• Български автори,  Изкуство,  Символи,  Трако-Келтика

  Торква. Цибър Варош

  Българска академия на науките. Институт за изследване на изкуствата взето от: http://thracian-art.artstudies.bg/?p=item&id=243 Предметни форми00216 Торква. Цибър Варош Торква. Цибър ВарошЗлато, отливане, гравировкаДиаметър: 14 см.; 410 г.Случайна находка Форма: кръгла.Украса: краищата са оформени като сплеснати сфери. Спираловиден орнамент от двете страни на долната част, поставен върху ред кръгчета. Пространството на орнамента е запълнено с точки. Стил: типична за келтската художествена традиция геометризираща стилизация. Композиция: симетрична Паралели: Шийната гривна се среща често в тракийските погребения. Обаче орнаментът и стилът на изработката на торквата от Цибър Варош подсказват келтско производство. Производство: местно келтско Литература: Венедиков, И.,Т. Герасимов. 1973.Тракийското изкуство. София. Български художник: № 379. с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. МонтанаДата: 3 в.пр.Хр.НАИМ, Инв. №…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Природен парк Българка: Културно наследство /откъс/

  от Асоциация на парковете в България взето от: Старите друмища и проходи Древните траки, много преди Христа, са положили основите на една от най-важните пътни артерии в тази част на планината –Верейският друм (Големият друм), който идвал от Аугуста Траяна през Крън, Градещица, Атово падало, Боженци, Царева ливада за Велико Търново. Предполага се, че през него Александър Македонски е превел своите войски в похода си срещу трибалите (3305 г. пр.н.е.). Оттук са минали и келтите, които в края на 3 в.пр.н.е. образували в нашите югоизточни земи своя държава със столица Тиле (някъде около днешно Тулово). В по-късни времена пътят е доразработен и използван от римляните и е бил един от най-удобните…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Археологът Оленка Миланова: Крепостта „Баба Вида“ събира следите на няколко епохи, култура след култура, но нейното ядро е в Средновековието

  23.10.2016г.,интервюира Албена ИВАНОВ, взето от http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=40439 Археологът Оленка Миланова от Регионалния исторически музей във Видин в интервю за предаването „Легенди за България“ на Радио „Фокус“. Водещ: Г-жо Миланова, кои са били първите заселници в районa? Какво знаем за античния град Бонобия, изобщо каква е била и стратегическата роля на района по римско време? Оленка Миланова: Първите заселници по исторически сведения са келтите. Даже името на река Дунав също е келтско. Знаем, че е имало наколни жилища, които са били след завоя, там не са провеждани археологически проучвания, около мястото на село Кошава. През римския период, когато се основава Бонония, това е 1-и век от нашата ера, започва строителството на този огромен град в…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  За личните имена Болг и Брем в някои български хроники от XVIII и XIX век

  автори: Антоанета Джельова, Мария Анастасова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том VI, 2020. ISSN 1311-9400 (Print);ISSN 2534-9368 (Online), Scientic works of the Union of Scientists in Bulgaria –Plovdiv. Series А. Public sciences, art and culture. Vol. VI, ISSN 1311-9400 (Print);ISSN 2534-9368 (Online), 2020. Публикува с с изрично разрешение н авторите. В „История во кратце о болгарском народе славенском“ (1792 г.) на йеросхимонах Спиридон Габровски стоят имената Болг и Брем, които липсват в Паисиевата „История славянобългарска“. Тези имена присъстват и в преправките на Паисиевата „История“ от Рилския родослов – Рилска преправка (РП), Поп-Йоанова преправка (ПЙП), Първа…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

  ПРОТОФРАНЦУЗИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ И АРМЕНСКИТЕ ЗЕМИ

  21.11.2012г., Арменско-български културно-информационен офис, /АБКИО/, Торонто, Канада Автори: проф. Киркор Симонян и проф. дин Илия Симеонов, публикува се с изрично съгласие на г-н Киркор Симонян, взето от: https://m.facebook.com/ArmBgKIOffice/photos/a.251432091650826/251432101650825/?type=3 Уважаеми приятели ! Тази статия с необичайна тема има много спорни моменти, по които и аз бих дискутирал, например за готите /гетите/ на Балканите и приписването на Тиле към тях. Но както казах, темата е рядка и необичайна и заслужава внимание. Приятно четене ! През 1984г. бе публикувана книгата на Мечислав Домарадски „Келтите на Балканския полуостров IV-I в пр.н.е.“, 1 която представлява научно-популярно, но всъщност почти чисто научно изследване на проблема с келтите на Балканите и в Мала Азия, което авторът е…

 • Български автори,  История,  Митология,  Трако-Келтика

  Соня Илиева. ВЕЧНО УМИРАЩИЯТ И РАЖДАЩ СЕ БОГ /част 1.2-последна/

  от „Вярата във вечно умиращия и раждащ се бог в религиозните вярвания на древни общества“ взето от: http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=71&WorkID=1247&Level=2 В Египетската митология Трифон и още трима съзаклятници скроили подъл план да свалят Озирис от власт. Те поръчали да направят сандък с размерите на Озирис и на един пир Трифон предложил да подари сандъка на онзи, който се побере съвсем точно в него. Когато Озирис влязъл в сандъка, те го затворили, заключили  и хвърлили в Нил. Според същата версия на Плутарх, Озирис е нарязан на 14 парчета, а неговото възкресяване се преписва на Изида и Ра. Отчаяна, Изида се скитала по света, докато научила за съдбата на сандъка. Намелила го и го отнесла обратно…

 • Български автори,  История,  Митология,  Трако-Келтика

  Соня Илиева. „Вярата във вечно умиращия и раждащ се бог в религиозните вярвания на древни общества“. Предговор.

  взето от: http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=71&WorkID=1246&Level=2 Уважаеми приятели ! Ще публикувам „Предговор“ и „Вечно умиращият и раждащ се бог“ /разделено на две части/ от тази интересна статия /посочена от автора като дипломната му работа/, защото в нея са събрани факти, свързани с взаимодействието между траките и келтите по нашите земи. Приятно четене ! Обект на изследване в статията са религиозните вярвания на древни общества. Тези обществата изповядват вяра, която е немислима извън обреда; в последствие тази вяра е частично митологизирана или израснала в доктрина (религия). Старото население на Балканския полуостров през бронзовата епоха (3-то – 2-ро хил.пр.н.е.) се е развивало под влияние на културата на Изтока (шумеро – акадските култури, египетска култура). Религиозните…

 • Български автори,  Друиди,  История,  Митология,  Трако-Келтика

  Соня Илиева. ВЕЧНО УМИРАЩИЯТ И РАЖДАЩ СЕ БОГ /част 1.1/

  от „Вярата във вечно умиращия и раждащ се бог в религиозните вярвания на древни общества“ взето от: http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=71&WorkID=1247&Level=2 Мотивът за умиращия и раждащ се бог е явно видим в мита за Озирис. Египетският бог Озирис получава от баща си Геб властта над земята. В мита за сътворението, създаден от жреците на Хелиопол, Озирис е представен отново като първороден син на Геб и Нут. По сведенията на Плутарх1, бог Кронос (Геб) и богиня Рея (Нут) извършили тайно сношение по между си. Богът на слънцето се опитал да попречи на техните деца да се родят, през който и да е ден от годината. Обаче, бог Хермес (Тот) успял да прибави пет дни към годината…

 • Български автори,  История,  Литература,  Трако-Келтика

  СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Димитрова Тонкова

  относно дисертационния труд на магистър Юлий Емилов Стоянов на тема ”Елинистическа Тракия и латенският свят. Културни контакти и взаимодействия през ІV-І в. пр. Хр.“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 27.10.2014г., взето от: file:///C:/Users/Viki/Downloads/doc%20MTonkova%20st%20JStoyanov.pdf Предложеният дисертационен труд е впечатляващо обобщаващо изследване върху „келтската“ проблематика в Тракия, разисквана на фона на историческите процеси в Европа и извън нея, белязали срещата на елинистическата и латенската цивилизация. За да стигне до своя „мирен“ прочит на взаимодействието на елинистическа Тракия с латенскиясвят Юлий Стоянов анализира развитието на научните изследвания в тази област – български и чужди, античните писмени свидетелства, цялата достъпна археологическа база-данни – археологически комплекси и артефакти с „латенски“ елементи или…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Гр. Мездра – крепост Калето

  взето от: Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 1 km югозападно от центъра на гр. Мездра в югозападните покрайнини на града, до пътя за гр. Враца. Укрепено селище на мястото на крепостта “Калето” има още от края на медно- каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) Археологическите разкопки разкриват сложно съжителство между местните траки от племето Трибали и нашественици гали (племе Скордиски) и келти (племе Бастарни) до І в., когато селището, заедно с цяла Мизия е завладяна от Рим. Археологическите изследвания и разкопки в Западна и Северозападна България, Източна Сърбия и Югозападна Румъния показват, че селищата през Късния Халколит в този район са били строени върху…