• Оръжия

    Когато драконите зареват– бойни тромпети в келтска Европа

    https://balkancelts.wordpress.com/2014/03/20/the-boar-headed-carnyx/ Автор: Brendan Mac Congail, 20.03.2014 Превод: Сурен Исраилян, 08.10.2018 “Дей­ст­ви­тел­но, сред тях имало безброй викачи и тръбачи, които действали едновременно, от всички страни на техните бойни редици и вдигали глъч до небето. Звукът  бил толкова силен и пронизителен, сякаш не бил създаден от хора, а самата земя  ревяла отвсякъде“ (Полибий, Истории, Книга II, 29) През Желязната епоха в Европа се произвеждат многобройни видове прекрасни тромпети – военни и церемониални, от глинени инструменти в Келтиберия, до щедро украсени бронзови тръби в Ирландия. Заедно със своята функционалност тези инструменти са прекрасни образци на келтската култура от тази епоха. Глинени инструменти с геометрична украса от келтиберийския град Numantia /Soria/, Испания (2-1 вв.…

  • Оръжия

    Ордена на дракона – келтски ножници с „двойно-драконов“ орнамент

    Брендан Мак Гонегал (10/02/2019) Преводач: Сурен Исраилян 21.02.2019г. https://www.academia.edu/38321362/ORDER_OF_THE_DRAGON_-_Observations_on_Celtic_Dragon-Pair_Scabbards “Другият орден е този на рицарите. Те, при всеки подходящ случай или, когато започва нова война…са заети изцяло с воюване . А тези от тях, които са най-знатни и богати имат най-многобройни васали и зависими от тях ”. (Цезар. Галски войни. Кн.6.15) Художествените композиции от Желязната Епоха в Европа са населени с множество фантастични и несъществуващи създания. Това включва и голямо разнообразие от драконизирани зверове, които се появяват в келтската бижутерия, монетите и оръжията през целия латенски период.   Бронзова брошка от келтска могила в Арбедо (Тичино), Швейцария (4в.пр н.е.) Келтска бронзова брошка от Пилзен, Чешка република /5 в. пр.н.е./  Келтска монета…