• Български автори,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

  Сведения на античните автори за келтска експанзия към Източните Балкани (край на IV- втора четвърт на III в. пр. Хр.). Част 6-4

  07.07.2019 г., публикувано от ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК в неделя, юли 07, 2019  взето от http://gospodinovanelly.blogspot.com/2019/07/iv-iii.html Глава втораКелтите на Балканския полуостров Келтските нашествия през IV в. пр.н.е. Северните райони на Балканския полуостров в западните си части били обитавани до IV в. пр.н.е. от илирийските племена, а в източните — от тракийските. Културите на тези племена се развивали с еднакъв ритъм и се намирали почти на еднакъв стадий на развитие. Влиянията на различните външни културни центрове върху отделни райони са станали причина за появата на различия в ритъма на тяхното развитие. От друга страна, безспорно е, че както илирийските, така и тракийските племена от северните райони на Балканския полуостров не са се развивали изолирано, че съществували…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

  Сведения на античните автори за келтска експанзия към Източните Балкани (край на IV- втора четвърт на III в. пр. Хр.). Част 6-3

  07.07.2019 г., публикувано от ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК в неделя, юли 07, 2019  взето от http://gospodinovanelly.blogspot.com/2019/07/iv-iii.html Търговия Началото на вътрешната търговия в келтските земи трябва да се търси много преди латенската епоха, още с първите стъпки на етническото им формиране. Търговията се развивала, първоначално използувайки метални слитъци като обединена форма за заплащане през бронзовата епоха. Това е процес, характерен за тази епоха в целия „варварски“ свят, а не само за келтите (или по-точно за протокелтите). Тази форма на заплащане се задържа дълго в обмена между келтите, тъй като се откриват слитъци от чисто желязо и през латенската епоха, употребявани вероятно все още като парична форма. В античната литература информацията, отнасяща се до вътрешната търговия, е…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

  Сведения на античните автори за келтска експанзия към Източните Балкани (край на IV- втора четвърт на III в. пр. Хр.). Част 6-2

  07.07.2019 г., публикувано от ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК в неделя, юли 07, 2019  взето от http://gospodinovanelly.blogspot.com/2019/07/iv-iii.html Из ,,Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.“ от Мечислав Домарадски Увод През втората половина на I хил. пр.н.е., когато тракийската култура преживява своя най-голям разцвет и на фона на развиващата се елинистическа цивилизация се откроява със свои специфични черти, в земите на траките се появява чужд в етническо и културно отношение народ — келтите. В многовековната история на траките с тях се е преплитала съдбата на редица други народи, но краткотрайното присъствие на келтите и следите, които те оставили в тракийската култура, се радват на подчертан интерес. Многобройните изследвания на историци, археолози, нумизмати и др. върху келтското присъствие в…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

  Сведения на античните автори за келтска експанзия към Източните Балкани (край на IV- втора четвърт на III в. пр. Хр.). Част 6-1

  07.07.2019 г., публикувано от ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК в неделя, юли 07, 2019  взето от http://gospodinovanelly.blogspot.com/2019/07/iv-iii.html Уважаеми приятели ! Публикувам тази обширна статия /в 6 части/, която за мен е нещо като сборна информация за всичко, което се знае за келтите и тяхното присъствие на Балканите. Приятно четене ! 1.За келтите – увод 2.теза, свързана с изворите, 3.изложения – сведения (какво се казва в тях) 4. заключение УВОД Келти – Думата „келти” е използвана за пръв път от гръцкия историк Херодот през 450г. пр. Хр. Той е означавал с нея населението около горното течение на р. Дунав, на Север от Алпите. Римляните наричали същите племена „гали“, а жителите на Британския остров „британи“, а не „келти“. Използването на думата…

 • Български автори,  История,  Келтски свят

  Битката при Алия от 387 г.пр.Хр.

  15.04.2022г.,автор: barin взето от: https://barin.blog.bg/history/2022/04/15/bitkata-pri-aliia-ot-387-g-pr-hr.1813816 Уважаеми приятели ! Публикувам тази статия, в която авторът освен описанието на битката при Алия се опива да даде представа за келтите. По-моему, авторът е по-скоро „неутрален“ към келтите /което само по себе си е добра новина :)/. Освен някои разпространени грeшки, като например, че галите печелели само заради грешките на римляните, той предлага една „спокойна“ оценка на келтите, за което му благодаря. В заглавието пиша за година 387 пр. Хр, но според някои източници годината е 386 или 390 пр. Хр. В началото правя това уточнение. Битката се е състояла при сливането на река Тибър и Алия. Противостоящите страни са Римската република и едно галско…