• Изкуство,  История

    Англо-келтски ревизии на Библията

    18.02.2007г., автор: Д-р. Теол. Доний К. Донев ог EVANGELSKO.INFO взето от: Седми век е златният век на Ирландската църква. Благодарение на школата изградена от св. Патрик, Ирландия е не само християнска държава, а християнска държава, която изпраща мисионери в други страни. Между ранните ирландски ръкописи запазени до днес е известната със своите типично декоративни мотиви Книга на Келс, направена в Йона в началото на 8 век. Текстът на този английски ръкопис идва от Италия, а богатите орнаменти са в типичен английски стил. Друг подобен пример е Codex Amiatinus, датиращ от 716 г. Предполага се, че е копиран в Уеърмаут или Джарой от ръкописи донесени от Бенедикт Бископ. Според преданието, друг…