Изкуство,  Митология,  Символи

Триединният Бог далеч не е патент на Християнството.

17.03.2014г., от Last roman, форум „Наука“, взето от:

https://www.forumnauka.bg/topic/16465-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5/

Триединният Бог далеч не е патент на Християнството. В Античността той е имал своите предшественици и на изток и на запад.

Хеката /Ἑκάτη/– в древногръцката митология е богиня на мрака, нощните кошмари и магиите. Дъщеря е на титанидата Астерия. Тя е древно хтоническо божество, което след победата над титаните е съхранило своите архаични функции. Получила от Зевс власт над земята и морето, а от Уран – велика сила.

В началото покровителствала лова, пастирите, обществените занятия на хората (съдилища, война, състезания), защитавала младите хора, пазела децата и осигурявала на пътниците лек път. След време, тя отстъпва част от тези си функции на Аполон, Артемида и Хермес.

Според някои учени името означава „действащата” или „улучващата от далеч”, според други означава „стоящата отвъд познатото”, защото хекато или сто, било границата, а след това е непознатото. Която и хипотеза да е вярна и двете определят добре Богинята. Най-старите символи на Хеката са ключът и Луната.

Обредите на Богинята са предимно нощни и свързани с лунните фази. Първото археологическо доказателство за нейния култ е от 400 г.пр. н.е. и е от кръглия олтар на Аполон в Милет. Спомената е в литературата за първи път от Хезиод в „Теогония” около 7 в . пр. н.е. Най-известният храм на Хеката в древността се е намирал в Лагина, Кария – в днешна Турция.

Богинята е била почитана обаче из целия древен свят – Гърция, Рим, Египет, а също и на територията на България. Първоначално, а и по описанието на Хезиод е била възприемана като доброжелателно божество, като богинята Майка – даваща и взимаща живота. В най-древния си образ е изобразявана с едно тяло държаща факли в ръце, поради което някои историци, като Хезихий са я отъждествявали с тракийската Бендида.

Впоследствие е започнало изобразяването и като трилика и с три тела. Тройното изображение на богинята символизира нейната власт над Земя, Небеса и Моря. Някъде се твърди, че трите свята са Земя, Небеса и Подземен Свят, но в древната религия Подземния Свят или Ереб /Хадес, Тартар/ е част и то най-долната от земния.

С течение на времето в литературата Хеката става основно божество на магиите, която помага на правещите ги, но е и единствената закрила срещу тях. В съвременните представи образът за Тройната богиня се е запазил в образа на трите орисници или наречници.

Изключително много триади се срещат и в келтската митология:
Морриган /Mo’rri’gan/ – триединната богиня на войната и смъртта в ирландската митология. Името й се превежда като „Велика Кралица“ или „Кралицата на призраците“.

Отъждествявана била с другите три богини на войната: Маха /Война/, Бадб /Врана/ и Немаин /Ярост/. Самата Мориган не взимала участие в битките, но неизменно присъствала на бойното поле и използвала могъществото си, за да помогне на сражаващите се.

Явявала се на героите под формата на любвеобилна красавица, врана, вълчица, старица. Ролята й в ирландския пантеон на боговете много прилича на тази на валкириите при скандинавците и германците. Те използвали магията за да сковат движенията на воините и да определят кой от тях ще загине.

Също така Мориган била отъждествявана със сексуалността и плодовитостта. В навечерието на битките тя се явявала при любимите си герои и ги карала да преспят с нея, обещавайки им победа. Така тя помогнала на краля на туатите Нуаду в навечерието на битката срещу Фир Болгите, събуждайки в сърцето му яростта на воина; както и на добрия бог Дагда /в навечерието на Самхейн/ срещу фоморите /тъмните сили на хаоса/. В легендите за крал Артур тя фигурира под името Моргана.

Мориган се появява и в сагата за ирландския герой Кухулин /син на соларния бог Луг/, предлагайки му да преспи с нея, но героят я отхвърля, заявявайки че е уморен, а с жени не му се занимава. Разгневената богиня намразва героя, отговаряйки му, че отсега нататък ще си има работа само с мъже.

В последствие тя му пречела във всички битки и в края на краищата Кухулин бил убит. Съпругът на Мориган се казвал Трефуйлнгид Треохайр /Trefuilngid Tre-eochair – ‘тройственият крал’, ‘тройственият носител на тройния ключ’/.

Символът им бил трилистна детелина, символизираща троичността им. Любопитно е, да се отбележи, че покръстителят на Ирландия, романизираният брит св. Патрик /или по-точно Magonus Sucatus, както е било истинското му име/, с цел по-лесно приспособяване на вярващите към новата религия, отъждествил Светата Троица точно с това растение.

Съществува мнение, че Християнската концепция за Троицата произлиза от келтската митология, а не от Гръцката. В подкрепа на това може да се отбележи фактът, че авторът, написал трактата De Trinitate /За Троицата/ св. Иларий, епископ на Поатие, бил келт по произход.

Троян /Триглав/
Името му означава „троен“, т.е. с три части /глави/, както потвърждава и другото му име, Триглав. Това е троичният славянски бог – блюстител на световния ред и пазител на божествения закон Правда.

С трите си глави Троян гледа към всеки един от световете на Световното дърво – Прав /небесата/, Яв /земята/ и Нав /преизподнята/. Той наблюдава богове, хора и нави, вижда и знае всичко което те правят, и е техен съдник – когато бъде нарушен Редът, Правдата, Троян не се колебае да донесе наказание всекиму.

Бил особено почитан от западните славяни в средновековния град Стетин /дн. полския Шчечин/, където му издигнали светилище. Идолът му имал три глави, а очите и устите му били завързани със златоткан воал, което е израз на стремежа на хората да го умилостивят – те символично прикривали погледа му, за да не вижда всичките им грехове, а устата – за да не са твърде сурови присъдите, които изрича.

За бог Троян се говори в средновековния български апокриф „Хожденiе Богородицы по мъкам“, а също и в „Слово и откровение святых апостолов“, и „Слово о плъку Игореве“ и др.

В няколко по-късни сръбски източника е казано, че Троян се бои от слънчевата светлина и има кози уши. Но е възможно това да е с цел умишлена демонизация и да не съдържа митологическа истина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *