Митология,  Символи,  Традиции

Какво означават келтските орнаменти ?

31.08.2013 г.  Автор: bahera, Превод от руски: Сурен Исраилян 11.11.20171 взето от:

http://www.liveinternet.ru/users/bahera/post278501860/

Келтските възли и орнаменти имитират плетене на кошници, заплитане на коса и тъкане. Да не забравяме, че работата на магьосниците също прилича на плетенето – много вещици виждат енергийните потоци във вид на конци и така ги манипулират.

Много келтски орнаменти съдържат изображения на богове, растения, животни, птици, хора и предмети. За да можете да използвате тези елементи във Вашата магическа практика, ще Ви представя опростено „разшифроване“ на някои символи. 

Обаче, имайте предвид, че келтите са вярвали в това, че духът на човека е частица от световния Дух. И чрез многократния цикъл на живота, смъртта и прераждането, човекът върви по пътя към божественото съвършенство. Келтските орнаменти са направени от отделни възли.

Всеки възел е създаден от една единствена линия – линията на живота. По този начин възлите и орнаментите символизират Пътя на живота и едновременно се явяват символичните карти на този Път. Келтите са забранявали усъвършенстването на ключовите елементи на орнаментите, защото са ги смятали за дадени от боговете.

Орнаментите широко се използват в различни култури по света. В ранната келтска култура те присъстват при резбата по камък и обработката на метали. Като форма на изкуство келтските орнаменти достигат съвършенство в ранните християнски ръкописи, създадени от монасите.

Монасите са използвали ръкописите, за да помогнат на читателя във вътрешното търсене на духовността. Най-разпространената форма на орнаменти в ръкописите е била – лабиринтът.

Лабиринтът е символично изображение на жизнения път. Келтските лабиринти водят към центъра като духовна концентрация на живите енергии. Те са символ на непрекъснатостта и изразяват обвързаност на всичко във Вселената. Като средство за медитация, лабиринтите показват маршрут към източниците на Силата.


Добре известните келтски кръстове често имат оформление, което много прилича на лабиринти. Най-ранните кръстове са били обикновени камъни с кръстовидна форма и са се намирали предимно в Ирландия и Северна Умбрия /Италия/. Самият кръст е универсален древен символ на съюза на небесните и земните сили, на мъжкото и женското начало.

Краищата на келтския кръст символизират безкрайно духовно разширение на съзнанието. Вътрешният кръг на кръста е символ на обединение и консолидация на земни и небесни сили в централна точка, в източника на духовната енергия. Създаването на по-сложни орнаментови форми на кръста, келтската култура вероятно дължи на пикти, които са имали по-стара и по-съвършена традиция на резба по камък.

Смята се, че именно пиктите са започнали да режат големи  правоъгълни камъни с изкусно изпълнени сложни кръстове – с елементи на предната част и богато украсени с орнаменти странични повърхности в задната част на камъка. Поне този тип кръстове бързо се е разпространил по келтските земи, след като се е появил първо в Северна Шотландия.

Спиралите символизират духовния ръст. Келтските спирали обичайно са тройни. Това показвало тройствената природа на духа, концентрирана в централна точка, във фокуса. Тройствеността на духовната природа е изразена от християните в божествената Троица.


Класическите келтски плетеници, възприемани като обикновена украса и рамка за сложни орнаменти, е символ на Пътя – земен и духовен. Майсторът, създавайки определения орнамент в чест на някакво деяние, можел в дадената плетеница да „вгради“ не само броя на героите и делата им, но и силите, които са им помагали или пречили.

Птиците са небесни пратеници, символи на свободата и трансцендентността, символи на духа, освободени от земните връзки. Те общуват с небесните сили, връщайки се  на земята,носят вести от боговете – прорицания и указания.

Птиците помагат на смъртните в техните духовни и земни пътешествия. Припомням Ви, че съгласно руската традиция, птицата, която се удря в стъклото на прозореца е предвестник на скорошна кончина на някой от живеещите в дома.

В келтската традиция гарванът е птица на конкретна поличба. Гълъбите са птиците на духовния живот, любовта и духовното благосъстояние. Фазаните са птиците на гадаенето, те помагат на прорицателите. Пъдпъдъкът е птицата на хитростта.

Патката е мостът, съединяващ живителните сили на земните води с океана на небесните сили. Чаплата е птицата на бдителността.
Заекът е свещеното животно при келтите, символ на процъфтяване, изобилие и хубав живот. В духовен план заекът представлява разсъмване, възраждане, безсмъртие на Духа.

Това животно е посветено на лунните богини, владетелки и създателки на съдби. Заекът е небесен пратеник, посредник между смъртните и боговете. Но той също така е великият лъжец, който има силата да трансформира, променя събития и вещи.

По заешките стъпки върху снега келтите са разчитали предзнаменования за очаквани събития, „орнаменти на съдбата“. Заекът най-много е бил отъждествяван с Остера или Естера (Астарту, Ищар??)  – богинята на пролетта, чието празнуване на 11 април, наричано „възраждане на живота“, е послужило за основата на християнския празник Великден.

Древните келти са приписвали на змиите целителски сили. Като живеещи в дълбочините на Майката-Земя, те били длъжни да познават вълшебните й сили. Змиите пренасяли тези познания на повърхността, за да можели Бригантия, Сирони и други богини-целителки да ги използват. Водата на свещените извори, реките и езерата е била наситена с живителната сила на Земята.

Вълнообразните движения на змиите и привличането на много от тях към влажните места е било очевидно доказателство за връзката им с водната стихия. Змиите обаче са били възприемани не само като защитници на здравето, но и символ на дълбока мъдрост. В това качество те често са били изобразявани върху украшенията на кралете и жреците. Сменяйки кожата си всяка година змията е била символ на регенерация, възраждане, възобновяване на жизнената енергия и духовна издръжливост.

Самотният, див, невъзможен за опитомяване елен бил главно „слънчево“ животно на келтите. Рогата му, които са израствали наново всяка година, били символ на свещеното Дърво на Живота, вместилище на космическите сили, центърът, от който се разпространявал и възобновявал животът.

Еленските рога били източник на духовното възраждане и прераждане. Като символ на богатство, процъфтяване и мъжество – еленът с рога представлявал мъжката страна на баланса на природата и бил свещеното животно на Рогатия Ловец. Самият Велик Рогат Ловец често се явявал като бял елен. В келтските легенди белият елен, като бог или негов пратеник, често бил помагач на героите, които търсели вълшебния свят.

Конят е символ на Епона и Маха, келтските богини на плодородието. Тези две богини са покровителствали конюшни и всички, които работят с коне. Като закрилници на природата, те давали на смъртните парцели земя за техните нужди, но не са разрешавали да се взимат големи имоти в ущърб на дивата природа.

За тази цел те са пазели изорани и обработени парцели и по този начин са помагали за изобилието и пазели реколтата. Двете богини са били свързвани с целителни извори и в такива места археолозите често намират немалко изображения на коне. Като богини на плодородието и майчинството, Епона и Маха са пазили смъртните от раждането до смъртта през целия им живот.


Делфините – „изпращачи“ на душите през водите на Океана към Свещения Остров. Те са символ на духовното пречистване.


Кучета – символ на вярност, защита и предпазливост. Кучетата защитавали „земята до пътя“. Пътникът, попаднал в гората или на непознато диво място можел да се чувства в безопасност, ако спял отстрани на пътя – никакви зли вълшебни сили не смеели да го докосват, защото бил защитен от кучетата.  Богинята-куче Нехаления /Nehalennia/ често е била свързвана с тайнствените сили на живота и целителните свойства на океаните, реките, свещените извори.

Риби  били символ на висшата мъдрост и пророчество. Морските риби, които свободно пътешестват из океанските дълбочини, някога са били свещените спътници на владиката на световния океан, наричан Лиир. За този бог почти нищо не се знае. Това е най-древният между боговете и най-възрастният.

Океанът, който той е притежавал не е водната шир, покриваща по-голямата част от планетата, а безбрежният космос. Земният океан бил просто символ за мащаба на Вселената. Освен от рибите, Лиир  бил съпровождан от Албатрос – свещената птица на Бога. Албатрос е символ на вечно движение и съвършенство, както и търсенето на божествената мъдрост.

Различни по форма дракони съществуват в много култури. Гръцката дума дракон според някои източници означава “да виждаш ясно, без съмнения”. Тоест е възможно, драконите да са били като „виждащи истината“. На драконите наистина им се приписвала пророческата дарба.

Крилатият змей на келтите Духът-Защитник, е съединявал небесните и земните сили, за да сътвори защитното одеяло на планетата. В тази роля драконите се явявали пазачите на вратите в други светове и са пазели земята и жителите й от нахлувания на враждебни сили. Също така те са били пазители на източници на знанията и пророческата мъдрост от нападения на непосветените.

Те често са били изобразявани във вид на спирали и лабиринти.Места на обитаването на драконите били свещени – извори на енергията на земята и придобиване на духовната сила. Свещените кръгове от камъни на Британските острови често са показвали именно такива места. В хералдиката драконите символизират независимост, мъдрост и лидерство.


Свещеното дърво символизирало духовната енергия, живот и мъдрост. Самотните дървета са имали специално значение за келтите като земно въплъщение на сакралното Дърво на Живота.

Свещеното дърво и ритуалите, изпълнявани в сянката му, са давали нови жизнени сили, дълголетие и способствали за духовното развитие. Това е символът на щедростта на Земята. Дървото на Живота е попивало с корените си свещената вода на живота от сърцето на Майка-Земя.

Отваряйки клоните си към небето, то е свързвало всичко, съединявайки Небето и Земята. Този съюз е създавал свещено място на духовна сила и мъдрост, събирайки на фокус силата на народа, като извор на магия. Около такива дървета често са се поставяли прави камъни и кръстове от камък. Впоследствие по тези места на Силата често са се строели християнските църкви.

Листа, често включвани в келтските орнаменти, символизирали силата на конкретни видове дървета и помощта на боговете, на които тези дървета били посветени. Тъй като култът на дърветата е бил доста развит и сложен в келтската култура, символиката на листата и плодовете изисква специално внимание.

Котел /казан/ в келтската митология е символ на вдъхновение и знания, а също така е извор на трансформиращи се, преобразуващи се и възраждащи се сили. Магията на Свещения Котел е изтривала границите между човека, животното и божеството. Всякаква форма можело да бъде преобразувана в каква да е друга с помощта на тази магия. Пазителка на Котела е била Серидвен, богиня на преобразования и метаморфози.

Келтите са знаели за безсмъртието на Духа и възможността на възраждането му, както във физически план на съществуване, така и в духовния. Свещеното животно на Серидвен било диво прасе – символ на богатство, гостоприемство и празнуване.

Дъщерята на Дагда, бащата на боговете, Бригантия е много важно божество при келтите, наричана – “слънчева богиня“ и нейните стихии били светлината и огъня. Тя била и Богиня-Целителка, свързвана с водата и змиите.

Змиите притежавали тайни знания, а водата е била източник на живота. Затова светилищата на Бригантия често са били разположени до свещените извори. При тях са идвали бременни жени, за да получат помощ от богинята при раждане.Много реки в света на келтите носят различни варианти на името й, което показва връзката й с водата.

Като владетелка на всички форми на огъня, Бригантия покровителствала ковачите, пазила домашното огнище и наказвала с огън. Духовната светлина била също нейната стихия. Затова тя била музата на музиканти, поети и всички творци. Името й означава яркост, сияние на светлината.

Близнаци или двойка – един от най-важните символи в келтската митология. Това е съюз на мъжкото и женското начало, даряващ нов живот и съхраняващ динамичен баланс в природата по пътя на еволюцията. Това е свещеният съюз на небесните и земните сили, които дават мир, хармония и благословение за земята и хората.

Божествената двойка е представлявала двойствеността на природата, партньорството, единението, в което всеки партньор запазвал своята независимост в общо равновесие. Символите, свързани с божествената двойка са: рог на изобилие, черпак, плодове, цветя, съдове с вино, животни. Всички те са емблемите на изобилието и благосъстоянието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *