Митология,  Символи,  Традиции

Какво означават келтските символи ?

взето от: http://mythologian.net/celtic-symbols-meanings/ Превод: Сурен Исраилян, 04.12.2017

Владеейки голяма част от Европа по времето на Желязната Епоха и Средновековието, келтските народи вероятно са изиграли важна роля в културата на континента. Като започнем от етиката им, произведенията на изкуството, бижутерията, строителните постижения, ковачеството, селското стопанство и дипломацията и стигнем до фолклора и вярванията, древните келти са имали уникален жизнен стандарт във всяко едно отношение.

Но, всъщност, колко добре познаваме келтите ? Докато част от нашите познания за културата и историята на тези народи идват от писмените източници на гърци и римляни, изкуството и културните находки на древните келти показват в дълбочина техните традиции, обичаи, духовни възгледи и вяра.

Затова е особено важно да разбираме значението на келтския символизъм, който очевидно е имал важна роля в духовната им система. За тези, които са любопитни да разберат това, предлагаме списък на най-известните келтски символи и тяхното значение.

Трискелон /Triskelion/

Да започнем от трискелона, понеже той е бил най-често използван символ в историята на келтите. Самата дума triskelion или трискел /triskele/, както понякога го наричат, има гръцки произход и буквално се превежда като „трикрак“. Трискелонът е символ, рисуван от три съединени спирали с „редуваща се симетрия“. Ето защо понякога е наричан “тройната спирала”.

Произходът на този символ е много стар. Най-старите открити изображения на трискела са били намерени на Малта (4400-3600 пр.н.е.), сечени върху ликийските монети, били рисувани върху микенските кораби, символът присъствал на старогръцките монети в Памфилия – сега южна Турция /тези монети, наричани „статери“ са били сечени в името на владетелите по онова време/. Трискелонът присъства в мегалитния комплекс в Нюгръндж /Newgrange/ в Ирландия, за който се предполага, че е бил построен около 3200 пр.н.е.

Но какво е означавал този символ ? Съществуват много интерпретации по отношение на предназначението му. Повечето от теориите са свързани с тройствената същност и природа на нещата. От тази гледна точка, следва да се отбележи, че цифрата три и тройственното имат важно значение в келтската култура. Както ще видите по-нататък много от древните келтски символи имат пряка връзка тройственото и/или са свързани – тройна природа.

Какво означавал трискелът за келтите ? Най-напред той е бил използван за да представи тройствени/триадични/тройни божества, с други думи, три божества в едно тяло. Този знак също така е бил символ на тройствената природа и три форми за движението на живота – минало, настоящо и бъдещо.

Трискелонът е бил също символ на силата в келтската култура, след като е представлявал желанието за движението напред, с преодоляването на препятствия, които биха могли да се явят.

Самият символ

изглежда така, сякаш се движи и в този смисъл той се е свързвал с прогреса, индивидуалния растеж и развитие.

През годините били създавани най-различните варианти на трискела и понякога той се изобразявал като три свързани крака.

Флагът на Сицилия и остров Ман, печатът на американския департамент по транспорт и отличителния знак върху самолетите на Ирландските военно-въздушни сили са съвременните примери за използването на трискелона/трискела.

Трайкетра /Тriquetra/

Трайкетра е другият често използван келтски символ, като значението му се е променяло във времето и в зависимост от това, с кой клан е бил свързан. Самата дума идва от латински и означава буквално „с три ъгъла“.

Символът трайкетра също така е бил известен като тройния възел и келтския триъгълник.

Що се касае за значението му, той е символизирал духовното единство, в съчетание с кръга, рисуван вътре в него. Този кръг е служил като защита, за да не се пречупило духовното начало.

Другото значение на трайкетрата бил начинът за представяне на тройствени божества. Този символ е бил използван за изображение на Великата Майка – лунната богиня, почитана от келтите, която е била свързвана с трите фази на Луната.

Друго божество, свързвано с трайкетрата е била Моригън, триединната богиня в келтската митология, която е „отговаряла“ за войната и съдбата.

Символът Трайкетра бил свързван с различни понятия в различни времена. Като тройствен знак тя е представлявала: умът-тялото-душата, или миналото-настоящето-бъдещото, или животът-смъртта-прераждането, или сътворяването-запазването-разрушаването, или Бащата-Сина-Светия Дух, или мисълта-чувствата-емоциите, или земята-въздуха-водата.

Също така трайкетрата е символизирала вечността и равенството.

Тя много прилича и често е била обърквана с „валнот“ /valknut/, символът на Один

Келтско Дърво на Живота /Celtic Tree of Life/

КренБетад /CrannBethadh/, Келтското Дърво на Живота, е било много повече от ствола с пръснатите корени долу и разперените към небето клони горе.То е било символ на цялостния живот на планетата ни, на всичко родено на Земята и притежаващо енергията на Вселената.

Няма по-добро изображение на вътрешната и непрекъсната връзка между всеки от нас и естествения свят, в който живеем, от плетеницата, наречена „Дървото на Живота“. То имало сложна система от връзки, така че всеки корен долу е бил свързан с всеки клон отгоре, като символ на мрежата от естествени отношения, които свързват целият живот в едно цяло.

Кръст на Каролингите /Carolingian Cross/

Състоящ се от четири трайкетри, кръстът на Каролингите обикновено бил свързван с френската династия Каролинги /династията на Карл Велики/. Този кръст символизирал единството, хармонията и вечността на Бога.

Ауен или Арвен /TheAwen/Arwen/ – Трите Лъча

Ауен, символът на трите лъча /понякога и трите пламъка/ е бил нео-друидски символ, създаването на който е приписванo на Йоло Моргануг – уелски поет от 18 век.

Паралелно с това, първото писмено споменаване на думата „ауен“ /“awen”/ е било в книгата, наречена Historia Brittonum от 9 век.

Какво е означавал този символ ? Двата странични лъча са били мъжката и женската енергия, а средната линия е балансирала между двете. Ауен е бил символ на единството и хармонията на противоположностите във Вселената. В този смисъл може да се нарече „Келтския Ин-Ян“.

Тройката и тройствеността са много важни елементи в келтската култура. Ето защо толкова много символи са се свързвали с цифрата три и Ауен не е бил изключение. Трите лъча са се тълкували като ум, тяло и дух, както и земя, небе и море.

Кладахска Халка /Claddagh Ring/

Името идва от ирландската дума an cladach, и означава “равен каменист бряг”. Това е името на рибарско селище в Галвей /Ирландия/. Според няколко легенди, първата Кладахска халка, се е появила в селото при местния жител Ричард Джойс.

Тези халки имат така наречения „fede“ дизайн, в Европа подобни халки са се правили още от римско време – думата „fede“ идва от mani in fede, което буквално означава „ръце събрани за вярност и/или вяра“.

Сърцето в халката са символизирали обичта, събраните ръце – единението и надеждата, короната – вярност, а държането на сърцето в ръцете –  свързаност и готовност за жертва – „Аз идвам при теб с цялото си сърце“.

Следва да се отбележи, че Кладахската халка е означавала различни неща, в зависимост от начина на носенето й.

Когато халката се е носела на дясната ръка, със сърцето, обърнато към пръстите, това е означавало, че носещият няма брак и търси любов.

Когато халката е била на дясната ръка, със сърцето обърнато към китката, това е означавало, че носещият е бил обвързан.

Когато халката е била на лявата ръка, със сърцето обърнато към пръстите, това е означавало, че носещият е бил сгоден.

И накрая, когато халката е била на лявата ръка, със сърцето обърнато към китката, това е означавало, че носещият е бил сключил брак.

Айлм /Ailm/

Aйлм е бил келтският символ, който означавал звук „А“ в азбуката на Огъм /Ogham alphabet/.  Приемало се е, че айлмът в така наречената „дървесна азбука“ е имал значение на “иглолистно дърво/сребриста ела”. Иглолистното дърво се е свързвало с лекуването на човешката душа, според „дървесния фолклор“. В този смисъл айлмът е бил символ на прогреса/движението напред, както и на духовното пътуване.

Този знак също е означавал лекуване, защита, пречистване, подпомагане, плодородие, чиста енергия, чистота, добро здраве, честност и обективност.

Вечнозелените ели са достатъчно здрави да оцелеят в трудните условия и растат въпреки тях. В този смисъл айлмът означавал сила, издръжливост и гъвкавост.

Келтски Кръст /Celtic Cross/

Като един от най-известните символи, келтският кръст е имал важно културно и религиозно значение. Има много теории по отношение на произхода на този символ, макар че нито една от тях не е могла да бъде доказана, а вероятно това никога няма да стане.

Най-известната теория предполага, че Св.Патрик /или Св.Деклан – Saint Declan/ са измислили този символ, за да приобщят към вярата езичниците и друидите. Разбирайки важността на слънцето за езичниците, като жизнената енергия, Св.Патрик е решил да комбинира християнския кръст с келтския кръг, като символ на вечността.

Нека да отбележим, че има всеобщо схващане, че келтският кръст е предхождал християнството. В различните райони на Великобритания има много дохристиянски каменни могили с изсечени върху тях келтски кръстове.

Друга теория предполага, че кръстът идва от това, което древните келтите са наричали Слънчев Кръст.

Един от многобройните гелски богове, в които са вярвали келтите, наричан Таранис – богът на гръмотевицата, често е бил изобразяван с колело в едната ръка и мълния в другата. Това колело е било използвано в келтските монети и в бижутата по време на Бронзовата Ера. По тази причина, според някои експерти, келтският кръст е бил свързван с колелото на Таранис.

Както се вижда върху каменния кръг в Калане, на остров Люис /Шотландия/, това по-старо изображение на келтския кръст е във вид на равностранен знак с елементи, заобикалящи като колело. Този вариант се е приемал като символ на слънцето, което е имало особено важно значение за древните келти.

Някои експерти предполагат, че равностранният келтски кръст означавал четирите състояния на деня: сутрин, пладне, вечер и полунощ, други специалисти го разбират като земя, въздух, вода и огън. Подобен слънчев кръст/ слънчево колело също са били познати като Кръста на Один/Odin’s Cross/ в норвежката митология.

След като се е утвърдил като религиозен символ, с годините равностранният келтски кръст се е превърнал в нещо, което сега е известно с името „високия кръст“ или, с други думи, кръст с висока вертикална страна.

Днес келтският кръст е символ на вярата, а също така е знак, принадлежащ на ирландската /понякога шотландската или уелската/ култура.

Символ „Петте халки“/Five fold symbol/

Подобно на Ауен/Арвен келтският знак „Петте халки“ е символизирал баланса във Вселената. И макар, че винаги е трудно да се каже със сигурност, какво точно са означавали келтските символи /поради липса на писмени доказателства, написани от тези народи/, най-често използвано обяснение за този знак, е че изобразявал баланса във Вселената.

Кръгът в центъра е Вселената, а четирите заобикалящи халки, са били символите на земята, въздуха,огъня и водата. В този смисъл този знак показвал, как четирите елемента са се намирали във Вселенска хармония.

Към това може да се добави, че за петия елемент се е приемал духът и някои експерти са на мнение, че точно той е изобразен като петата халка.

Този знак също така означавал взаимосвързаност и единство.

Келтският Бик /Celtic Bull/

Бикът се е приемал като важна фигура във вярванията на друидите, затова е бил често използван символ от древните келти.

С образа на бик е бил рисуван един от келтските богове, наричан Исус /Esus/, същевременно самото животно е било използвано за жертвени ритуали на друидите.

Като цяло символът „Келтският бик“ означавал силното желание, плодовитостта, богатството, изобилието и половата зрялост, но понякога се е използвал като знак за родословието и родството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *