Български автори,  История,  Трако-Келтика

Христо Данов. Христоматия по история на стария свят /откъс/

Електронна библиотека по архивистика и документалистика Раздел: «Книги»

Научен ръководител на Eлектронната библиотека: проф. д-р А. Нейкова, София, 2017

198. Нахлуване на келтите (галатите) в днешните български земи

Полибий, IV, 45, 46

45 (9). И въпреки всичко това жителите на Византион понасяли по навик войната с траките и запазвали лоялно първоначалните си отношения към останалите гърци. (10) Положението на византийците се влошило извънредно много, когато на всичко отгоре се прибавили и галатите под предводителството на Комонторий.

46 (1). Тези галати напуснали родината си заедно с онези, които били предвождани от Брен. След като те успели да се отърват от опасността, на която се изложили при Делфи, дошли на Хелеспонта, но не се прехвърлили в Мала Азия, а останали там, защото околностите на Византион им допадали много.

(2) След това те разбили траките и като превърнали град Тиле в столица на своето царство, поставили византийците в крайно опасно приложение.

(3) При първите нападения на келтите през време на царуването на първия им цар Комонторий византийците се отървали с откупи, като им плащали по три, по пет, а понякога и по десет хиляди статера, за да не опустошават земята им.

(4). Накрая те дори били заставени да плащат на келтите по осемдесет таланта /приблизително 472 хиляди златни лева – заб. на Хр.Данов/ ежегодно и това продължило до царуването на цар Кавар, когато царството на келтите било разгромено и цялото племе затрито от траките, които на свой ред станали господари на византийците.

(5) Изпаднали в такова положение и потискани от тежките данъци, византийците изпратили отначало пратеници в различните съседни градове с молба за помощ и подкрепа в бедственото положение, в което се намирали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *