Български автори,  Език

Няколко встъпителни думи и любопитни факти за английския език

03.08.2013г., автор: denicahristova взето от https://denicahristova.wordpress.com/2013/08/03/interesting-facts-english-language/

images

MАЛКО ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ

В началото на 5 век германски заселници тръгват от различни части на днешните Дания, Нидерландия и Северозападна Германия , за да стъпят на бреговете на Римска Британия. Те донасят със себе си диалекти, считани днес за родители на съвременния английски език.

Пристигайки в новия си дом, те заварват местното население, което говори келтски британски език, силно повлиян от латинския. Ето защо английският език принадлежи  към германската езикова група от индоевропейското езиково семейство.

По-късно, през 1066 година, Британия е завзета от норманите. Нашествениците говорели на френски, местните – на английски. И това продължило няколко века. Аристокрацията и приближените й говорели на френски, по-голямата част от населението –на английски.

Влиянието на английският език върху френския оставало незначително, за разлика от огромното влияние на френският език върху английския. Като резултат от това голяма част от думите в съвременния английски са заемки от френския с някои малки разлики в изговора и също леки различия в значението.

В днешния английски език определено преобладават френските и латински по произход думи – над 60% от речниковия състав, пред тези от германски произход.

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Поради широката употреба на английския като втори език има много различни акценти и диалекти. Най-често изучаваните от чужденци варианти на английски са британски() и американски(). Между двата варианта съществуват разлики най-вече на лексикално ниво (т.е различни наименования на предмети от бита, различни изрази за определени ситуации и др.).

Граматика

В английската граматика има много малко окончания в сравнение с другите индоевропейски езици, което улеснява изучаването на езика.

Например в съвременния английски, за разлика от съвременния немски или холандски и езиците от романската езикова група, липсва род и съгласуване на прилагателни имена, а падежът също е почти изчезнал.

В езика съществуват правилни  и неправилни глаголи ,чиито три форми се учат наизуст. По същото време езикът е станал по-аналитичен и е развил някои черти като модални глаголи и словоред като богати източници за значението. Спомагателните глаголи помагат при съставянето на въпросителни и отрицателни форми на изреченията.

Лекисика

Английската лексика се е изменила много през вековете. Както при много езици, произлезли от Индоевропейското семейство, думи от английския език можем да проследим до гръцки, латински и санскрит.

Германските думи са по-кратки от латинските думи в английския език и се срещат повече във всекидневната реч. По-дългите латински думи често са смятани за по-елегантни и по-добре звучащи. Ала прекаленото използване на латински думи често се смята за надуто.

Говорещият обаче може да избира дали да използва немски или латински синоними: идвам – come/arrive, зрение- sight/vision, свобода – freedom/liberty.

Понякога изборът е по-голям. Например за думата “надзиравам”, “ръководя”. Тук имаме избор между германска дума (oversee), латинска дума (supervise) и френска дума, произлязла от същата латинска (survey).

Богатството на речника на даден език се увеличава от различните значения и леки нюанси, които синонимите дават, позволявайки по-честото повтаряне на една дума чрез синоними. Това увеличава възможността за точно изразяване, улеснявайки изразяването на всяка мисъл.

Познанието на етимологията на групите синоними може да даде по-голям контрол над езика. Едно странно изключение и може би уникално за английски език е, че съществителните за видовете месо са често различни от (и дори не са близки) с тези на животните, от които е месото. Това е така, защото животните обикновено имат германско име, а месото има френски произход. Примери са: елен — еленско месо (deer – venison), крава – говеждо (cow – beef), прасе/свиня- свинско (swine/pig – pork), овца – овнешко месо (sheep – mutton). Смята се, че е станало така след норманското нашествие, когато най-вече френският елит е консумирал месо, произвеждано от британците от по-ниските класове на обществото.

Във всекидневната реч по-голямата част от думите са германски. Ако говорещият иска да се изрази убедително в някой спор и то по прям и грубичък начин, германските думи ще са за предпочитане. По-голямата част от латинските думи се използват в по-формалната реч и в писменото изразяване, като например в съда или в енциклопедична статия.

Обаче има и други латински думи, които се използват във всекидневната реч и не звучат формално. Това са тези, за които няма германски думи и са повече променени и вече не изглеждат като латински. Например думите планина (mountain), долина (valley), река (river), леля (aunt), вуйчо (uncle), движа се (move), използвам (use), бутам (push) и оставам (stay) са все латински думи.

Английският език има невероятно богат речник и тенденция за заемане на още нови думи. В началото на Оксфордския тълковен речник пише, че лексиката на един широко разпространен и високо културен език не би трябвало да има каквито и да било ограничения и лимити. Второто издание на речника включва 600 000 дефиниции. Според някои езиковеди благодарение на имигрантите всяка година в английския език навлизат около 25 000 думи.

И НЯКОИ ЗАБАВНИ ФАКТИ ЗА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Знаете ли, че…

  • …най-старата дума в английския е  ‘Town‘ (град)!
  • …най-често използвана буква в езика е ‘”Е“, а най-рядко използваната -“Q“!
  • …най-дългата дума според “the Oxford English Dictionary” е “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis“!
  • …няма думи в езика, които да се римуват с  “orange“(портокал), “silver“(сребро)” и “purple“(лилаво)!
  • …думата “Four”(четири) е единствената, която се изписва с толкова букви, колкото е стойността й!
  • …“Queue” е единствената дума, която се произнася по същия начин, дори и да премахнете последните и четири букви!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *