• Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Александър III Велики (Alexandros ho Megas)

  автор: Станимир Калоянов, взето от: http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=100 Македонски цар (336-323 г. пр. Хр.), син на Филип II Македонски, роден през 356 г. пр. Хр. Наследява престола след убийството на баща си и веднага се заема с енергична военнополитическа дейност. През пролетта на 335 г. пр. Хр. организира първата си значителна операция – поход в Тракия. Информация за кампанията дължим на Страбон, Диодор, Плутарх и особено на Ариан, който твърди, че използва дневниците на бъдещия владетел на Египет – Птолемей Лаг. Според повечето изследователи идеята на Александър III е да осигури тила си в северна посока, да усмири силните тракийски племена и да ги привлече в армията си при замисленото завладяване на…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Кени Кainoi

  автор Пламен Петков, взето от: http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=102 Територията им се разполага: на изток – от долното течение на Хеброс до към Пропонтида, на север – долината на река Агрианес ги отделя от астите, като на юг достигат до Тракийския Херсонес и залива Мелас (дн. Сароски залив), т.е. това са земите на засвидетелствания у Херодот [Hdt. 7. 110] тракийски народ пайти (Paitoi), чийто етноним през късния елинизъм е само реминисценция. Плиний Стари [Plin. N. H. 3. 11. 40-50] отличава кените от областта Кеника, а стратегия Кенике е засвидетелствана у Клавдий Птолемей [Ptol. Geog. 3. 11. 6]. Повечето изследователи са категорични относно тракийската принадлежност на кените, но е възможно те да са остатък…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Скордиски Scordiscos – келтски етнос

  автор: Пламен Петков, взето от: http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=536&Itemid=102 След поражението на Брен и Акихорий при Делфи през зимата на 279/278 г. пр. Хр., Батанат, начело на една част от келтите, поставя основите на държавното обединение на скордиски., които подобно на бастарните имат значителна роля във военно-политическите събития през късния елинизъм [Ath. VІ, 25, 234 (a-b)]. Делят се на две групи велико-скордиски и мало-скордиски [Strab. VІІ, 5, 12]. Държавната им организация е консолидирана през ІІІ в. пр. Хр. и се простира в пространството между Дрина на запад, Морава на изток, поречието на Западна Морава на юг и долното течение на реките Драва и Дунав на север. За да отстояват военно-политическите си амбиции, скордиски…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Хоби и страст в антични одежди

  11.09.2016г., автор Владимир Шишков, БТА/ от BOBSTH 06:45:01 11-09-2016 AM1422BO.003 06:45 , взето от: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1414409 Тракийската група „Антична Тракия“ има за цел Ямбол да стане домакин на фестивал на тракийската култура и да представя обществото на траките от времето на Одриското царство от Четвърти век пр. н.е. и след това, разказа в интервю за БТА Константин Зайков – първият в Ямбол възстановчик. Участниците издирват и проучват исторически източници, хроники, артефакти и дори рисунки по стари съдове. Започнали са с лични средства, но ще търсят и спонсори. Консултанти на идеята за възстановяване на тракийския период са историците професор Румен Иванов, професор Неделчо Неделчев, Христо Терзиев. Ново направление – животът на траките…

 • Български автори,  Трако-Келтика,  Храна и Кухня

  Бял мъж по стара рецепта

  07.06.2015г., от admin взето от: https://hitrinibg.com/byal-mazh-po-stara-retsepta/ Вижте как да си приготвите този уникален десерт – бял мъж. Един семпъл десерт с предполагаема хилядолетна история е вкусният бял мъж. Това изкушение не се приготвя навсякъде в страната. Приготвя се единствено по места където има сведения, че са живели траки и келти. Траките са имали тъмен цвят на кожата, а келтите светъл. Хората в селото говорят, че от келтите е останал този десерт. Навремето се е подслаждал с мед, днес го приготвяме със захар. Бял мъж се приготвя по Петровден, Илинден, Петковден и в края на лятото, когато прясното мляко е най-гъсто. За приготвянето се използва овче прясно сирене, биволско или краве.…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Търсят келтска столица в Балкана

  18.09.2012г.. Kiril62 взето от: https://numizma.com/magazine/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8/ Според учените Тиле се е намирала в Странджа или по течението на Тунджа. Келтската столица Тиле, която според учените се е намирала в българската част на Тракия, е била в Източна Стара планина. Това твърдят автори на английско-български сборник, посветен на келтската култура „В Източния Балкан се намира градище, в което са откривани келтски предмети. Това дава основания на колегите да предполагат, че там е била Тиле, столицата на келтите по нашите земи. Но това може да се докаже категорично само с разкопки, а засега пари за такива няма”. Това обясни пред РЕПУБЛИКА известният наш историк проф. Валерия Фол. Градището обаче е на северния склон…

 • Български автори,  Трако-Келтика

  Паметник на древната култура

  от 80/80 Христо Буюклиев и Августа Траяна. Сборник с 80 научнопопулярни статии, посветен на 80-годишнината на Христо Буюклиев, взето от: https://www.academia.edu Публикувано в: Септември (Стара Загора), № 40, 30 април 1965. https://www.academia.edu/34128421/80-80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%83%D1%8E%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0-1.pdf?email_work_card=view-paper В Окръжния музей постъпи един извънредно интересен археологически паметник, открит в землището на с. Марково. Касае се за една каменна фигурка с глава на кон, която се отличава със своеобразната си форма и украса. Фигурката е силно стилизирана и геометризирана, особено тялото, което е представено във формата на удължена четириъгълна призма, украсена с врязани линии и двойни спирали. Твърде сумарно, но сравнително по-реалистично са предадени главата и шията на коня. Върху тях също е нанесена украса от врязани…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Кимври, бастарни и „тракийският“ сребърен котел от Гундеструп (археологическо есе)

  гл. ас. д-р Юлий Стоянов – исторически факултет Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Публикува се с изрично разрешение на автора взето от JUBILAEUS VII „Общество, царе, богове“ СБОРНИК В ПАМЕТ НА проф. Маргарита Тачева, Публикувано от Катедра по стара история, тракология и средновековна история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София • 2018 “Най-сетне траките, като не могли вече да издържат напора на неприятелското множество, напуснали полските си села и се оттеглили в една извънредно висока планина, на име Донука. Когато бастарните поискали да се изкачат там, те били изненадани, преди да стигнат билото ѝ, от такава буря, от каквато, както се разказва, били…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  ВАСИЛКА ПАУНОВА: „УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ В БАЗИЛИКАТА НА ХЪЛМА КРАКРА ИМА МОЩИ“

  Василка Паунова е археолог, временно изпълняващ длъжността директор на Регионалния исторически музей в Перник и водач на археологическа експедиция Кракра. взето от/ http://pernik.bg/p/vasilka-paunova-ubedena-sm-che-v-bazilikata-na Изненада ли ви бързото откриване на находки, при първите разкопки на Зарина нива това археологическо лято? Изненадани сме от това, че през петте дни започнаха първите находки, както и по принцип ми се искаше да стане. В продължение на три години ние проучваме Зарина нива. Там се намират две надгробни тракийски могили, които в по-късен период 4-6 век са преизползвани за некропол. В продължение на две години ние разчиствахме горните пластове и най-накрая стигнахме до елинистическата епоха. И прословутият 4-3 в. пр. Хр., който толкова се надявах…

 • Български автори,  История,  Трако-Келтика

  Ситовският надпис в Родопите крие древно послание

  25.02.2017г., от / БНР , взето от: https://rus.bg/bg/esche/interesno/interesno/18564-sitovskiyat-nadpis-v-rodopite-krie-drevno-poslanie Свещената Родопа планина стои с разтворена душа пред неспокойните търсачи на древни руини, мистерии и тайни. Но щедростта й е привидна. Макар изложила на показ завещаното от богове, цивилизации и племена, тя е затрупала с хилядолетни слоеве мълчание разпръснатото знание – сякаш застинала в страх да предаде на хората ключа към цялата опитност на света. Сред дебрите на Родопа планина се извисява скала, която крие тайнствен артефакт. На около два метра от земята, разположени във фриз, са издълбани знаци на непозната писменост и в неуточнени времена. Готски, келтски, тракийски алано-сарматски или славянски е т.нар. Ситовски надпис и какво послание съдържа той? Историята…