Келтски свят,  Литература,  Ритуали,  Традиции

Правила и законодателство относно любовните заклинания в ранна средновековна Ирландия. 3-2

2010г., автор: Jacqueline Borsje , оригинално заглавие: Rules & Legislation on Love Charms in Early Medieval Ireland

© BREPOLS PUBLISHERS 0.1484/J.PERIT.1.102374

Статията се публикува с изричното съгласие на автора.

Превод: Сурен Исраилян 23.01.2024г.

Взето от:

https://www.academia.edu/20769670/Rules_and_Legislation_on_Love_Charms_in_Early_Medieval_Ireland?email_work_card=view-paper

Уважаеми Приятели ! Тази научна статия е сравнително голяма и разделена на три части, но темата – любовни магии е доста интересна и,най-важното, тя е обяснена с конкретни примери от средновековните източници, запазени в Ирландия. Има много интересна информация в забележките – българският текст съм отбелязал с удебелен шрифт. Приятно четене !

ЧАСТ ВТОРА

II. МЕСТНИ ЗАКОНИ

Използването на „магия“ също е осъдено в Senchus már, най-добре запазената колекция от средновековни ирландски закони, вероятно събрана като едно цяло около 800 г. (27) Четири параграфа в списъка с престъпления (28) в староирландския трактат Cethairshlicht athgabálae (29)   са от значение за нашата тема. Има три ръкописни версии на списъка или на части от него, които наричам версии (a), (b) и (c). Версия (a) е в Дъблин, Тринити Колидж/Trinity College, 1337 г. (H. 3. 18) е староирландски фрагмент от оригиналния текст на закона, тълкуванията в тази версия също са староирландски. (30) Версия (b) е в Лондон, BL, Harley 432, и е част от обширно копие на правния трактат. (31)  Версия (c) е в Дъблин, Тринити Колидж, 1336 г. (H. 3. 17) и има по-дълги откъси с по-късни забележки и коментари.

++++++++++

Забележки

27. Fergus Kelly, ‘Law texts’, in Seán Duffy (ed), Medieval Ireland: an encyclopedia (New York 2005) 264–66

28. Целият списък е редактиран и преведен в ALI i 174–77 и звучи както следва (елементите отнасящи се за любовната магия са номерирани): Athgabail treisi i folomrad do mairb, i cosait tuilche, i cumsana dunaid, im ainme, im ecnadach, imm on, im ainbed, im esbuid, im marbchnai narmaige, i folomrad catha, im chumluth nguscandail, i fubtud cach omnaig, i tabairt mic for muin i tech, i mir mend, im sarurrach mban fri uatne, toirched tar apud ineoch in atbala, ecen mire, ben na tairic a gnimu, [I] fuba nimda, [II] collud mbrethi, [III] im archor auptha, [IV] mimir do cor do coin, dantmir do breith o fir besa ai,Страдание от три дни“ [престой] за събличане на мъртвия, за нарушаване на реда на хълма за събрания, за кавга в крепост, за клевета, за присмиване, за [видимо] обезобразяване, за скрито обезобразяване, за осакатяване, за събличане на убитите в битка, за разпространяване на фалшиви вести, за плашене на страхливи, за носене на момче на гръб при влизане в къща, за жадувания залък, за псуване на родилката, за приемане на жена с дете, въпреки че е забранено когато настъпи смъртта на съпруга, за насилие върху луда жена, за лишаване на жена от способността да работи, [I] за магьосничество в леглото, [II] за пренебрегване на съжителството, [III] за носене на любовни чарове, [IV] за поставяне на омагьосаната хапка за куче, за отнемане на геройския залък от човека, на когото принадлежи.

29. Fergus Kelly, A guide to early Irish law (Dublin 1988) 279 §66; Liam Breatnach, A companion to the Corpus iuris hibernici (Dublin 2005) 286–87.

30. For a diplomatic edition, see CIH 890.38–891.4; on the fragment, see Breatnach, Companion, 272.

31. For the law text, see CIH 387.30–33; and for the glosses, CIH 387.34–388.17; on the fragment, see Breatnach, Companion, 287.

32. CIH 1692.15–37; see Breatnach, Companion, 272, 287. H. 3. 17, f. 660 has ‘O lux nostra’ (see note 12 above).

+++++++++++

Версия (b), най-обширната, е преведена от ALI /абревиатура от Ancient Laws of Ireland/ “Древните закони на Ирландия/“ – сборник от 1879г. – заб. на преводача/. Необходимо е обаче да се направи свеж и буквален превод на съответните закони. Давам различните версии в резюме.  Главните букви представляват текста на закона, както е написано в книгата, а тълкуванията и коментарите, дадени с малки букви в оригинала, по същия начин се изписват тук.

Първият параграф в списъка с престъпления, който се занимава със „свръхестествени практики“, е fubae n-imda. ALI представя тази точка от закона като „магьосничество в леглото/“bed witchcraft“, но буквално се превежда като „[свръхестествено] нападение в леглото“. (34)  Значението на този параграф се обяснява след това в тълкуванията. Има само едно тълкувание във версия (a); версии (b) и (c) дават коментари в различен ред. Аз ги отбелязах по-долу по реда на версия (b). (35)

I. FUBA NIMDA (a), FUBA NIMDA (b), FUBAE NDIMDA (c)

1. .i. pisoca isin lepaid (b) .i. pisoga isin lepuidh (c)

2.  .i. a ndlegar eneclann (b) .i. i ndlegur eineclann (c)

3.  .i. a ben do breith uad (b) .i. a ben do breith uada (c)

4 [следван от .i. froma uptha dus crossed out (b).i. in folusc (?) lige (?) (c)

5 .i. conabi tualaing nacha setchi (a) .i. conabi tualaing lanamnus (b) .i. cunabi

tualuing lanamnus (c)

6 .i. cnamcosait (b) .i. cnam cosuit (c). (36)

I.СВЪРХЕСТЕСТВЕНОТО НАПАДЕНИЕ В ЛЕГЛОТО

Ред 1. тоест, магьосничество в леглото

Ред 2. тоест, нещо, за което се дължи глоба за честта

Ред 3. тоест, отделяне на съпругата на мъжа от него  

Ред 4. тоест, тестване на чар/магия с цел проучване във версия “b”;  folusc-лежане (?) във версия “c”

Ред 5. тоест, така че да не може [да прави секс с] който и да е партньор (версия „a“); така че да не може да има сексуален контакт (версия “b” и “c”)  

Ред 6. тоест „ябълката на раздора“. (37) /буквално „кокала на раздора/cosait-bone – заб. на преводача/

++++++++++

Забележки

33. Kelly, Guide, 226, и табела 1–4. Този текст е намерен във версиите (b)и (c), но не и във версията (a).

34. законът Fuba е също споменат в Cethairshlicht athgabálae като ‘[свръхестествено] нападение върху конете (виж Fergus Kelly, Early Irish farming: a study based mainly on the law-texts of the 7th and 8th centuries AD (Dublin 1997) 174), но това е извън темата на тази статия.

35. Точното подреждане на тълкуванията в версия „с“ е: .i. pisoga isin lepuidh .i. cnam cosuit .i. indlegur eineclann .i. a ben do breith uada .i. in folusc (?) lige (?) .i. cunabi tualuing lanamnus.

36. за текста на закона виж, CIH 891.2 (a); 387.31–32 (b); 1692.31 (c); за тълкувания, виж CIH 891.2 (a); 388.9–10 (b); 1692.31–32 (c).

37. Моят работен превод е възможно най-буквален. Дълбоко съм задължен на Fergus Kelly, който коментира моите преводи и интерпретации на тези трудни фрагменти с мен. Нося отговорност за всякакви грешки.  

+++++++++++

Това, което описват тълкуванията, всъщност е „негативна любовна магия“, нещо, което намираме също и в други европейски култури. (38) Някой може да се опита да отчужди брачните партньори и това се предполага, че се прави чрез „свръхестествени практики“. Третата страна може да бъде човек, който желае един от партньорите на двойката или отхвърлен любовник, който се опитва да разруши връзката. Третата страна може да бъде и професионалист в свръхестествени практики, нает от лицето, което очаква да спечели от прекъсването на връзката. Вместо трета страна, действащото лице може да бъде някой от брачните партньори. На жените е разрешено да се развеждат, когато съпругът им е импотентен. (39) Един от брачните партньори може да използва „свръхестествени практики“ за тази цел. Изглежда, че третият коментар се отнася до трета страна, която иска да отчужди жената от съпруга.

Тълкуванието 4 във версия (b) изглежда погрешно поставено; то е зачеркнато и ще го срещнем отново в контекста на тестването на талисман (вижте по-долу, коментарите на параграф IV). (40)  Петият коментар присъства и в трите версии и изглежда предполага, че се е смятало, че магьосничеството отнемало способностите на съпруга и това може да се отнася до „свръхестествено“ предизвикана импотентност. Какво означава cnamcosait (коментар 6) не е ясно. Cnáim означава „кост“ и трябва да се отбележи, че дългият списък за обсъждания в староирландски закон споменава като своя втора точка „i cosait tuilche“ (41) „за смущаване на срещи на хълма“ (сравнете забележка 29). Cosaít означава „акт на поставяне на противоречия; спор, раздор’. Ако тълкуванията използват една и съща дума, изглежда, че магьосничеството съдържа някакъв вид „ябълка на раздора“. (42) Въпреки, че това не е сигурно: cnám означава „тормозене“; словосъчетанието може също да се отнася до оплакване, заяждане и мърморене. (43) Тоест, това може да се отнася до оплакванията на двойката относно техния сексуален живот.

++++++++

Забележки

38. Виж, например,  S. Golopentia, ‘Towards a typology of Romanian love charms,’ in J. Roper (ed), Charms and charming in Europe (Basingstoke 2004) 145–87: 153. За други примери на негативната любовна магия, виж Catherine Rider, Magic and impotence in the middle ages (Oxford 2006).

39. Kelly, Guide, 74.

40. Тълкуванието тук, дадено като 4 –„in folusc lige“, (версия c)за мен е неясна.

41. CIH 386.20.

42. сравни. cnaim cocaidh, споменато в ACT 1315.8–9 и преведено като „кокала на раздора“ (A. M. Freeman (ed), Annála Connacht: the Annals of Connacht (A.D. 1224-1544) (Dublin 1944; repr. Dublin 1970) 234 n 2).Интересен пример за използване на кости за магии е споменат в ALI i 200–03: кости от църковен двор се чупят, за да се използва костният мозък за магии (do upthaib), служи като пример за comcenn forochtorach. Тези глаголи споменават „костта, за която се води битката (comrac)“. Възможно ли е да има връзка с престъплението при копаене под църква, приписвано на жени и споменато в Закона на Адомнан? Тези пасажи заслужават повече проучвания, но са извън обхвата на това изследване.  

43. Засдължена съм Liam Breatnach за неговата помощ тук.

+++++++++++++

На базата на сравнителни препратки към негативната любовна магия (44) обаче предполагам, че по-скоро се има предвид кост и че тази кост може да бъде предмет, поставен в леглото, което може да бъде буквално вид магьосничеството, което е в кревата (виж ред 1).

Това е изводът от подреждането на редовете във версия (c), в която cnam cosuit следва непосредствено ред 1  и по този начин обяснява какво представлява магьосничеството в леглото. Следователно тази кост може да представлява материалната форма на атаката в леглото (точка 1 от закона). След това се смята, че този обект създава сексуални проблеми в леглото, т.е. импотентността, от която страда мъжът (ред 5), поради което жената може да поиска развод (ред 3).

Параграф 2 от закона, преведен като „пренебрегване на съжителството/ neglecting cohabitation“ в ALI, буквално означава „унищожаване на раждането“. Много е възможно това да се отнася за аборт. (45) В този случай отбелязваме, че правила за наказване/penitentials на латински буквално се отнасят до унищожаване (perdo, decipio) на раждане (partus), когато описват аборт. Може би абортът е бил в ума на този, който е написал текста на закона. Коментарите във версии (b) и (c) обаче обясняват това нарушение по сексуален начин и свързват точка II с точка I. Точка II и нейните коментари отсъстват във версия (a). Версиите (b) и (c) (46) са дадени тук, както са подредени в (b):

+++++++++

Забележки

44.Например Hincmar, архиепископ на Rheims (845–882), обсъжда импотентността, която той смята, че е причинена от жени, които правят свръхестествени практики. Сред използваните предмети той споменава костите на мъртвите. Catherine Rider (Magic and impotence, 31–38, особено стр. 33) посочва, че Hincmar дава повече подробности от литературните източници,  които използва. Практиката на поставяне на предмети в, под или над леглото или в спалнята, за които се предполага, че предизвикват импотентност, се споменава в източници от континентална Европа. Marcellus ‘Empiricus’ of Bordeaux пише между 395 и 410 г.: Si quem voles per noctem cum femina coire non posse, pistillum coronatum sub lecto illius pone, „Ако искате някой да не може да има полов акт с жена през нощта, поставете украсено с венец чукало /от хайванче/ под леглото му“ (пак там 23–24). Вижте също широко разпространения трактат за импотентност, причинена от maleficia /злодеяние/, „заклинания“/spells (букв. „зли дела)“, от Constantinus Africanus (†1087) в неговото Pantechne („The total art’“) или на латински Liber pantegni. Constantinus, който превежда арабски и гръцки медицински текстове на латински, изглежда е бил мюсюлманин, който е учил  медицина в Северна Африка; по-късно той става християнин и живее като монах в Monte Cassino. Constantinus споменава няколко предмета, за които се смята, че причиняват сексуална вреда. Поставяли са ги вътре, над или под леглата, над или под праговете или са били скрити другаде в къщи или отстрани на пътя.  Например, тестисите и кръвта на петел са били поставяни под легло, а иглите, използвани за последна грижа за мъртвите, са били забивани в матрак или възглавница. Споменават се букви, написани с кръв на прилеп, както и ядки, жълъди и бобови зърна – смяташе се, че всички те причиняват импотентност (виж G. Hoffmann, ‘Beiträge zur Lehre von der durch Zauber verursachten Krankheit und ihrer Behandlung in der Medizin des Mittelalters’, Janus 37 (1933) 129–44, 179–92, 211–20; H. E. Sigerist, ‘Impotence as a result of witchcraft’, in Essays in biology in honor of Herbert M. Evans (Berkeley & Los Angeles CA 1943) 541–46; Rider, Magic and impotence, 46, 215–28: see parts 1–3; and my forthcoming ‘The power of words’).

45. Задължена съм на Kim McCone за това допълнение.

46. Разположението на редовете във версия (c) е, както следва: .i. nemdol chuice ’na imda .i. a lemad .i. is edh fhasus de-side .i. gabul cumung no clainne .i. na .s. uairiata coimperta (CIH 1692.33–34).

+++++++++++++++

II.  (a) COLLUD MBRETHI (b) COLLUG MBREITHE (c)

1.i. iss ed asas de-side (b) .i. is edh fhasus de-side (c)

2..i. gabail cumaing ł clainde (b) .i. gabul cumung no clainne (c)

3..i. na .s.47 uriata coimperta (b) .i. na .s. uairiata coimperta (c)

4 .i. a lemadh (b) .i. a lemad (c)

5 .i. nemdul cuice ’na imda (b) .i. nemdol chuice ’na imda (c). (48)

II. „УНИЩОЖАВАНЕ НА РАЖДАНЕТО“/THE DESTRUCTION OF A BIRTH

Ред 1: тоест, това е резултат от току-що споменатото нещо;

Ред 2: тоест, поемането на отговорност (49) или на [способността да имаш] потомство (?);

Ред 3: тоест, глобите за забрана да създаваш потомството;

Ред 4: тоест, да го направи импотентен;

Ред 5: тоест, да не се отива при нея в нейното легло. (50)

Важно е да преведете тази точка от закона и неговите коментари буквално. Ако следваме публикувания превод, ние сме склонни да идентифицираме съпруга като виновна страна: той би бил виновен за „пренебрегване на съжителството“ (преводът на ALI на collud mbrethi) и „апатичност“ (преводът на ALI на lemad). (51) Текстът обаче, изглежда казва нещо друго.

+++++++++

Забележки

47. Sét е единица за стойност; множественото число séoit тук е съкратено. Престъплението airíadad coimperta, „забрана за имаш потомството“, също се среща в §§38–40 от староирландския правен трактат Bretha crólige „Присъди за лъжа на кръв“, също част от Senchus Már и датиран от първата половина на осми век (D. A. Binchy, „Bretha crólige“, Ériu 12 (1938) 1–77: 1). Бинчи (пак там, 66–67) обяснява, че това нарушение означава „лишаване от способност на съпруга или съпругата да съжителстват чрез действието на трета страна“. В този трактат това е причинено от (кървави) наранявания и глобите трябва да бъдат платени от третата страна. Текстът в §44 свързва свръхестествените практики със смъртта и жените: baislec aupta, „[тази, която е като ] василиск със своя чар/заклинание (epaid)“, няма право на кърмене или глоби. Коментарите обясняват термина етимологично като .i. ben basaiges nech i lluc „жена, която убива някого на място“ (пак там, 34–35), и както в piseogac,„използвателят на заклинанията“ (пак там). Този елемент бе възприет без етимологията и асоциацията му със смъртта в староирландските Triads of Ireland as ben  aupthach“ като „ben aupthach“ (Kuno Meyer (ed. & tr.), The triads of Ireland, TLS 13 (Dublin & London 1906) 24), или „жена, работеща със заклинания.

48. За текста на закона, виж CIH 387.32 (b); 1692.33 (c); за тълкуванията виж, CIH 388.10–12 (b); 1692.33–34 (c).

49. Във версията на (c) тук е различно: cumung означава „тесен, стеснен, близък“, а gabul е „разклонение“. Преводачите на ALI изглежда са следвали версия (c), когато превеждат „тесен проход за раждане на деца“ (181). Това може да означава магия срещу жени, водеща до [стягане на вагината] вагинизъм. Този тип магия рядко се среща в източниците от континенталната Европа, свързани с заклинанията за импотентност (виж Rider, Magic and impotence, 164). Не съм сигурна дали това се има предвид от коментаторите, тъй като втората част на фразата не пасва на първата.  

50. Моят превод е базиран върху текста на ALI.

51. ALI i 181.

+++++++++++

В точка II от закона относно „унищожаването на раждането“ се обяснява какви действия се правят, за да е невъзможно двойката да има потомство (ред 2 и 3). Жената не може да зачене, защото мъжът е станал импотентен (ред 4). Поради тази болест той не отива при жена си, за да прави секс с нея (ред 5). И не на последно място, се посочва, че трето лице е това, което нанася щетите, тъй като коментаторите свързват този елемент с предходния (ред 1). „Току-що споменатото нещо“, което причинява вредата, може да се отнася до точка I, fuba n-imda, „[свръхестественото] нападение на легло“ и/или до последния ред – cosait-bone.

Възможно е това „свръхестествено престъпление“ също да се споменава в трактат относно брака и развода, (52) цитати от които се намират в Речника на О’Даворен/O’Davoren’s Glossary. Думата „Fuba“ се обяснява в този речник по следния начин:

Fuba .i. fubthad nó fodiubadh. Feis .i. druis, ut est fuba co fessaib .i. a fubthad co fesaib .i. a leamad nó pisoga do [dénum dó], тоест Fuba е ужасяващо или подронващо [репутацията]. Feis, тоест похот, ut est „fuba co fessaib“, тоест тормозейки човека със заклинания, за да стане импотентен или да се практикува магии върху него. (53)

Fuba или „атака“ тук се обяснява като „плашещо или смущаващо“ (fubthad) или като ‘отрязване, лишаване или умаляване (?)’ (fodiubad). След това коментаторът споменава feis в смисъл на „прекарване на нощта, съвкупление“, което е равно на drúis, „похот“. Следователно, коментаторът свързва feis с fis (в дателен падеж, множествено число), ‘знание; окултно знание“, което е инструментът, с който се извършва атаката (fuba) и плашенето (fubthad). Накрая коментаторът споменава резултата: омагьосаният човек става импотентен. Инструментът, (окултно) знание, което вероятно се отнася до секса или похотта, след това се идентифицира като „магьосничество“. Терминът за това, piseóga, се използва в ред 1 на точка I от закова за „магьосничество в леглото“ като обяснение за fubae n-imda, „[свръхестествената] атака на легло“.

КРАЙ НА ВТОРА ЧАСТ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *