Български автори,  Език,  Символи

Друидите „пишели” с азбуката на дърветата

15.05.2018г. , автор: Яна КИРИЛОВА, взето от: www.tretavazrast.com

https://www.tretavazrast.com/articles/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%E2%80%9D-%D1%81-%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0

В Северозападна Европа и британските острови в древността се е развила културата на келтите. Тя, макар и не много по-различна от останалите, се е отличавала силно от тях по преклонението си пред природата.

В основата на келтската религия, култура и изкуство стояла аристокрацията и най-талантливите сред народа, обединени под общото название друиди.

 Един от най-интересните аспекти на келтската култура е тяхната писменост, наричана огам. Днес се предполага, че тя е възникнала на базата на скандинавското руническо писмо. Огам е една от най-интересните писмености в света, заради голямата дълбочина, която друидите й придавали.

В общи линии тя не се е използвала за писане на книги или други по-големи текстове. Намерените днес надписи на огам предимно са имена върху надгробни плочи и паметници на герои. По-рядко с това писмо са означавани граничните камъни между клановете. Освен тази употреба се срещат и известен брой религиозни надписи. Основната функция на огам обаче била оракулската, която била дълбоко вкоренена в цялата писменост.

Всяка буква в огам била обозначавана с отделно свещено дърво, името на което започвало с нея и тя носела неговото име. Друидите правели своите гадания като заменяли последователността от различни дървета в гората с букви и след това съставяли текстове, които според тях били диктувани от боговете.

Тази форма на гадаене била много популярна сред келтите и се ползвала с голямо уважение. Сведения за изписване на думи чрез засаждане на дървета и храсти в определена последователност засега няма, но в днешни времена някои ландшафтни архитекти, които се увличат по културата на келтите, изписват различни кратки текстове в парковете, които могат да бъдат разчетени само от просветените в древното изкуство на огам.

 В миналото освен връзката с дърветата, според много автори буквите от огам са имали асоциации и с цветове, звуци, дори животни, затова днес текстовете остават почти неразбираеми, не можейки да възприемем различните закодирани смислови пластове.

Огам първоначално се е състоял само от 20 букви, разпределени в 4 групи с по пет знака. В по-късни времена са добавени още 5 нови букви. Графичното изобразяване на знаците от огам е чрез изправени или наклонени черти, събрани в групи.

Огам винаги се изписва около една основна черта, която позиционира буквите. Най-често за тази цел се е използвал ръб на камък или скала, по който са изписвани буквите. Днес огам е до известна степен, условно, транкрибиран на латиница.

Но като цяло, поради наличието на повече знаци в латиницата, транскрибирането е трудно. При създаването на нашия вариант буквите, означаващи сборни знаци, са приравнени към различни, близки по звучене латински букви.

Проблем за прилагането на огам е и липсата на част от видовете дървета и храсти, които са заменени с най-близките им родствени видове, разпространени в онези географски ширини: А – ела, Б – бреза, В – липа, Г – бръшлян, Д – дъб, Е – топола, Ж – бук, З – трънка, И – тис, Й – дрян, К – слива, Л – офика, М – лоза, Н – ясен, О – улекс, П – чинар, Р – бъз, С – върба, Т – дикел,, У – пирен, Ф – елша, Х – ябълка, Ц – лешник, Ч – зърновец, Ш – глог, Щ – явор, Ъ – леща, Ю – нокът, Я – бор.

Според друидите дърветата притежавали особена сила и те ги почитали като свещени. Според тях е задължително да отглеждаме в двора си дървото, което отговаря на първата буква в името ни. То ще ни носи щастие и късмет и ще ни зарежда с положителна енергия.

Ако има достатъчно място, може да опишете и цялото си име от дървета и храсти, което също ще има много добро въздействие според древните вярвания. Изписването на имена от дървета и храсти може да бъде един изключително мил жест.

Днес много хора по света, вярвайки в древните поверия, изписват имената на новородените си деца, за да получат те защита и сила от природата. Изписано, името на любимия човек мое да има силата на любовна магия.

Освен приложенията на огам във връзка с изписването на имена, то може да се използва и за  написване на различни мъдрости, сентенции и мисли, което е приложимо преди всичко при наличие на по-големи площи.

 Дървесната азбука вкъщи

Най-често прилаганият похват е използването на листа от различните дървета и храсти, които могат да се подредят в красиви и интересни пана. Използването на клонки също може да бъде интересно.

Те могат да бъдат свежи, когато се правят различни временни произведения или хербаризация – за трайни пана и аранжировки. Макар и доста рядко, като букви се използват и плодовете на различните видове растения – свежи или изсушени.

Техниката също дава интересни подходи към огам, сред които най-лесно приложим е използването на снимки на конкретното растение, вместо самото него. Този скрипт се използва при направата на композициите.

Използването на фото дърво вместо оригиналното е лесно и по-удобно от гледна точка на това, че буквите са по-стандартизирани. Този подход е удобен за хората, които искат да напишат повече неща чрез дърветата и храстите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *