Друиди,  История,  Келтски свят,  Символи

 Древна келтска религия

взето от:

https://wblog.wiki/bg/Celtic_polytheism

Древна келтска религия , известна като келтско езичество, включва религиозните вярвания и практики, спазвани от хората от желязната епоха в Западна Европа, сега известни като келтите, приблизително между 500 г. пр.н.е. и 500 г. сл. Хр.

Обхваща периода Ла Тене и римската епоха, а в случая с островните келти – британците и ирландците и Желязната ера. Много малко се знае със сигурност по темата и освен документирани имена, които се смятат за божества, единствените подробни съвременни разкази са от враждебно настроени римски писатели, които вероятно не са били добре информирани.

Келтското езичество е една от по-голямата група политеистични религии от Желязната епоха в Европа. То съдържа много вариации както географски, така и хронологически, но зад това разнообразие могат да бъдат открити широки структурни прилики“, което позволява да се определи „основна религиозна хомогенност“ сред келтските народи.

Божествения пантеон на келтите се състои от множество теоними , както от гръко-римската етнографията, така и от епиграфика . Сред най-известните от тях са Toutatis , Taranis и Lugus . Фигури от средновековната ирландска митология също са интерпретирани като повторения на по-ранни предхристиянски островни божества.

Според гръцки и римски източници, Галия, Британия и Ирландия са имали жреческа каста от „магико-религиозни специалисти“, известни като друидите , но определено за тях се знае много малко.  След завладяването на Галия от Римската империя (58-51 г. пр.н.е) и Южна Британия (43 г. сл.Хр ), келтските религиозни практики започват да проявяват елементи на романизация , което води до синкретична гало-римска култура, но се запазват собствени религиозни традиции набор от божества, като Cernunnos, Artio , Telesphorus и др.

В римската Британия те отстъпват на християнството. Когато римляните напускат през 410г., през следващия век келтските религиозни практики започват да се сменят от езическата англосаксонска религия в голяма част от страната.

Християнството е възобновило мисионерската дейност към по-късния V и VI век, в Британия и Ирландия. Келтското население постепенно се християнизира , което измества по-ранните религиозни практики. Въпреки това политеистичните традиции оставиха наследство в много от келтските нации, повлияха на по-късната митология и послужиха като основа за ново религиозно движение, келтско неоезичество, през 20-ти век.

Сравнително малко се знае за келтското езичество, тъй като доказателствата за него са откъслечни, до голяма степен поради факта, че келтите, които са го практикували, не са написали нищо за своята религия. Следователно всички източници за изучаване на тяхната религия, са в литературата от ранния християнски период, коментари от класически гръцки и римски учени и археологически находки.

Една от британски „лъжици за гадаене“
Френска романо-келтска фигура, вероятно божество Бригид
Два друида, от публикация от 1845 г., базирана на барелеф, открит в 
Autun , Франция.
Каменна глава от Mšecké Žehrovice , Чехия, носеща торк , късна латенска култура

Изображение на „рогата“ (всъщност рогова) фигура върху котела Gundestrup , интерпретирано от много археолози като сродни на бог Cernunnos .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *