ирландия (които използват английски език). Към северногерманската подгрупа се включват датчаните, шведите, норвежци, исландци, жители на Фарьорските о-ви, и др.

Освен в Европа представители на германската езикова група живеят и в други части на света най вече в бившите английски и британски колонии (части от Южна Африка, САЩ, Канада, части от Централна Америка включително някои острови в Карибския басейн, а още в Австралия, Нова Зеландия, и някои други острови в Тихия океан.)

Романска езикова група – поделя се на 4 езикови подгрупи:

 • Италианска езикова група– италианци, итало говорящи швейцарци, ретороманци в Швейцария, също жителите на големите средиземноморски острови Сицилия, Сардиния и Корсика.
 • Иберийска подгрупа (испанци, каталунци, португалци и галисийци)
 • Галска езикова подгрупа (французи, френско говорящи швейцарци, френско говорящи белгийци- валонци)
 • Източна подгрупа – румънци, молдовци, арумъни (власи)

В Европа съществуват микроетноси, чийто езици се отнасят към някой от големите езикови групи (андорци –най близък до каталунците, жителите на Монако монегаски – смесица от френски и италиански диалекти)

Славянска езикова група – поделя се на няколко подгрупи и има разпространение в Източна, Югоизточна и части от Централна Европа

 • Западнославянска езикова група – поляци, чехи, словаци и запазеното славянско население на територията на Германия (към това население се отнасят серби, венди; полабски славяни (по поречието на р. Елба)
 • Южнославянска – българи, сърби, хървати, словенци, босненци и черногорци
 • Източнославянска – най-многобройна като численост (руснаци, украинци, белоруси)

Келтска езикова група – има разпространение в отделни части на западна Европа ( Великобритания и Франция) – ирландци, шотландци, уелсци и бретонците във Франция

Балтийска езикова група – малобройна. Формирала се е на основата на древните балти (племена населявали в древността части от източна Европа) – латвийци и литовци.

Към индоевропейскато езиково семейство се отнася индийска езикова група, представена от ромите/циганите в Европа.

В Европа има представители и на други езикови семейства:

 • Уралско езиково семейство – финска и угорска езикови групи.
  • Към финската – финландците, естонците, и някои по-малки по численост народи, живеещи в най-северните части на Русия /карели, коми, мордвини/.
  • Угорска: унгарци/маджари, живеещи в Унгария и нейните съседни държави Сърбия, Словакия и др.
 • Алтайско езиково семейство – турци, гагаузи (живеят в части от североизточна България, Молдова и Румъния). Отнасят се към тюркска езикова група.
 • Евреи –отнасят се към Семито-хамитско езиково семейство /Афро-азиатско езиково семейство /

На границата между Европа и Азия живеят народи, отнасящи се към Кавказкото езиково семейство. Поделя се на 4 езикови групи:

 • Грузинска (картвелска) –грузинци
 • Абхазо-адигейска –абхази и адигейци в района на Кавказ
 • Чечено-ингушетска – чечени и нигуши в Северен Кавказ
 • Дагестанска – дагестнанци и малки по численост народи, живеещи в областта Дагестан на западното крайбрежие на Каспийско море.

Палеоазиатско езиково семейство – баски (Испания), части от югозападна Франция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *