• Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 4

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! ІІІ-69. КОТИ, КОТМАНИ, ГУЦУЛИ Клавдий Птолемей, изброявайки племената в Дакия: „Обитават Дакия в най-северната част, ако започнем от запад: … а над тях предавенсии и ратакенсии и каукенсии, също така по-долу от тях биефи, буридавенсии и котенсии (ΚοτÞνσιοι) и по-долу от тях албокенсии, потулатенсии и сенсии…“ [Ptol., III, 8,3; Izvoare, I, 542–543]. Племената са изброявани от запад на изток по три в редица,…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 3

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! І-68. КОРНАКИ, ТРИКОРНИ Тук обект на анализ са две селища от дунавското поречие в Долна Панония и Горна Мизия и производните от техните названия племенни (жителски?) имена. Става дума за градовете КОРНАКУМ и ТРИКОРНИУМ. Те са разположени в зона, обитавана от илири (панони) и келти (скордиски). КОРНАКУМ, разположен на десния дунавски бряг при дн. с. Сотин, район Винковци, провинция Долна Панония [TIR, L-34,…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 2

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! II-37 ГАЛИ, ГАЛИЧИ, ГАЛАИ Клавдий Птолемей, описвайки Сарматия: „… после аварините край изворите на Вистула; под тях омброни, после анартофракти ( EΑναρτοφρÜκτοι), после бургиони, по-нататък арсиети, сабоки, пиенгити и биеси покрай планината Карпатос. Източно от споменатите като обитатели под венедите са галинди (Γαλíνδαι), судини и ставани, докъм аланите. По-долу от тях игилиони, после костобоки и трансмонтани докъм Певкинските планини“ [Ptol., III, 5, 8–9;…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 2

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! ІІ-28. БОИ, БОИСКИ, БОИКИ, БОЯНИ БОИТЕ (Boi, Boii, Βοíοι, Βο sοι, Βοιοí) били значително келтско племе (племенен съюз), чието присъствие е установено в Галия, Северна Италия, Средна Европа. Те обитавали долината на река По около Бонония (дн. Болоня), но били изтласкани оттам през ІІ в. пр. Хр. от римляните. БОИ се установили северно от Дунав в Бохемия (дн. Чехия). Названието Boiohaemum се тълкува…

 • История,  Келтски свят,  Литература

  Откъс от „Забележителни дела и думи“ на Плутарх (изд. „Ерго“), преводът от старогръцки е на Петя Янева и Виолета Герджикова.

  взето от: … Доблестта на жените Келтските жени Преди да преминат Алпите и да се заселят в онази област от Италия, която обитават сега, келтите (1) били връхлетени от страшен и непримирим раздор, който довел до гражданска война. Именно жените застанали сред въоръжените противници и като се захванали с разногласията, посредничили и отсъдили толкова безупречно, че между всички настъпило удивително приятелство – и по линия на градовете, и по линия на родовете. В резултат на това келтите продължавали да се съветват с жените си по въпросите на мира и войната и да решават чрез тях споровете със съюзниците си. Затова в споразумението си с Ханибал (2) записали, че ако келти…

 • Български автори,  История,  Литература,  Трако-Келтика

  ИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ (V – VІ век) /откъс/

  София, 2008г., СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра „Археология“ дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”докторант: АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВнаучен ръководител: доц. д-р СТЕФКА АНГЕЛОВА взето от: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51846025/East_germanic_artifacts_on_the_territory_of_Balkan_provinces_of_East_Roman_Empire_V.-_VI._century.pdf?1487403041=&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3DEastern_germanic_artifacts_on_the_territ.pdf&Expires=1653046294&Signature=D2x1XXlhYQQoR9ysiVeduLCaYeh3w6JgAEXqxDrOKZsbBOKNPwxQsHYX3lU1oV5E5dCdipnBlXTjKjDYaCjw-qnWvf9eREjyYV6n6Vm4mn4Ge6VaHuWgbk3h3RCfS9lKR2OHAkCj6uPEh1e6fk3WgJELueIRtDtKLQaz4A~lZ8uw1ZEbFLOb0NT1oIqRiAhaH9Os1JHuN7TTq9cL-mWhc4OlDm6mCPiEEmoV4ulzX6npegszzSr-AMGk3TGEx9a5M1ezt9w1k2waVdBevlFyKV3yZ9YfMUIAxiOa8NN8XpSmTihGD7oKrxhXLOfRbyyNHAZLcdJbO5lPHeg7LnELfQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA ІІИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИИЗТОЧНИТЕ ГЕРМАНИ И БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ Настоящата глава има за цел ретроспективно да изложи достъпната информация от базата писмени данни, отнасяща се за историческите събития, свързани с източногерманските етнически общности и балканските провинции на Източната Римска Империя. Произведенията на античните автори, историческите съчинения, официалните документи, религиозната и теологическа литература, речите, писмата, поезията представляват основния извор на познанията за древната действителност (1). Техният критически прочит и анализ, извършван от съвременните изследователи, до голяма степен изясняват сложната картина от…

 • Български автори,  Изкуство,  Литература,  Митология,  Символи

  Символиката на пръстена в човешката култура; в традициите на древните и съвременните религии и митологии.

  Автор: Габриела Пламенова Петрова (месечка) Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ Цикъл: Есета, статии, публикации взето от: https://www.bukvite.bg/poem.php?docid=58347 Пръстенът – своеобразен кръг, символ на вечност, безсмъртие, цикъл. В много култури пръстенът е символ на вечността. Примерите са много и все различни, но всички те са обединени от символиката и от магията, които носи в себе си тази вещ. Такова значение има например брачният пръстен в Западните култури, пръстенът при гностиците и знакът на хармонията Ин и Ян от Китай. “Ин“ и „Ян“ в китайската философия и метафизика са двете противоположни енергии, които се допълват взаимно. Ин е тъмният, пасивен, женски елемент на упадъка и се свързва с нощта и Луната. Ян…

 • Български автори,  Изкуство,  Литература

  Larousse – Енциклопедия Тема: Изкуството от Палеолита до Ренесанса 

  взето от: https://knigabg.com/index.php?page=book&id=9956 Автор: КолективРаздел: Изобразително изкуство, История – другиИздателство: ICONНародност: френскаПреводач: Николай Илиевпърво издание, 2006 год.меки корици, 272 стр. Цена: 8,00 лв Съдържание ИЗКУСТВОТО НА ПАЛЕОЛИТАИЗКУСТВОТО НА НЕОЛИТАДРЕВНО ИЗКУСТВО НА БЛИЗКИЯ ИЗТОКИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ ЕГИПЕТИЗКУСТВОТО НА АНТИЧНА ГЪРЦИЯРИМСКО ИЗКУСТВОИЗКУСТВОТО НА КЕЛТСКА ЕВРОПАВИЗАНТИЙСКО ИЗКУСТВОИЗКУСТВОТО НА ИСЛЯМАИЗКУСТВОТО НА ДРЕВЕН КИТАЙИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНА ЯПОНИЯИЗКУСТВОТО НА НЕИСЛЯМСКА ИНДИЯИЗКУСТВОТО НА ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯИЗКУСТВОТО НА ПРЕДКУЛУМБОВА АМЕРИКАИЗКУСТВОТО НА ЧЕРНА АфРИКАИЗКУСТВОТО НА ОКЕАНИЯРАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ В ЕВРОПАРОМАНСКА АРХИТЕКТУРА (ХI-ХII В.)РОМАНСКО ИЗКУСТВО.ГОТИЧЕСКА АРХИТЕКТУРАГОТИЧЕСКА ЖИВОПИСГОТИЧЕСКА СКУЛПТУРАСКУЛПТУРА НА РЕНЕСАНСААРХИТЕКТУРА НА РЕНЕСАНСАЖИВОПИС НА РЕНЕСАНСАИНДЕКС

 • Изкуство,  Келтски свят,  Литература

  Ирландски писател Джеймс Стивънс

  взето от: https://bg.sourcknowledge.com/james-stephens-irish-writer Джеймс Стивънс/James Stephens (9 февруари 1880 г., Дъблин – 26 декември 1950 г., Лондон), ирландски поет и разказвач, чиято пантеистична философия е разкрита в неговите приказки, описващи дъблинските бедняшки квартали на неговото детство и в състрадателните му стихотворения за животните , Стивънс работил като служител в адвокатска кантора, когато се срещнал с ирландския поет Æ (Джордж Уилям Ръсел), който го насърчил и му помогнал да публикува първата си стихосбирка „Insurrections“ /“Бунт“/ през 1911 г. в „Ирландски преглед“. Следващата му книга „Златната чаша“ (1912 г.), с богатата си келтска тема, утвърдила славата му. Подобно на много негови съвременници, Стивънс е бил свързан с „Великденския подем“ (1916 г.), бунт…

 • Друиди,  Изкуство,  История,  Келтски свят,  Литература

  Галите ядат свинско, а не глиган

  Книга показва съвпаденията и разликите между комиксите Asterix и реалната история взето от: https://wbg.waykun.com/articles/galite-jadoha-svinsko-a-ne-divo-prase-posledno.html Наистина ли галите са имали диета, концентрирана почти изключително върху месо от диви свине? Имали ли са нещо като магическа отвара? Всеки, който се е питал за историческата вярност на комиксите на Астерикс, вече може да намери отговора на своите съмнения в книгата „Астерикс и реалната история“, която издателство Бета публикува на испанския пазар. Авторите са двама професори от Университета в Амстердам: специалистът по древна история Рене ван Ройен /René van Royen/ и класическият филолог Сънива ван дер Вегт /Sunnyva van der Vegt/ Те се опитали да установят границата между фантазията и историческата реалност в прочутата…