Оръжия

Орденът на дракона – келтски ножници с „двойно-драконов“ орнамент

Брендан Мак Гонегал (10/02/2019)

Преводач: Сурен Исраилян 21.02.2019г.

https://www.academia.edu/38321362/ORDER_OF_THE_DRAGON_-_Observations_on_Celtic_Dragon-Pair_Scabbards

“Другият орден е този на рицарите. Те, при всеки подходящ случай или, когато започва нова война…са заети изцяло с воюване . А тези от тях, които са най-знатни и богати имат най-многобройни васали и зависими от тях ”.

(Цезар. Галски войни. Кн.6.15)

Художествените композиции от Желязната Епоха в Европа са населени с множество фантастични и несъществуващи създания. Това включва и голямо разнообразие от драконизирани зверове, които се появяват в келтската бижутерия, монетите и оръжията през целия латенски период.  

Бронзова брошка от келтска могила в Арбедо (Тичино), Швейцария (4в.пр н.е.)

Келтска бронзова брошка от Пилзен, Чешка република /5 в. пр.н.е./ 

Келтска монета /сплав/ (племе Битуриги Куби – началото на 1 в. н.е.) от Централна Франция

Един от изконните пан-европейски елементи в Латенското изкуство е мотивът „двойка дракони“, намиращ се в горната част върху фронталната пластина на келтските ножници,  от юго-източна Британия до Балканите, както и на юг от Алпите и в Иберия (Stead, 1984, Megaw 2004, Megaw and Megaw 1989, Ginoux 1995). Този елемент се състои от две симетрични S-образни фигури със зооморфни /1/ глави, гледащи една към друга. Зверовете са изобразени доста схематично и често биват приемани по-скоро за грифони, отколкото за дракони.

Келтска желязна ножница, декорирана с двойка дракони, открита през 19 век в река Темза до Батърси и Хамърсмит, Лондон (Stead:1984). Втора подобна находка също  бива открита в Темза, а производен двойно-драконовия елемент е открит в Фовант (Уилтшир), отново в Англия (Jope 2000:278).

Фрагмент от ножница, декорирана с двойка дракони от  келтски военен лагер в Eнзерун (около Нисан Лез Ензерун), Франция

Въпреки, че по-ранните изследвания (Jacobsthal 1944:46, De Navarro 1972: 229) възприемат тези мотиви като доказателство за ориенталско влияние о върху ранното келтско изкуство или, дори, като пряко Скитско въведение в източната част на Централна Европа, новите открития на запад опровергават това схващане като остаряло. Най-ранният пример на двойно-драконовия орнамент традиционно е свързан с отдавно открито и никога не изцяло публикувано погребение в Сен Жан сюр Турбе, в Mарн и  би трябвало да бъде отнесено към ранна латенска фаза (Harding 2007).

Келтски меч в ножница с двойно-драконов мотив  и детайл от декорация от келтски воински гроб, открит в Шен сюр Леман|Хот Савой), Франция (края на 4-ти/начало н 3-ти век н.е., взето от Landry, Blaizot 2011)

Келтска ножница с двойно-драконов орнамент, открита наскоро във воински гроб във Вьоленсдорф Щайнбрюкел , Австрия (3 в пр.н.е.)

Като доказателство за пан-европейския произход на двойно-драконовите орнаменти могат да бъдат посочени многобройните находки от Източноевропейските и Балкански келтски племена, често свързвани с унгарския стил ножници като тези в Халимба, Юташ 3, Кошд и Зоб (Harding 2007). Други свидетелства са находките, открити в келтските воински гробове в Пловдив, България, Осиек в източна Хърватия и Писколт в Румъния (Megaw 2004, Szabó and Petres 1992, Pl. 96). Интересен факт е, че подобен на двойно-драконовия орнамент, е открит върху елементите от бронзова келтска колесница, намерена в крепостта Бобата /Шуменска област/, Североизточна България, датирана по същото време – 3в пр. н.е.

Част от декорация върху келтска ножница с двойно-драконов мотив, открита в Кошд, Унгария. „Драконите“ са изградени върху  геометрична композиция, базирана на трискеле.  (3 в. пр.н.е.)

Елементи от бронзовата колесница с „двойно-драконов“ орнамент от крепостта Бобата (Шумен), България. Също така, две ножници с двойно-драконов мотив биват  открити през 90-те г. на миналия век, при разкопките на келтски погребения в центъра на Пловдив, България За съжаление, тези находки са  откраднати /или са изгубени/ от Регионален Музей Пловдив, където би трябвало да бъдат съхранявани.   

Меч/ножница с двойно-драконов мотив от балканско воинско погребение в Писколт (Сату Маре) в Трансилвания, Румъния (3в пр. н.е.)

Келтска ножница с двойно-драконов мотив от келтски /Скордизки/ обект в Osijek Ciglana-Zeleno polje в източна Хърватия (3 в. пр.н.е.)

Пан-европейският произход на ножниците с двойно-драконов мотив, този уникален феномен в келтска Европа, логично поставя въпроса, дали тази композиция има някакво друго предназначение, освен на художествена декорация! Документирано е, че бойците и воинският елит са били обособена класа в келтското общество и е напълно вероятно двойно-драконовия мотив, който присъства във всички географски и племенни територии, населявани от келтите, да е бил специален отличителен знак на рицарите от пан-европейския Орден на Елитните Бойци.

Използвани източници

De Navarro, J. M. (1972) The Finds from the Site of La Tène, Vol. 1, Scabbards and the Swords Found in Them, London, British Academy, Oxford University Press.

Ginoux, N. (1995) ‘Lyres et dragons, nouvelles données pour l’analyse d’un des principaux thèmes ornementaux des fourreax latèniens’, in J. J. Charpy (ed.) (1995): 405–12.

Harding D.W. (2007) The Archaeology of Celtic Art. Routledge

Jacobsthal, P. (1944) Early Celtic Art, 2 vols, Oxford, Clarendon Press.

Jope, E. M. (2000) Early Celtic Art in the British Isles, Oxford, Clarendon Press.

Landry C., Blaizot F. (2011) Une Sépulture De Guerrier Celte À Chens-Sur-Léman (Haute-Savoie). In: Revue Archéologique de l’Est, t. 60-2011, p. 147-171

Megaw, R. and Megaw, J. V. S. (1989) ‘The Italian Job: Some Implications of Recent Finds of Celtic Scabbards Decorated with Dragon-pairs’, Mediterranean Archaeology, 2: 85–100.

Megaw J.V.S (2004) In The Footsteps of Brennos? Further Archaeological Evidence for Celts in the Balkans. In: Zwischen Karpaten und Agais. Rahden /Westf. p. 93-107

Stead, I. M. (1984) ‘Celtic Dragons from the River Thames’, AntJ, 64: 269–79.

Szabó, M. and Petres, É. F. (1992) Decorated Weapons of the La Tène Iron Age in the Carpathian Basin, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum.

Забележки на преводача С.Исраилян

  1. зооморфичен (от старогръцки ζοον – животински; и μορφη – форма) е приписване на животински характеристики и функции на хора, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества.

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *