• Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 4

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! ІІІ-69. КОТИ, КОТМАНИ, ГУЦУЛИ Клавдий Птолемей, изброявайки племената в Дакия: „Обитават Дакия в най-северната част, ако започнем от запад: … а над тях предавенсии и ратакенсии и каукенсии, също така по-долу от тях биефи, буридавенсии и котенсии (ΚοτÞνσιοι) и по-долу от тях албокенсии, потулатенсии и сенсии…“ [Ptol., III, 8,3; Izvoare, I, 542–543]. Племената са изброявани от запад на изток по три в редица,…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 2

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! II-37 ГАЛИ, ГАЛИЧИ, ГАЛАИ Клавдий Птолемей, описвайки Сарматия: „… после аварините край изворите на Вистула; под тях омброни, после анартофракти ( EΑναρτοφρÜκτοι), после бургиони, по-нататък арсиети, сабоки, пиенгити и биеси покрай планината Карпатос. Източно от споменатите като обитатели под венедите са галинди (Γαλíνδαι), судини и ставани, докъм аланите. По-долу от тях игилиони, после костобоки и трансмонтани докъм Певкинските планини“ [Ptol., III, 5, 8–9;…

 • Български автори,  История,  Келтски свят,  Литература,  Трако-Келтика

  Чавдар Бонев. „Праславянските племена“ част II (Б-К) – откъс № 2

  София, 2008, Институт по балканистика, при БАН , взето от: http://www.ivanstamenov.com/files2010/chbonev_tr_slav-2.pdf Уважаеми приятели ! Ще публикувам четири поредни откъса от този автор. За мен с това, което той изследва очевидно се доказва, че в продължение на векове СЛАВЯНИТЕ И КЕЛТИТЕ СА ЖИВЕЛИ ЗАЕДНО ! Приятно четене ! ІІ-28. БОИ, БОИСКИ, БОИКИ, БОЯНИ БОИТЕ (Boi, Boii, Βοíοι, Βο sοι, Βοιοí) били значително келтско племе (племенен съюз), чието присъствие е установено в Галия, Северна Италия, Средна Европа. Те обитавали долината на река По около Бонония (дн. Болоня), но били изтласкани оттам през ІІ в. пр. Хр. от римляните. БОИ се установили северно от Дунав в Бохемия (дн. Чехия). Названието Boiohaemum се тълкува…

 • Български автори,  в България,  Изкуство,  Келтски празници,  Музика,  Танци,  Традиции,  Трако-Келтика

  „Келтската култура в детското творчество“ събра в дома на НХК-Бургас десетки малчугани

  12.05.2022г., автор: Екатерина Капрова взето от: С изпълнение на традиционен келтски танц от децата от ДГ „Вълшебство“ започна днес концертът „Келтската култура в детското творчество“. Той е част от проекта на бургаското дружество „Келтско наследство“, подкрепен от община Бургас. На децата партнираха представителите на  Детският фолклорен състав „Деца“, Гайдарска група с ръководител Стойко Георгиев, песните „Мишел“ и „Синк-синк“ на вокалната група на Милена Добрева, както и традиционни български народни песни на детска група с ръководител Пепа Запрянова. Млади таланти от школата за театрално изкуство „Детско царство“ изиграха драматизация на популярната келтска приказка „Как Джак тръгнал да си търси щастието“. А централната част на събитието беше озвучена от гласчетата на младите…

 • Български автори,  История,  Литература,  Трако-Келтика

  ИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ (V – VІ век) /откъс/

  София, 2008г., СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра „Археология“ дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”докторант: АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВнаучен ръководител: доц. д-р СТЕФКА АНГЕЛОВА взето от: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51846025/East_germanic_artifacts_on_the_territory_of_Balkan_provinces_of_East_Roman_Empire_V.-_VI._century.pdf?1487403041=&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3DEastern_germanic_artifacts_on_the_territ.pdf&Expires=1653046294&Signature=D2x1XXlhYQQoR9ysiVeduLCaYeh3w6JgAEXqxDrOKZsbBOKNPwxQsHYX3lU1oV5E5dCdipnBlXTjKjDYaCjw-qnWvf9eREjyYV6n6Vm4mn4Ge6VaHuWgbk3h3RCfS9lKR2OHAkCj6uPEh1e6fk3WgJELueIRtDtKLQaz4A~lZ8uw1ZEbFLOb0NT1oIqRiAhaH9Os1JHuN7TTq9cL-mWhc4OlDm6mCPiEEmoV4ulzX6npegszzSr-AMGk3TGEx9a5M1ezt9w1k2waVdBevlFyKV3yZ9YfMUIAxiOa8NN8XpSmTihGD7oKrxhXLOfRbyyNHAZLcdJbO5lPHeg7LnELfQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA ІІИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИИЗТОЧНИТЕ ГЕРМАНИ И БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ Настоящата глава има за цел ретроспективно да изложи достъпната информация от базата писмени данни, отнасяща се за историческите събития, свързани с източногерманските етнически общности и балканските провинции на Източната Римска Империя. Произведенията на античните автори, историческите съчинения, официалните документи, религиозната и теологическа литература, речите, писмата, поезията представляват основния извор на познанията за древната действителност (1). Техният критически прочит и анализ, извършван от съвременните изследователи, до голяма степен изясняват сложната картина от…

 • Български автори,  в България,  Келтски празници,  Ритуали,  Традиции,  Трако-Келтика

  БЕЛТЕН 2022 – Келти в Долината на Тракийските Царе – 30.04.2022г., Мъглиж, стадион „Градски“

  Уважаеми Приятели ! Тази година стартираме с първото ни мащабно събитие. На стадион „Градски“ в Мъглиж на 30 април /събота/ от 11.00 до 16.00 часа ще направим келтски празник на открито заедно с Прабългарска школа за оцеляване „Багатур“ и рокбандата на Иво Руев. Входът на стадиона е 4.00 лв., за деца до 12 години – безплатно. Организатори: Община – Мъглиж, СНЦ „Келтско наследство“ и СНЦ „Ценности“ Ето подробната програма на събитието: БЕЛТЕН 2022 Келти в Долината на Тракийските Царе Мъглиж, стадион „Градски“ 30 април 2022г., 11.00 – 16.00 часа 11.00  Начало.   11.00-11.15  Официално откриване. Приветствие от Община Мъглиж  и Сдружение „Келтско наследство“. Презентация на келтската култура. Обявяване на програмата.…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Келтите и Поломието през III и началото на IIв. пр. Хр.

  30.06.2017г., автор: Гари Делчев, от http://gdelchev.blogspot.com взето от: http://gdelchev.blogspot.com/2017/06/st1behaviorurlieooui-style-definitions.html В богатото историческо минало на Поломието и Поповско от III в .пр. Хр. насетне следи е оставил един народ чиято родина се намирала в централна Европа – келтите.[1] При изучаването на келтите българската историография се фокусира основно върху търсенето на латенски материални следи в българските земи и търсенето на енигматичната столица на балканските келти – Тилис (Манов 1999; Лазаров 1996).      Първата поява на келти по долното течение на р. Дунав не се свързва с военен поход, а с едно пратеничество което било изпратено при Александър Македонски по времето на трибалския му поход от 335 г. пр. Хр. (Strabo 7.3.8; Arr.…

 • Български автори,  История,  Оръжия,  Трако-Келтика

  Общински исторически музей – Кнежа

  взето от: https://artandculture-robg.eu/index.php/bg/extroute12bg Адрес: България, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 37 GPS:  43.492491, 24.080018 Тел. за контакт: +35991327503 E-mail: historicalmuseumkneja@mail.bg Работно време: понеделник-петьк: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00 Почивен ден: събота и неделя Транспорт до града от предходната точка по маршрута: автомобил, автобус Ако сте се насладили на богатите колекции на обектите в гр. Плевен, включени в маршрут „Изкуство и култура“, Ви предлагаме да отпътуваме към следващата точка от нашия маршрут – гр. Кнежа. Кнежа е малък град в Северна България. В града се намира Общински исторически музей, който функционира като музейна сбирка от 11-ти Февруари 1971 г. Музеят предлага на посетители си над 100 архивни фонда, включително…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Крепост Емпорион Пистирос край Пазарджик

  11.07.2013г., автор: Ивалина Ненова, взето от: https://www.nasamnatam.com/statia/Krepost_emporion_Pistiros_krai_Pazardjik-2611.html През 1988 г. започват разкопки на голям археологически обект край село Ветрен, община Септември. Разкриват се основи на град, обграден с крепостна стена, чийто градеж е в духа на най-добрите строителни традиции в античния свят. Открити са и големи количества монети. Изобилието им остава загадка, докато през 1990 г. археолозите попадат на надпис на старогръцки език. От него става ясно, че обектът е известният от писмените източници емпорион (търговски център) Пистирос. Това е най-старият гръцки надпис, откриван досега в Тракия. Той е първият официален документ от канцеларията на тракийския цар, наследник на Котис (380-359 г.пр.Хр.) и дава информация за връзките между тракийските царе…