Друиди,  Келтски свят,  Митология

Келтски политеизъм

20.06.2021г., автор: Leandro Alegsa, от Alegsaonline.com взето от:

https://bg.alegsaonline.com/art/17927

Келтският политеизъм е наименование на набор от вярвания или религия. Друг термин, който често се използва за келтския политеизъм, е келтско езичество. Първоначално то е било изповядвано от европейските народи, наричани днес келти. Имало е движение за обръщане на тези хора към християнството; този процес е приключил около 500г.

Първите находки, свързани с тази група вярвания, датират от около 500 г. пр.н.е. Системата от предхристиянските вярвания съществувала приблизително едно хилядолетие – през периода Ла Тен и римската епоха.

В случая с келтите на Британските острови това включва и части от желязната епоха. Келтският политеизъм е бил една от политеистичните религии от желязната епоха от индоевропейското семейство.

Съществуват много различни имена на боговете в келтския пантеон. Тези имена са записани от древногръцки или древноримски географи или са открити в надписи върху гробове. Сред най-известните от тези богове са Теутатис, Таранис и Лугус. Хората, занимаващи се със сравнителна митология, са добавили към този списък и фигури от средновековната ирландска митология. Те твърдят, че подобни божества или герои от по-ранни времена са били интерпретирани по различен начин. Този процес е известен като „евхемеризация“, по името на Евхемерос, философ от Древна Гърция, който описал този процес.

Според римските историци келтите практикували човешки жертвоприношения като част от своята религия. Изглежда, че в Галия, Британия и Ирландия е съществувала и каста от „магико-религиозни специалисти“, наричани друиди. Днес за тях се знае малко.

Римската империя завладява Галия между 58 и 51 г. пр.н.е., а Южна Британия – през 43 г. от н.е. След това келтските религиозни практики се променят и започват да се проявяват елементи на романизация. В резултат на това се формира гало-римска култура, която има свои гало-римски религиозни традиции. Броят на божествата се увеличил и били добавени божества като Кернунос.

През V и VI в. настъпва още една промяна – християнството се превръща в доминираща вяра в келтския свят. То измества по-ранните религии, но оказва влияние върху по-късната митология. През XX в. се появява ново религиозно движение, наречено келтски неопаганизъм.

Максимална експанзия на келтите в светлозелено, около 300 г. пр. Първоначалният обхват, около 500 г. пр.н.е., е показан в тъмнозелено.
Максимална експанзия на келтите в светлозелено, около 300 г. пр. Първоначалният обхват, около 500 г. пр.н.е., е показан в тъмнозелено.
календарът на Колини е намерен през 1897 г. близо до Лион. Той е лунно-слънчев календар
календарът на Колини е намерен през 1897 г. близо до Лион. Той е лунно-слънчев календар
Изображение на рогата фигура върху котела от Гундеструп, посветено на бог Кернунос.
Изображение на рогата фигура върху котела от Гундеструп, посветено на бог Кернунос.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *