Български автори,  Трако-Келтика

Паметник на древната култура

от 80/80 Христо Буюклиев и Августа Траяна. Сборник с 80 научнопопулярни статии, посветен на 80-годишнината на Христо Буюклиев, взето от: https://www.academia.edu

Публикувано в: Септември (Стара Загора), № 40, 30 април 1965.

https://www.academia.edu/34128421/80-80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%83%D1%8E%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0-1.pdf?email_work_card=view-paper

https://html1-f.scribdassets.com/5y86be3bnk5zqaf8/images/1-8e05ab0286.jpg

В Окръжния музей постъпи един извънредно интересен археологически паметник, открит в землището на с. Марково. Касае се за една каменна фигурка с глава на кон, която се отличава със своеобразната си форма и украса. Фигурката е силно стилизирана и геометризирана, особено тялото, което е представено във формата на удължена четириъгълна призма, украсена с врязани линии и двойни спирали. Твърде сумарно, но сравнително по-реалистично са предадени главата и шията на коня. Върху тях също е нанесена украса от врязани линии, триъгълници и точки. За по-удобно хващане и носене фигурката е снабдена с леко повита дръжка, която съединява муцуната на коня с издатъка пред гърдите.

Подобни паметници, направени от камък и глина, са намерени и на други места у нас. За отбелязване е, че те произхождат от една сравнително ограничена територия в Южна България, включваща земите между Стара планина, северните поли на Родопите, Струма и Тунджа. Напоследък видният български археолог-нумизмат Т. Герасимов ги причисли към паметниците на келтската култура. Келтите са ги из-ползвали в огнищата като главници или кончета, както са известни у нас, като същевременно били свързани и с култа към техния върховен бог Рудиобус, когото те изобразявали във вид на кон.

Както е известно, от средата на IV в. пр.н.е. келтите от Западна Европа се придвижили на югоизток и нахлули в североизточната част на Балканския полуостров. Към 278 г. пр.н.е. една група от тях вече се установила на юг от Стара планина, където покорявайки местното тракийско население, организирала своя държава с главен град Тиле. Келтската държава обхващала земите на днешна Тракия, просъществувала около 60 години. Към 218 г. пр.н.е. траките въстанали и отхвърлили чуждото иго.

Келтите оставили известни следи от своята култура. С тяхното име се свързва т.н. „латенска култура“, която у нас намира израз в редица паметници от рода на накитите, въоръжението и др. Новооткритата фигурка от с. Марково е една от най-запазените и ярките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *